Individuele leerrekeningen dragen positief bij aan het adresseren van sommige uitdagingen op de toekomstige arbeidsmarkt, mits er een duidelijk beeld is van de sterktes en zwaktes van zulke schema’s. Dit concludeert de OESO in een rapport waarin zij op basis van case studies beleidsaanbevelingen presenteert voor de implementatie van zulke leerrekeningen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat deze schema’s simpel worden gehouden.

‘Individuele leerrekeningen dragen bij aan oplossen uitdagingen in toekomst van werk’

Positief effect individuele leerrekeningen

Een individuele leerrekening voor burgers heeft een positief effect op het aanpakken van sommige van de toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt. Dit concludeert de OESO in haar rapport ‘Individual Learning Accounts: Panacea or Pandora’s Box?’. Echter moeten leerrekeningen volgens de OESO ook weer niet gezien worden als wondermiddel dat alle toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt kan oplossen. Een goed ontworpen programma met oog voor sterktes en zwaktes kan landen helpen om betere opleidingsresultaten te behalen, aldus de OESO.

Zes aanbevelingen voor leerrekeningen

Volgens de OESO zijn de volgende overwegingen cruciaal voor het ontwikkelen van goede schema’s:

  1. Een eenvoudig systeem bevordert de deelname. Als individuele leerrekeningen te complex worden, zal dit gebruikers zal in de weg zitten.
  2. Dergelijke schema’s moeten zich richten op lageropgeleiden, bijvoorbeeld door progressieve financiële ondersteuning aan inkomensgroepen.
  3. Echte impact vereist een aanzienlijk budget, zodat mensen niet enkel trainingen van korte duur kunnen volgen. Co-financieringsmechanismes zijn bijvoorbeeld nadelig voor groepen met een laag inkomen.
  4. Individuele leerrekeningen moeten gepaard gaan met andere maatregelen die deelname van ondervertegenwoordigde groepen in onderwijs en trainingen bevorderen. Informatie, advies en begeleiding hoort op kleinschalig niveau gegeven.
  5. De kwaliteitsgarantie is zeer belangrijk, bijvoorbeeld door certificering. Aanbieders van trainingen kunnen namelijk gemakkelijk misbruik maken van hun informatievoorsprong op gebruikers.
  6. Schema’s gefinancierd uit belastinginkomsten hebben een groter effect op de herverdeling van inkomsten, maar zijn door druk op de overheidsbegroting ook minder voorspelbaar.

Context

Individuele leerrekening zijn virtuele of fysieke bankrekeningen waarmee een individu onderwijs en training kan betalen. Het doel is om mensen te kunnen bij- en nascholen om zo de sociale ongelijkheid in een land te verminderen. Frankrijk is tot nu toe het enige land in Europa dat een vorm van individuele leerrekeningen heeft geïmplementeerd. Nicolas Schmit, de commissaris voor Banen en Sociale Rechten, heeft als opdracht gekregen om te onderzoek of individuele leerrekeningen volwassenen kunnen helpen bij Leven Lang Leren.