30 april 2024

‘’Stevig investeren in innovatie, onderzoek en onderwijs voor duurzame, welvarende toekomst’’, Sacha Muller (Volt)

Raúl Kalb

Raúl Kalb

Communications & Events Manager

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Klimaatcrisis, de Chinees-Amerikaanse rivaliteit en een aanhoudend conflict op ons continent geven deze verkiezingen extra lading, aldus Sacha Muller, nummer 4 op de kandidatenlijst van Volt. Muller benadrukt dat alleen door écht samen te werken we de huidige obstakels kunnen overwinnen en streven naar een betere, welvarende, duurzame toekomst. Dat vergt forse investering in de basis zegt ze. Die basis is; onderwijs, onderzoek en innovatie.  


‘’Stevig investeren in innovatie, onderzoek en onderwijs voor duurzame, welvarende toekomst’’, Sacha Muller (Volt)

Op 6 juni kunnen Nederlanders stemmen voor het Parlement. Waarom is stemmen voor de Europese verkiezingen juist nu belangrijk?   

“Bij elke grote verkiezingsronde horen we vaak dat deze belangrijker zijn dan ooit tevoren. Ook nu is deze uitspraak van toepassing, maar de huidige context geeft deze verkiezingen een extra lading. Het is een beslissend moment voor Europa: de uitdagingen zijn immens en divers, van de urgente klimaatcrisis en complexe migratievraagstukken tot het voortdurende conflict op ons continent en de intense economische en technologische rivaliteit tussen de VS en China, waarin Europa achterblijft.”

 

“Deze verkiezingen verdienen daarom meer dan ooit de aandacht van de Europese kiezer. De EU kan de uitdagingen waar we voor staan aan áls er partijen worden gekozen die de grote stappen durven te zetten die hiervoor nodig zijn. Met de conservatieve wind die in veel Europese landen waait, is een stem voor vooruitgang juist nu extra hard nodig.”

Welke grote uitdagingen ziet u, en welke bijdrage hieraan verwacht u van kennis? 

“De grootste uitdaging waar de Europese Unie nu voor staat is de keuze om niet alleen groots te dromen maar daar dan ook groots in te investeren. Al onze belangrijke uitdagingen, van klimaatverandering tot betaalbare energie en van de rol van kunstmatige intelligentie tot voedselvoorziening kunnen alleen worden aangepakt als we écht samenwerken aan de oplossingen van de toekomst. Onderwijs, onderzoek en innovatie spelen hierin een cruciale rol. We hebben in Europa fantastische onderwijs- en onderzoeksinstellingen die talent van over de hele wereld aantrekken. De uitwisseling van ideeën die daar ontstaat, vormt de basis van waar we in Europa écht goed in zijn, namelijk creatieve oplossingen bedenken. Kweekvlees, de hyperloop, het witter maken van wolken, neussprays die beschermen tegen virussen, kernreactoren op basis van gesmolten zout… allemaal het resultaat van Europees onderzoek én ondernemerschap.”

 

“Als we met z’n allen een duurzame, welvarende toekomst willen, zullen we de portemonnee open moeten trekken en stevig investeren in de basis van vooruitgang. Die basis, dat is onderwijs, onderzoek en innovatie. Daar mag Europa niet verzaken - financieel niet, maar ook niet qua beleid dat innovatie mogelijk maakt. Denk aan het makkelijker maken voor talent om binnen Europa op verschillende plekken te werken, de drempels voor grensoverstijgende investeringen verlagen en, zeker niet te vergeten: de stroperige bureaucratie rondom onderzoekssubsidies, vergunningen en financiering in de EU moet echt minder.”

Kennisinstellingen hebben veel belang bij Europese samenwerking en de programma’s die dit mogelijk maken, zoals Erasmus+ en Horizon Europe. Het komende Parlement mag de opvolgers vormgeven. Hoe kijkt uw partij naar Erasmus+ en Horizon Europe?

