De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uit

Budget 2012: veel geld voor kennis

In het budget van 2012 ging er veel geld naar onderwijs en onderzoek en innovatie, dit blijkt uit de financiële rapportage over het jaar 2012. Van de ruim 135 miljard euro, werd een recordbedrag van 7,8 miljard uitgegeven aan de calls binnen het Zevende kaderprogramma (KP7) en 1,2 miljard voor het Leven Lang Leren programma.

De totstandkoming van het budget voor 2012 ging niet zonder slag of stoot. In de conciliatieperiode in 2011 konden het Europees Parlement (EP) en de Raad het vooralsnog niet eens worden over de verhoging van eigen middelen, die nodig waren om het begrotingstekort te dichten. De Europese Commissie moest het plan voor het budget 2012 opnieuw opstellen. Op verzoek van het EP kreeg het budget meer focus op innovatie, economische groei en werkgelegenheid en kon het worden aangenomen. 

Ontvangsten en uitgaven
In het rapport over het budget 2012 worden traditiegetrouw de bestedingen en ontvangsten van lidstaten geanalyseerd. In het rapport staat beschreven dat Nederland iets meer dan 2 miljard euro ontving en iets meer dan 5 miljard euro uitgaf aan de Europese Unie. De inkomsten naar aanleiding van de handel in de interne markt zijn hier echter niet in meegenomen.

Focus op innovatie werkgelegenheid en groei
De focus in het budget 2012 lag op innovatie, werkgelegenheid en groei. Onder het kopje competitiviteit voor groei en werkgelegenheid werd bijna 12 miljard euro besteed. Voor KP7 werd een recordbedrag van 7,8 miljard euro uitgegeven. Van de ruim 70 duizend aanmeldingen voor financiering wisten bijna 15 duizend onderzoekers financiering binnen te halen. Dit leidde tot een succesratio van ruim 21%. Via het Leven Lang Leren Programma (LLP) werd ruim 1,2 miljard euro binnen het onderwijs gefinancierd. Het was 25 jaar geleden dat het Erasmus programma startte. Het was in 2012 dat de 3 miljoenste deelnemer aan het programma kon worden genoteerd. Het budget voor LLP was niet het enige geld dat naar onderwijs ging. Met een prijzengeld van bijna 1 miljard euro, dat de EU ontving voor de Nobelprijs van de Vrede, werden diverse onderwijsprojecten in crisissituaties gefinancierd

Om groei over de hele Europese Unie te stimuleren en de cohesie tussen de lidstaten en de regio’s te bevorderen werd er onder het kopje Cohesion for Growth and Employment  meer dan 40 miljard euro besteed. Hiermee werden onder andere 1.275 kilometer aan wegen en 950 kilometer aan spoorwegen  gebouwd.

Meer informatie
Persbericht: EU's Financial Report 2012: EU budget increasingly an investment tool in the EU
Publicatie: EU Budget 2012 final report
Neth-ER bericht: Geen akkoord over budget 2012 dan ook geen akkoord voor 2013