Neth-ER Nieuwsbrief week 51

Neth-ER

Neth-ER Nieuwsbrief

week 51 | 2016
Bekijk deze nieuwsbrief online.
 
 

Onderwijs

Op de agenda: januari

Wat staat er allemaal op de Europese kennisagenda in januari 2017? Op 1 januari neemt Malta het voorzitterschapsstokje over van de Slowaken. Verder zal de Europese Commissie haar ERA Progress Report publiceren, sluiten verschillende publieke consultaties en wordt de nieuwe Voorzitter van het Europees Parlement gekozen. Lees meer

Wetgevingsprioriteiten EU voor 2017

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen, het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief en de digitale interne markt zijn enkele initiatieven die hoog staan op het lijstje van prioriteiten voor 2017. De drie EU-instellingen hebben een akkoord getekend over de wetgevingsprioriteiten van 2017. Lees meer

LERU: meer interdisciplinariteit in de academische wereld

Interdisciplinariteit zou de core business moeten worden van universiteiten, aldus LERU in haar position paper ‘Interdisciplinarity and the 21st century research-intensive university’. Het leggen van verbanden tussen verschillende disciplines is volgens LERU de drijvende kracht achter kenniscreatie, wetenschappelijke ontwikkeling en innovatie. Lees meer

Ranglijsten voor universiteiten vaak onjuist

De verschillende ranglijsten voor het vergelijken van universiteiten zijn onbetrouwbaar en methodologisch onjuist, zo blijkt uit een rapport van het Higher Education Policy Institute. De ranglijsten richten zich vooral op onderzoeksprestaties, terwijl universiteiten ook vele andere functies vervullen. Lees meer

Nood aan Europees ICT-personeelsbestand

Er is een grote noodzaak voor een bestand van gekwalificeerd ICT-personeel in Europa om mondiaal concurrerend te blijven en nieuwe technologieën bruikbaar te maken. Dat blijkt uit de ‘eSkills Manifesto’ van European Schoolnet en DigitalEurope. Momenteel is er een groeiende kloof tussen de digitale realiteit enerzijds en een tekort aan ICT-vaardigheden van personeel anderzijds. Lees meer
 
Lees meer over onderwijs
 

Onderzoek en Innovatie

Geassocieerd lidmaatschap H2020 in zicht voor Zwitserland

Voor Zwitserland komt een volledig geassocieerd lidmaatschap aan het Horizon 2020-programma weer in zicht. Dit is het geval nadat het Zwitsers Parlement heeft besloten het derde protocol aangaande het vrij verkeer van personen tussen Kroatië en Zwitserland te ratificeren. Lees meer

Wat vinden de stakeholders van Horizon 2020?

Momenteel vindt de interim evaluatie van Horizon 2020 plaats. Onderwerpen die hier door belanghebbenden naar voren worden geschoven, zullen ook aandachtspunten zijn bij het vormgeven van het Negende Kaderprogramma. In dit artikel vindt u een beknopt overzicht van de ingebrachte onderwerpen. Lees meer

Geen EFSI geld naar Nederland

De Europese Investeringsbank kent 1,2 miljard euro toe aan onderzoek- en innovatieprojecten om de kenniseconomie van Europa te versterken. Echter, geen van deze projecten is afkomstig uit Nederland. Lees meer

Onderzoeksintegriteit is gedeelde verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van de gehele onderzoeksgemeenschap om onderzoeksintegriteit te beschermen. Science Europe herhaalt daarom haar aanbevelingen om onderzoeksintegriteit te beschermen en de European Code of Conduct te verbeteren. Lees meer

De toekomst van FET Flagships

De Future and Emerging Technologies (FET) Flagships zijn waardevol, maar missen een efficiënte bestuursvorm, de administratieve lasten zijn te hoog en er ontbreekt nationale financiële steun. Dit stelt de Policy Brief on FET Flagships van Science Europe, als input op de evaluatie van het FET Flagship-instrument. Lees meer

VK: na Brexit toegang tot H2020 subsidie behouden

De Britse overheid moet ervoor zorgen dat Britse onderzoekers ook na de Brexit toegang tot Horizon 2020 hebben. Dat stelt de wetenschapscommissie van de Britse House of Lords in haar rapport ‘A time for boldness: EU membership and UK science after the referendum.’  Lees meer

Oekraïne gebruikt H2020 Policy Support Facility voor O&I

Om haar onderzoeks- en innovatiesysteem te verbeteren heeft Oekraïne gebruik gemaakt van de Horizon 2020 Policy Support Facility. In de Peer review of the Ukrainian Research and Innovation System under the Horizon 2020 Policy Support Facility beveelt de Europese Commissie aan om een National Innovation Council op te zetten. Lees meer

Integreer sociale- en geesteswetenschappen beter in H2020

Sociale- en geesteswetenschappen moeten beter in Horizon 2020 geïntegreerd worden om Societal Challenge zes te adresseren. Ook moet gezamenlijk onderzoek het belangrijkste element binnen Horizon 2020 blijven. Dit zijn enkele aanbevelingen van Net4Society in hun position paper voor de interim evaluatie van Horizon 2020. Lees meer

CoR: synergiën en toegevoegde waarde EFSI 2.0

De regio’s en steden verlangen onder andere meer synergiën tussen het Europees Fonds voor Strategische Investeringen met andere EU-fondsen en duidelijkheid over de toegevoegde waarde ervan. Lees meer

Nederland is actief in P2P partnerschappen

Binnen de ERA-NET Cofunds en joint calls is Nederland één van de actiefste betrokken landen. Dit blijkt uit het tweede jaarlijkse rapport van ERA-Learn 2020 over public-public partnerships.  Lees meer
 
Lees meer over onderzoek en innovatie
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evenementen in januari 2017

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.