Ook studenten uit het mbo zouden de mogelijkheid moeten krijgen om stage te lopen in het Europees Parlement. Dat vinden Europarlementariër Mohammed Chahim en twee studenten van Rijn IJssel. In een brief richten zij zich tot Roberta Metsola, de nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. Het Europees Parlement is momenteel geen erkend leerbedrijf, waardoor Nederlandse mbo-studenten niet kunnen stagelopen. Überhaupt is het volgens de stagevoorwaarden van het EP nog niet mogelijk voor mbo-studenten uit heel Europa om stage te lopen bij het Europees Parlement. 


‘Mbo’ers moeten ook stage kunnen lopen bij het Europees Parlement!’

 

Mbo’ers willen stage in EP

Studenten uit het Nederlandse mbo moeten tijdens de studie ook de mogelijkheid krijgen een stage te komen doen bij het Europees Parlement, vinden Thom de Vaal en Isabel Nederhoed, twee studenten van Rijn Ijssel. In een brief aan Roberta Metsola, voorzitter van het Parlement, geschreven samen met Europarlementariër Mohammed Chahim, roepen zij haar op de mogelijkheden voor stages te verbreden naar studenten uit het beroepsonderwijs. Momenteel kunnen enkel studenten uit het hoger onderwijs stagelopen bij de instelling. Het Parlement is tot op heden namelijk nog niet geregistreerd als erkend leerbedrijf bij de Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB): een voorwaarde voor Nederlandse mbo-studenten om ergens stage te mogen lopen. Als het Parlement een erkend leerbedrijf zou worden, kunnen mbo-studenten via het Erasmus+ programma wel een stage lopen.  

Stagevoorwaarden EP nog niet geschikt

Stagelopen voor mbo-studenten uit heel Europa is tot nu toe überhaupt nog niet mogelijk via het reguliere Schuman Traineeship. De voorwaarden voor een Schuman Traineeship stellen namelijk dat men een universiteitsdiploma moet hebben en bovendien ouder dan achttien moet zijn. Ook andere EU-instellingen zoals de Commissie, de Raad en het Europees Hof van Justitie kennen geen stages voor mbo-studenten.

Vaardigheden van grote waarde

De Europarlementariër van de PvdA en de studenten vinden het niet eerlijk dat mbo-studenten geen stage mogen lopen, terwijl hun vaardigheden van grote toegevoegde waarde kunnen zijn voor Europarlementariërs en andere staf bij het Parlement. Als voorbeelden noemen de schrijvers managementassistenten, financieel- en juridisch medewerkers, en audiovisueel medewerkers. Voor mbo-studenten zelf zou een stage bij het EP kunnen bijdragen aan zowel de beroepspraktijkvorming als burgerschapsvorming.  

Context

In Nederland volgen alle mbo-studenten verplicht minstens één stage tijdens hun opleiding. Een stage mogen zij ook doen in het buitenland, zolang het leerbedrijf erkend is door de Samenwerking Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven. Via het Erasmus+ programma doen steeds meer mbo-studenten een stage in het buitenland. Voor de Covid-19 crisis deed acht procent van de afgestudeerden in het Nederlandse mbo een internationale ervaring van twee weken of langer op tijdens de studie. Het overgrote deel daarvan volgt tijdens die periode een stage.

Meer informatie: 

Publicatie: Brief aan Roberta Metsola
Artikel Neth-ER: