Steeds meer hoger onderwijsinstellingen werken met Erasmus Without Papers (EWP), maar nog lang niet iedereen. Ongeveer 20% van de aangesloten instellingen wisselt bijvoorbeeld nog geen digitale leerovereenkomsten uit. Volgens de Commissie is het echter cruciaal voor het goed functioneren van EWP dat meer instellingen gebruik maken van allé EWP functies, blijkt uit het jaarlijkse evaluatierapport.


‘Niets staat massaal gebruik van Erasmus without Papers nog in de weg’

Papierloos Erasmus cruciaal

Om Erasmus Without Papers (EWP) beter te laten werken, moeten meer instellingen er gebruik van maken. Dat meldt de Commissie in haar EWP assessment rapport 2023. Het gebruik van EWP verloopt goed onder de instellingen die het gebruiken. Maar omdat 20% van de instellingen aangesloten bij EWP bijvoorbeeld geen leerovereenkomsten uitwisselt, kan het volledige potentieel van EWP niet benut worden. Hierdoor functioneert het programma minder vlot. De Commissie verzoekt instellingen daarom om alle functies binnen EWP te gebruiken. Dit zou volgens haar geen probleem moeten zijn nu de meeste interoperabiliteitsproblemen opgelost zijn en ingewikkelde EWP-processen door gebruiksgidsen worden ondersteund. Ook zullen EWP-relatiemanagers instellingen contacteren die nog niet het volledige digitale potentieel benutten om te begrijpen wat de redenen hiervoor zijn.

Interinstitutionele overeenkomsten pas in 2028 opgelost

De problemen rondom interinstitutionele overeenkomsten zullen pas in het volgende Erasmus+ programma worden herzien. Dit moet verstoringen in het huidige Erasmus+ programma voorkomen, aldus de Commissie. Wel groeit het aantal interinstitutionele overeenkomsten dat via EWP gedeeld wordt gestaag. Instellingen lopen echter tegen problemen aan op het gebied van het daadwerkelijk sluiten van een overeenkomst. Dit proces verloopt niet vlot genoeg en veroorzaakt extra werklast voor personeel.

Context

Het EWP-initiatief is door de Commissie in het leven geroepen om het Erasmus+ programma verder te digitaliseren. Hiernaast moet het ook zorgen voor minder administratieve lasten van hogeronderwijsinstellingen. Helaas loopt de uitrol van het programmaonderdeel moeizaam, merkt ook Neth-ER in haar position paper op. De vernieuwde Erasmus+ app maakt ook deel uit van het digitaliseringsprogramma. Eerder dit jaar selecteerde de Commissie onderwijsinstellingen om EWP te promoten. Universiteit Leiden is in Nederland geselecteerd om andere onderwijsinstellingen te informeren over de voordelen van EWP.

 

Mede geschreven door Hannah Teule.