24 februari 2022

Afrikatop levert gezamenlijke innovatieagenda op en 150 miljard aan toegezegde investeringen

Just van den Hoek

Just van den Hoek

Beleidsmedewerker

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Europese en Afrikaanse staatshoofden hebben tijdens de Afrikatop een gezamenlijke visie voor een hernieuwd partnerschap neergelegd voor 2030. Onderdeel hiervan is een innovatieagenda gecentreerd rondom de versterking van innovatie-ecosystemen en partnerschappen tussen hogeronderwijsinstellingen. Bovendien zeggen de EU, lidstaten en financiële instellingen tezamen 150 miljard euro aan investeringen in Afrika toe, onder andere bedoeld voor het verbeteren van onderwijs en het versterken van gezondheidssystemen.


Afrikatop levert gezamenlijke innovatieagenda op en 150 miljard aan toegezegde investeringen

Innovatieagenda, input gevraagd  

Tijdens de Afrikatop hebben staatshoofden uit de EU en de Afrikaanse Unie (AU) de handen ineengeslagen. Ze komen tot een hernieuwd partnerschap met een gezamenlijke visie voor 2030. De ontwikkeling van een EU-AU innovatieagenda is een centraal onderdeel binnen die gezamenlijke visie. Het op elkaar afstemmen van Europese en Afrikaanse wet- en regelgeving op het gebied van technologie en innovatie is een overkoepelende ambitie in de conceptagenda, die op dit moment ter consultatie aan stakeholders voorligt. Daarmee moet input worden opgehaald over de voorgestelde doelen en acties, zoals: de versterking van innovatie-ecosystemen, het omzetten van innovatiecapaciteit in tastbare output, duurzame en wederzijds voordelige partnerschappen tussen hogeronderwijsinstellingen en het opschalen van succesvolle bestaande initiatieven. Een selectie van mogelijke acties die worden beschreven zijn het opzetten van gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda’s op het gebied van gezondheid, de ontwikkeling van gezamenlijke masterprogramma’s en de totstandkoming van gezamenlijke excellentiecentra. Er is geen deadline aan de consultatie verbonden. Tijdens een ministeriële top in 2023 wordt de innovatieagenda definitief van kracht.

Zichtbaarheid samenwerkingsinstrumenten moet beter

De conceptagenda is gedeeltelijk gebaseerd op het rapportRecommendations on how to make R&I a driver for sustainable development in AU-EU relations’ van de adviesgroep voor onderzoeks- en innovatiesamenwerking tussen Afrika en Europa. Het rapport beveelt aan om samenwerking te versterken op het gebied van gezondheidssystemen, capaciteitsopbouw, innovatie & technologie en de groene transitie. Eén van de kernaanbevelingen is dat de zichtbaarheid van samenwerkingsinstrumenten beter moet. Op dit moment is zo’n 60 procent van de Afrikaanse onderzoeksgemeenschap zich namelijk onvoldoende bewust van bestaande mogelijkheden. Daarnaast roept het rapport op om nieuwe, flexibele financieringsprogramma’s op bilateraal, regionaal en internationaal niveau op te zetten. Verder is het versterken van de mobiliteit van Afrikaanse onderzoekers een aandachtspunt.

150 miljard 

De EU, lidstaten en financiële instellingen zeggen tezamen 150 miljard aan investeringen richting Afrika toe als onderdeel van het Global Gateway-initiatief. De investeringen dienen ten goede te komen aan het verbeteren van onderwijs & training, de versterking van gezondheidssystemen, het accelereren van de groene en digitale transitie en het genereren van werkgelegenheid om duurzame inclusieve groei mogelijk te maken. Onder meer investeringen in digitale infrastructuur en vaardigheden, beroepsonderwijs, de mobiliteit van studenten en pandemiegereedheid en de toegankelijkheid van zorg maken onderdeel uit van het investeringspakket.

Context

in 2021 lanceerde de Commissie de Global Approach voor internationale onderzoeks- en innovatiesamenwerking. Hierin staat samenwerking met Afrika bovenaan het prioriteitenlijstje. Al langer is Afrika een speerpunt van de Commissie. Deze samenkomst van staatshoofden, die door de coronapandemie was vertraagd, bouwt voort op de eerste top tussen Afrikaanse en Europese onderzoeksministers die in 2020 plaatsvond. Met name onderzoeksmobiliteit en de opbouw van vaardigheden stond toen centraal.