20 februari 2024

‘’Iedere student verdient kans op internationale ervaring’’, Lotte Jansen (ISO)

Raúl Kalb

Raúl Kalb

Communications & Events Manager

Stel uw vraag

Meer informatie nodig? Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Deel dit artikel

Lotte Jansen, bestuurslid en studentenvertegenwoordiger bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), vertelt enthousiast over Europese initiatieven zoals Erasmus+ en de Europese onderwijsruimte, en acht deze waardevol voor studenten in het leren van talen en andere interculturele vaardigheden. Desalniettemin blijft er ruimte voor verbetering.             


‘’Iedere student verdient kans op internationale ervaring’’, Lotte Jansen (ISO)

Op 6 juni zijn er Europese verkiezingen. Waarom is Europese samenwerking van belang voor het kennisveld?

‘’Het is een mooie ontwikkeling dat Europese samenwerking op onderwijs de afgelopen jaren is geïntensiveerd. Initiatieven als de Europese onderwijsruimte, het Europese Universiteiten Initiatief en natuurlijk Erasmus+ hebben ervoor gezorgd dat een internationale ervaring tijdens je studententijd toegankelijker is geworden. Zo’n internationale ervaring zorgt ervoor dat studenten zich voor kunnen bereiden op een internationale arbeidsmarkt, waarbij het leren omgaan met andere culturele normen en waarden, maar bijvoorbeeld ook het leren van een andere taal cruciaal zijn. In een globaliserende wereld met nauwe Europese samenwerking is dit iets wat wij als ISO alleen maar toe kunnen juichen. Maar ook als je geen internationale carrière ambieert kan een internationale ervaring heel waardevol zijn voor studenten. Je leert namelijk ook veel over je eigen cultuur en manier van werken.’’  

Op welk resultaat van de afgelopen jaren mag de EU wat u betreft het trotste zijn?   

‘’Het Erasmus+ programma is een prachtig programma voor studenten. Als we het dan over de waarde van een internationale ervaring hebben, kunnen we stellen dat Erasmus+ hier een enorme bijdrage in heeft geleverd. Het programma zorgt ervoor dat studenten de kans krijgen om voor een (tijdelijke) periode in een ander Europees land te studeren of stage te lopen. Het feit dat studenten hier een beurs voor kunnen krijgen werkt drempelverlagend en maakt een internationale ervaring een stuk toegankelijker. Wij horen dan ook van veel studenten dat Erasmus+ een ervaring is die ze voor altijd bij blijft.’’  

Waarmee zouden Parlement en Commissie de komende vijf jaar nu echt het verschil maken voor kennisinstellingen?

‘’Ervoor zorgen dat iedere student kans maakt op een internationale ervaring. Cijfers van Nuffic laten zien dat 67% van de eerstejaarsstudenten open staat voor het opdoen van een buitenlandervaring, maar dat slechts 25% ook daadwerkelijk naar het buitenland gaat. Eén van de grootste redenen hiervoor lijkt het financiële plaatje te zijn. Ondanks dat Erasmus+, en de beurs die studenten door het programma kunnen krijgen, ervoor hebben gezorgd dat een buitenlandervaring toegankelijker is geworden, blijft zo’n buitenlandervaring niet goedkoop. Het zou daarom mooi zijn als er meer initiatieven zoals de Erasmus+ top-ups komen, zodat studenten die dat nodig hebben extra financiële ondersteuning kunnen krijgen voor een buitenlandervaring. Ook moet de bekendheid hiervan omhoog, zodat studenten die het nodig hebben hiervan op de hoogte zijn. Op die manier wordt een buitenlandervaring hopelijk (financieel) toegankelijker.’’

 

‘’Daarnaast zien we veel kansen in het Europese Universiteiten Initiatief (EUI). Het EUI zorgt ervoor dat studenten verdieping of verbreding kunnen opzoeken door vakken te volgen aan andere instellingen binnen een alliantie. Ook vergroot het de toegankelijkheid van een internationale ervaring. Dit kan bijvoorbeeld door meer online of hybride vakken beschikbaar te maken, wat natuurlijk korter duurt dan een fysieke uitwisseling, maar een goedkopere variant biedt doordat dit geen extra (college)geld kost. Wel is het belangrijk dat hiervoor praktische bezwaren uit de weg geholpen worden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat vakken en semesters goed op elkaar aansluiten binnen de alliantie, zodat studenten geen vertraging hoeven op te lopen. Daarnaast is het van belang dat meer hogescholen zich (kunnen) aansluiten bij een alliantie. Op dit moment zijn er slechts drie hogescholen die deel uitmaken van een alliantie, vergeleken met elf universiteiten. Dit is belangrijk om te voorkomen, zodat de ongelijkheid tussen hbo- en wo-studenten niet vergroot wordt.’’

 

‘’De toekomst van de EUI is echter onzeker doordat het project afhankelijk is van politieke besluitvorming over de mogelijke plaats van en financiering voor het initiatief in de nieuwe Europese meerjarenbegroting na 2027. Het zou daarom mooi zijn als het Parlement en de Commissie aan de slag gaan met het EUI op een duurzame, toegankelijke en inclusieve manier, waarin de eerdergenoemde bezwaren meegenomen worden.’’

 

Welke bijdragen heeft uw eigen organisatie te bieden aan Europa?

‘’Studenten spelen een onmisbare rol in het hoger onderwijs. Het ISO juicht daarom Europese samenwerking toe, maar wel met inachtneming van de belangen van studenten. Als studentvertegenwoordiger horen wij natuurlijk wat er bij studenten speelt, bijvoorbeeld over internationalisering of studenten in het buitenland. Wij zullen ons daarom blijven inzetten om de stem van studenten te laten horen. Zowel op nationaal niveau als op Europees niveau middels samenwerking met Neth-ER en de European Student Union’’  

 

Context

In aanloop naar de Europese Verkiezingen (6 – 9 juni) zal Neth-ER wekelijks een schriftelijk interview delen met vertegenwoordigers, bestuursleden en andere sleutelspelers binnen het Nederlandse kennisveld over Europese kwesties en thema’s. Vorige week sprak Neth-ER met Erik Drop van TNO over innovatie en onderzoek in Europese context.