EP en Raad bereiken voorlopig akkoord over Digital Europe

Het Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over het eerste EU-programma voor digitale technologieën: Digital Europe. De EU-instellingen zijn overeengekomen dat het programma zich zal richten op het financieren van digitale technologieën in vijf sleutelgebieden, in lijn met het voorstel van de Commissie. Dit is het eerste programma onder het nieuwe meerjarig financieel kader waarover de instellingen een gedeeltelijk akkoord bereikt hebben.

Lees meer

Herziening copyrightrichtlijn: triloog bereikt overeenstemming

Het Parlement, de Raad en de Commissie hebben overeenstemming bereikt over de herziening van de copyrightrichtlijn. Voor het kennisveld zijn verschillende uitzonderingen gemaakt op het auteursrecht, om het digitaal gebruik van materiaal voor onderwijs of onderzoek zoveel mogelijk te faciliteren. De Raad en het Parlement moeten nu nog formeel instemmen met de herziening. Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, hebben in een gezamenlijk statement duidelijk gemaakt niet te kunnen instemmen met de herziening.

Lees meer

EC lanceert gratis dienst om kennisinstellingen te adviseren over IE-strategie

De Europese Commissie heeft een nieuwe dienst opgericht die Europese universiteiten en publieke onderzoeksorganisaties helpt bij het kiezen van de beste intellectueel eigendom-strategie. Deze gratis dienstverlening helpt onder meer bij het bepalen van de meest passende bescherming van intellectueel eigendom.

Lees meer

Cohesiebeleid post 2020: EP neemt standpunt in

Het Europees Parlement wil na 2020 meer synergie realiseren tussen de structuurfondsen en andere EU-programma’s zoals Horizon Europe, maar met beperkingen ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie. Dat blijkt uit de positie die het Parlement ingenomen heeft met betrekking tot de verordening voor de gemeenschappelijke bepalingen voor het cohesiebeleid. Ook wil het Parlement dat het budget minstens evenveel bedraagt als in de huidige programmaperiode, in tegenstelling tot de voorgestelde bezuiniging van de Commissie.

Lees meer

Verhoogd budget voor Erasmus+ in 2019

Het budget voor Erasmus+ in 2019 wordt verhoogd naar bijna 3,3 miljard euro. In een herziene versie van het werkprogramma wordt meer budget toegekend aan onder meer het initiatief voor Europese Universiteiten en de Centres of Vocational Excellence.

Lees meer

MSCA ondersteunt dit jaar meer dan 2.350 onderzoekers

De Europese Commissie ondersteunt meer dan 2.350 onderzoekers via de Marie Skłodowska-Curie Acties voor in totaal 353 miljoen euro. Daarvan is 273 miljoen euro uitgereikt aan 1.351 onderzoekers als onderdeel van de 2018 call for Individual Fellowships. Dat is een toename van ruim 24 miljoen euro ten opzichte van 2017.

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.