“Niet geheel onverwachts kijkt Volt heel positief naar deze beide programma’s. Sterker nog, we willen ze uitbreiden. Zo vinden we dat de kansen van Erasmus+ ook voor hbo- en mbo-studenten zouden moeten gelden. En het Horizon-budget zou voor ons moeten verdrievoudigen zodat er veel meer geïnvesteerd kan worden in onderzoek met een groot maatschappelijk nut, zoals gezondheid, water- en energievoorziening en digitalisering. Tegelijkertijd moeten we dan ook kijken naar de manier waarop het Horizon-programma is vormgegeven. De EU kan gebruiksvriendelijker en dat geldt zeker ook voor het mogelijk maken van grensverleggend onderzoek.”

In een vorig interview vertelde Marcel Levi (NWO) …

‘’Het Europese Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie creëert gezamenlijke Europese onderzoeksagenda’s en vormt een belangrijke bron van onderzoeksfinanciering voor de Nederlandse wetenschap. Het Europees Parlement en de Europese Commissie kunnen een ambitieus en toekomstgericht budget vaststellen voor onderzoek en innovatie én daar dan ook vijf jaar niet meer aan sleutelen.’’

 

In reactie hierop vertelt Sacha Muller …

“Voorspelbaarheid is de ruggengraat van baanbrekend onderzoek en innovatieve ondernemingen. Zoals Marcel Levi aangeeft, kan dit alleen met een ambitieus en toekomstgericht budget waar je op kunt rekenen. Maar het zit hem niet alleen in consistente financiering. Je hebt ook heldere regelgeving en ondersteunend beleid nodig dat niet steeds verandert. Voor de (door)ontwikkeling van oplossingen en het commercialiseren van producten. Zonder deze zekerheden wordt het uitdagender om talent aan je te binden, om mede-investeerders te vinden en, voor bedrijven, om klanten te werven.

 

“Na de Brexit hebben we gezien hoe innovatieve bedrijven het Verenigd Koninkrijk verlieten door onzeker beleid en toenemende beperkingen op de mobiliteit van hooggekwalificeerd personeel. Ook in Nederland ondervinden we nu de impact van inconsistent beleid op ons innovatie- en vestigingsklimaat, met ASML als bekendste voorbeeld, maar ook startups zoals Thorizon die zich in Frankrijk vestigen. Europa heeft de potentie om een wereldleider in onderzoek en innovatie te worden als er meer samenwerking en significante investeringen plaatsvinden.”

 

“Dat begint met een werkelijk ambitieus budget voor onderzoek en innovatie. Daar kan vervolgens best aan gesleuteld worden, maar dan alleen om de pot groter te maken.”

Wat is uw visie op Europa in 2030 en op welke dossiers zullen we daarom uw stem horen in het volgende Parlement?

“De keuzes die we de komende jaren maken gaan bepalen of Europa zich in 2030 kan meten met andere economische blokken. Europa heeft een enorme interne markt, onderwijs en onderzoek van wereldniveau en een rijke historie van innovatie en dus alles in huis om een leider in duurzame innovatie te zijn. Dit vereist echter wel een gezamenlijke inzet en substantiële investeringen in zowel publieke als private R&D - minstens op gelijke voet met de Verenigde Staten. Door regelgeving te harmoniseren, mobiliteit van talent en kapitaal te vergroten, en vergunnings- en financieringsprocedures te stroomlijnen, kan Europa haar eigen toekomst vormgeven. Zo lopen we straks voorop in verduurzaming, digitalisering en welzijn én hebben we een toekomstbestendige economie. Ik zal me dan ook laten horen op dossiers die innovatie, een startup-vriendelijk klimaat, digitalisering en een duurzaam en competitief industriebeleid promoten.”

Context

Op 6 juni stemmen Nederlanders voor een nieuw Europees Parlement. In de opmars naar de Europese verkiezingen, publiceert Neth-ER wekelijks een interview met kandidaat Europarlementariërs over onderwijs, onderzoek en innovatie in Europa. Vorige week sprak Neth-ER met kandidaat Fenna Feenstra van de SP, en lijsttrekker Bert-Jan Ruissen van de SGP over hun ideeën over en visie voor de EU.