Neth-ER Nieuwsbrief week 50


Bekijk deze nieuwsbrief online.

Text

Text

Neth-ER Nieuwsbrief

week 50 | 2017

Text Text

Artikelen

Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
VK ten minste tot en met 2020 in Erasmus+ en Horizon 2020
Er zit eindelijk schot in de Brexit-onderhandelingen: Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal tenminste tot en met 2020 blijven deelnemen aan Europese programma’s, waaronder Erasmus+ en Horizon 2020. Of het VK blijft deelnemen na 2020, is nog onduidelijk. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Gemiddelde rijksbijdrage per student opnieuw gedaald in NL
De gemiddelde rijksbijdrage per student is in Nederland het afgelopen jaar opnieuw gedaald, blijkt uit de Public Funding Observatory 2017 van de European University Association (EUA). De EUA roept landen op hun uitgaven aan hoger onderwijs te verhogen. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
Nederland presteert goed op leven lang leren en mbo
Deelname aan activiteiten in het kader van leven lang leren is hoger bij Nederlandse volwassenen dan het EU-gemiddelde. Daarnaast geeft het Nederlandse mbo een relatief groot aantal afgestudeerden werkzekerheid. Dit blijkt uit statistisch overzicht van Cedefop. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
EAEA: tijd voor volledige implementatie leven lang leren
De Europese Commissie moet haast maken met het implementeren van het leven lang leren beginsel in de sociale pijler en de Europese onderwijsruimte. Hiertoe roept de European Association for the Education of Adults op. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Welke prioriteiten voor het toekomstige Europese O&I beleid?
Wilt u meedenken over de sociaaltechnologische toekomstscenario’s voor de Europese onderzoeks- en innovatieagenda? Het Bohemia consortium vraagt om uw input voor het selecteren van onderzoeksprioriteiten. De consultatie is geopend tot 20 december. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
EIT heeft grote ambities
Het EIT wil een wereldwijde innovatieleider worden. Dit blijkt uit de Strategic Innovation Outline, waarin het EIT de eerste plannen voor  de strategie 2021-2027 presenteert. Het EIT wil nieuwe innovatiegemeenschappen oprichten, de regionale innovatie versterken en het onderwijsaanbod verbreden. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Oproep tot grotere rol voor sociale- en geesteswetenschappen in missies KP9
In de vorming van KP9 moeten de sociale- en geesteswetenschappen (SSH) niet over het hoofd worden gezien. Bovendien moet de invulling van ‘missies’ in KP9 verder worden uitgewerkt, waarin er aandacht moet worden besteed aan het sociaal, cultureel, wettelijk en ethisch perspectief. Dit stellen ALLEA en andere SSH-organisaties in een gezamenlijk statement. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Uniform EU octrooi voordelig voor technologieoverdracht in Europa
Europa heeft een uniform octrooi nodig dat de overdracht van technologieën kan verbeteren en meer buitenlandse investeringen kan aantrekken. Dit blijkt uit een studie van een team economen dat zich heeft gericht op hightech producenten die gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
OESO: NL moet blijven investeren in onderwijssysteem
Nederland heeft een hoogopgeleide bevolking, maar moet het onderwijssysteem blijven verbeteren om dit succes te behouden. OESO beveelt in haar rapport Nederland aan om meer nadruk te leggen op het bijbrengen van basisvaardigheden, te investeren in ‘vaardigheid-intensieve werkplekken’ en een leven lang leren te promoten. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text Onderwijs Text
CESAER: maak kennis prioriteit
De Europese Unie moet kennis prioriteit maken, haar burgers beter betrekken en meer investeren in kennis. Dit stelt CESAER in haar statement, waarin zij het belang van kennis benadrukt bij het aanpakken van mondiale uitdagingen. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
NL scoort bovengemiddeld op kansengelijkheid in onderwijs
Nederland is één van de vier best presterende OESO-landen als het gaat om kansengelijkheid in het onderwijs. Dit blijkt uit een onderzoek van de OESO. In de meeste landen moet er echter nog veel gebeuren om iedereen gelijke kansen te kunnen bieden. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
LERU-universiteiten dragen 99,8 miljard bij aan Europese economie
De universiteiten die lid zijn van de League of European Research Universities (LERU) hebben in 2016 99,8 miljard euro bijgedragen aan de Europese economie en voor 1,3 miljoen banen gezorgd. Ook stimuleren LERU-universiteiten regionaal leiderschap en de overdracht van kennis en vaardigheden. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Gefragmenteerd onderzoeksbeleid kost Europa 3 miljard
Een gemiste kans voor Europa: fragmentatie van Europees onderzoeksbeleid kost Europa miljarden per jaar doordat het volledige potentieel van Europees onderzoek om impact te hebben op technologische vooruitgang en economische groei, niet benut wordt. De Europese onderzoeksruimte heeft als doel dit recht te trekken, maar is nog niet volledig voltooid. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Raad wil meer uitwisseling gezondheidsdata
Lidstaten moeten de internationale toegankelijkheid en kwaliteit van gezondheidsdata garanderen en beter benutten voor doelgerichte, geïntegreerde en veilige gezondheidszorg. Dat staat in de raadsconclusies over digitalisering in de gezondheidszorg. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Nederlandse regio’s geselecteerd voor deelname hightech proefproject
Nederlandse regio’s maken deel uit van enkele interregionale partnerschappen die geselecteerd zijn voor EU-financiering onder een nieuwe pilot-actie voor innovatieve projecten. De Europese Commissie heeft in totaal acht thematische partnerschappen voor interregionale samenwerking geselecteerd. Lees meer
 
Meer artikelen >
 
Text Text

Consultaties (deadline)

04
Jan
Text

Supplementary protection certificates and patent research exemptions

 
Meer consultaties (deadline) >
 
Text Text

Evenementen

15
Jan
Text

Online Course: Make the most of EU resources for your region or city

 
24
Jan
Text

H2020 Master of Finance and Administration and EC Audits

 
06
Feb
Text

Accelerator-Industry Co-Innovation Workshop

 
19
Jan
Text

EUA Focus Group Universities and Public Engagement

 
05
Feb
Text

The 21st European Forum on Eco-innovation

 
07
Feb
Text

Policy Learning Forum on "Upskilling pathways: a vision for the future"

 
Meer evenementen >
 
     
     


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.