HLG KETs: aandacht voor vaardigheden nodig

Voor succesvolle implementatie van de Key Enabling Technologies (KETs) en innovatie is meer inzet nodig op het gebied van vaardigheden. Dit stelt de High-Level Strategy Group on Industrial Technologies in haar eindrapport. Dit rapport is een uitgebreide versie van een in februari 2018 verschenen rapport over de KETs. Daarnaast geeft de HLG nog enkele andere aanbevelingen voor een succesvolle implementatie van KETs.

Lees meer

EC: meer investeringen in kunstmatige intelligentie nodig

Er moet meer worden geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie ter versterking van Europa’s positie en concurrerend vermogen in de internationale markt. Dit staat in een Mededeling van de Commissie als onderdeel van een groter digitaliseringspakket. Ook zijn maatregelen nodig voor het goed toepassen van kunstmatige intelligentie.

Lees meer

Bridging the EU innovation divide together

On 10 April, the VSNU (Association of Universities in the Netherlands) and Neth-ER organised a networking event about widening participation: “Bridging the EU innovation divide”. A lively panel consisting of different stakeholders from the knowledge community as well as from the EU institutions discussed what should be done to overcome the innovation gap. This was followed by a matchmaking session during which participants could share their thoughts on the issue.

Lees meer

The Guild: meer aandacht nodig voor maatschappelijke vraagstukken in KP9

KP9 moet zich meer richten op maatschappelijke vraagstukken. Dit staat in een position paper van The Guild. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor Sustainable Development Goals (SDGs) en moet er meer geïnvesteerd worden in kennis voor een inclusieve samenleving.

Lees meer

EP: cohesiebudget voor alle regio’s

Het toekomstig cohesiebudget moet beschikbaar blijven voor alle regio’s na 2020. Dit staat in een resolutie die is aangenomen door het Europees Parlement, waarin het haar visie uiteenzet op het toekomstig cohesiebeleid. Ook onderstreept het Parlement de noodzaak van simplificatie en synergieën met andere EU-programma’s, zoals het onderzoeksprogramma.

Lees meer

UAS4EUROPE: diversiteit binnen universiteitsnetwerken belangrijk

Europese universiteitsnetwerken moeten bestaan uit hoger onderwijsinstellingen met verschillende profielen. Dat stelt UAS4EUROPE in een statement over het initiatief voor Europese universiteitsnetwerken. Ook is voldoende flexibiliteit in financiering en criteria van belang.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.