Het Europees Parlement (EP) heeft in Straatsburg het voorstel van het nieuwe Leven Lang Leren programma, Erasmus+, aangenomen. Ook het voorstel voor het nieuwe Cohesiebeleid kon op de zegen van de Europese volksvertegenwoordigers rekenen. Hiermee komt een lang proces van onderhandelen tot zijn eind en kunnen de nieuwe programma’s in 2014 van start gaan.


Akkoord over Erasmus+ en Cohesiebeleid

Yes for all!
“Toller Tag für EU-Bildungs-, Jugend- und Sportpolitik!” twitterde Doris Pack, voorzitter van de Commissie CULT van het EP. Ze doelde daarbij op de overweldigende meerderheid van collega’s in het Europees Parlement dat vóór het nieuwe Erasmus+ programma stemde. Hoewel zij liever had gezien dat het programma ‘YES Europe’ geheten zou hebben, lijkt ze tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen. “The only criticism I would accept is that the money we give to people to go is not very big,” aldus Pack over de mobiliteitsbeurzen.

442 stemmen vóór Cohesiepakket
Het EP gaf in Straatsburg ook haar goedkeuring aan het voorstel voor het nieuwe Cohesiebeleid ter waarde van 325 miljard euro (tot en met 2020). Het EP en de Raad hebben op een aantal punten lange tijd lijnrecht tegenover elkaar gestaan, waardoor dit de langst lopende onderhandeling werd van alle nieuwe programma’s. Na ruim 70 trilogen stemde het EP in met wat Lambert van Nistelrooij, rapporteur in het EP op dit dossier, de “Grootste hervorming EU fondsen” noemt. 

Verdeling binnen Nederland
Nu de verordeningen zijn aangenomen,  zal de uitvoering van het Cohesiebeleid zich voornamelijk op regionaal niveau afspelen. In Nederland zijn de regionale programma’s (Operationele Programma’s) zo goed als klaar. Van de 325 miljard ontvangt Nederland ruim 1,2 miljard euro voor de komende zeven jaar. Hiervan is ongeveer 500 miljoen bestemd voor de regionale EFRO-programma’s. Vrijdag 15 november heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken de verdeling van de EFRO-middelen over de Nederlandse regio’s bekend gemaakt.  Deze is als volgt:

  • Noord-Nederland: 104 miljoen euro;
  • Oost-Nederland: 100 miljoen euro;
  • Zuid-Nederland: 114 miljoen euro;
  • West-Nederland: 190 miljoen euro.

In de kamerbrief van Dijksma aan de Tweede Kamer staat tevens dat het rijk 91 miljoen euro ter beschikking stelt voor cofinanciering van projecten uit de regionale EFRO-programma’s. Hiervoor wordt een zelfde verdeelsleutel gebruikt als voor de EFRO-middelen.

Tijdlijn
Nu het EP de voorstellen heeft aangenomen kan de Raad van de Europese Unie de laatste hamerslag geven. Vervolgens kan de Europese Commissie Erasmus+ en het Cohesiebeleid officieel publiceren en kunnen lidstaten overgaan tot implementatie.