Het Europees Parlement bewijst zich andermaal als trouwe bondgenoot van het kennisveld. In haar positie over de jaarbegroting 2024 wil het Parlement namelijk 140 miljoen euro meer voor Horizon Europe dan de Commissie voorstelt. Wat Erasmus+ betreft verlangen de Parlementariërs 100 miljoen euro meer. Een akkoord met de lidstaten moet er half november liggen.


Begroting 2024: Parlement wil meer geld voor Horizon én Erasmus+

Meer financiering nodig  

In haar positie over de jaarbegroting 2024 dringt het Parlement aan op meer financiering voor zowel Horizon Europe als Erasmus+, vergeleken met het voorstel van de Commissie. Wat betreft het onderzoeks- en innovatieprogramma willen de Parlementariërs 140 miljoen euro extra, wat het totaalbedrag voor 2024 op bijna 13 miljard euro zou brengen. De extra financiering zou ten goede komen aan de European Research Council, de Marie Skłodowska-Curie Actions en vier van de zes clusters. Ook voor Erasmus+ wil het Parlement in 2024 meer financiering dan de Commissie voorstelt; 100 miljoen euro meer, wat de jaarbegroting op 3,8 miljard euro zou brengen. Dit zou nodig zijn om tegemoet te komen aan de inflatie en de gestegen levensonderhoudskosten en om het programma toegankelijker te maken.

Context

In juni presenteerde de Commissie het voorstel voor de jaarbegroting 2024. In juli maakte de Raad haar positie duidelijk; zij stelt voor 166 miljoen euro minder aan Horizon te besteden dan de Commissie wil. Wat betreft Erasmus+ gaat de Raad mee in het voorstel van de Commissie. Neth-ER riep het Parlement in september op zich in te zetten voor voldoende kennisbudget. Met de stellingname van het Parlement begint het onderhandelingsproces tussen Parlement en lidstaten, die samen tot een begrotingsakkoord moet komen dat er over drie weken moet liggen. Wat het proces dit jaar bijzonder maakt is dat er een gelijktijdige procedure loopt om het huidige Meerjarig Financieel Kader (MFK) van een tussentijdse financiële injectie te voorzien. Het Parlement benadrukt dat er snel een akkoord moet worden gevonden over die herziening, zodat de jaarbegroting 2024 daarop kan aansluiten. Recentelijk presenteerde het Parlement haar positie over de herziening; centraal daarin staat de roep om meer budget voor strategische technologieën in Horizon Europe. De lidstaten moeten nog tot een positie komen over de MFK-herziening.