Wat ontbreekt er nog in Europees beleid rond digitale vaardigheden?

Het Europees beleid rond digitale vaardigheden moet beter gebruik maken van synergieën met bestaande EU-initiatieven op het gebied van digitaal onderwijs, zoals Erasmus+. Dit is één van de adviezen in het rapport Digital Skills in the 21st century, gepubliceerd door het interne beleidsteam van het Europees Parlement. Het rapport is bedoeld om potentiële blinde vlekken in het Europees beleid rond digitale vaardigheden te ontdekken.

Lees meer

State of the Union 2019: voor mei 2019 akkoord nodig EU-budget na 2020

Vóór de Europese Parlementsverkiezingen en de EU-top in Sibiu in mei 2019 moet er een akkoord zijn over het EU-budget na 2020, omwille van onder andere studenten en onderzoekers. Dit zei Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, in de jaarlijkse State of the Union-speech. Ook moet het Erasmusprogramma Afrikaanse studenten en onderzoekers meer gaan steunen in de komende jaren. Verder kwamen onderwijs en onderzoek nauwelijks aan bod in de speech van Juncker.

Lees meer

EP zet widening discussie op scherp

Onderzoekers moeten in heel Europa hetzelfde salaris ontvangen en de selectiecriteria voor Horizon Europe moeten worden aangepast. Dit zijn twee controversiële voorstellen uit het conceptrapport van Dan Nica waarin hij een voorstel doet voor het standpunt van het Europees Parlement op het Horizon Europe-voorstel van de Commissie. Daarmee zet hij de discussie over widening participation op scherp. De rapporteurs Nica en Christian Ehler pleiten echter ook voor een hoger budget voor Horizon Europe. Dit editorial geeft een overzicht van de belangrijkste zorgen die Neth-ER heeft bij de voorstellen van Nica en Ehler, maar er is ook goed nieuws over het budget.

Lees meer

ESFRI Roadmap 2018: zes nieuwe onderzoeksinfrastructuren

Zes nieuwe onderzoeksinfrastructuren zijn toegevoegd aan de roadmap 2018 van het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Nederland coördineert twee van deze projecten. ESFRI heeft daarnaast acht nieuwe landmark-projecten en nieuwe potentiële gebieden voor onderzoeksinfrastructuren geïdentificeerd. Ook bevat de roadmap voor het eerst een analyse van de impact van onderzoeksinfrastructuren.

Lees meer

Het eerste voorzitterschap van Bulgarije

Onder het thema “United We Stand Strong” heeft Bulgarije van januari tot en met juni 2018 voor het eerst het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed, een decennium nadat het land in 2007 toetrad tot de EU. Het was een spannend half jaar, waarin de Commissie haar voorstel voor de nieuwe meerjarige EU-begroting presenteerde en de Brexit-onderhandelingen voortsleepten. Wat heeft Bulgarije als voorzitter bereikt op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie?

Lees meer

Twee ERC Proof of Concept-beurzen naar Nederlands onderzoek

Twee onderzoekers van Nederlandse kennisinstellingen hebben een Proof of Concept-beurs ontvangen van de European Research Council (ERC). In totaal heeft de ERC 50 beurzen uitgereikt in deze tweede ronde van 2018.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.