08 juni 2022

Betere vergelijking van leeruitkomsten moet Europees beroepsonderwijs uit nationaal vacuüm trekken

Joep Bresser

Joep Bresser

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

De verdere ontwikkeling van Europese beroepsopleidingen kan niet alleen nationaal plaatsvinden. Dat toont Cedefop in een nieuw rapport over de vergelijkingen van kwalificaties in het Europese beroepsonderwijs. Daarnaast laat het rapport zien dat leeruitkomsten een goede basis bieden voor het vergelijken van nationale beroepsonderwijssystemen. Het is daarom van belang dat beroepsonderwijsinstellingen leeruitkomsten zo eenduidig mogelijk definiëren en onderscheid maken tussen verschillende soorten kennis, vaardigheden en competenties.


Betere vergelijking van leeruitkomsten moet Europees beroepsonderwijs uit nationaal vacuüm trekken

Van nationaal naar Europees denken

Het verder ontwikkelen van Europese beroepsopleidingen kan niet alleen gebeuren binnen een nationaal vacuüm. Dat stelt Cedefop in het rapport "Comparing vocational education and training qualifications: Towards methodologies for analysing and comparing learning outcomes”. De vraag en daarmee ook het aanbod van vaardigheden en competenties is steeds minder afhankelijk van alleen nationale behoeften en hangt in groeiende mate af van de internationale vraag naar vaardigheden. Het rapport benadrukt daarom het belang van denken over beroepsopleidingen vanuit een internationaal perspectief. Daarom is het volgens het rapport van belang om vergelijkmethodes te ontwikkelen om beroepsopleidingen in verschillende landeneenduidiger te kunnen benaderen.  

Leeruitkomsten bieden veel potentie

Het toenemende gebruik van leeruitkomsten biedt mogelijkheden voor het internationaal vergelijken van beroepsopleidingen. Voor het meest effectieve gebruik van leeruitkomsten is het daarbij wel zaak dat deze in de toekomst zo eenduidig mogelijk worden gedefinieerd om zo onderscheid te maken tussen verschillende soorten kennis, vaardigheden en competenties. Daarnaast biedt het gebruik van leeruitkomsten niet alleen uitkomst bij het vergelijken van beroepsonderwijssystemen, maar dragen deze ook bij aan het verbeteren van de toekomstige mobiliteit van beroepsstudenten.

Context

Cedefop is een agentschap van de EU dat sinds 1975 de uitvoering en de ontwikkeling van Europese beleidsmaatregelen voor het beroepsonderwijs ondersteunt door onder andere het uitvoeren van analyses en onderzoek. Naast het rapport in dit artikel deed Cedefop onder andere onderzoek naar vaardighedenconvergentie binnen EU-lidstaten, uitdagingen en kansen binnen het beroepsonderwijs, en beroepspraktijkvorming en stages binnen het beroepsonderwijs.


Mede geschreven door Liza Bex.