Neth-ER Nieuwsbrief week 49

Bekijk deze nieuwsbrief online.
 
Text

Neth-ER Nieuwsbrief

week 49 | 2018

 
Text
 

 
TextTextText

Artikelen

 
Text
Onderzoek en InnovatieText
Raad neemt standpunt in over verordening Horizon Europe
Ministers voor onderzoek hebben een gedeeltelijke algemene oriëntatie bereikt over de verordening van Horizon Europe tijdens de Raad voor Concurrentievermogen. De Raad heeft een aantal maatregelen voor widening participation toegevoegd aan het Commissievoorstel voor Horizon Europe. Ook heeft de Raad een voortgangsrapport uitgebracht over het specifiek programma van Horizon Europe en conclusies aangenomen over de Europese Onderzoeksruimte. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
EC: investeren in O&I voor klimaatneutraal Europa in 2050
Europa moet temperatuurstijging bestrijden en in 2050 klimaatneutraal zijn, onder meer door te investeren in onderzoek, innovatie en de juiste vaardigheden voor de toekomst. Dit stelt de Europese Commissie in een Mededeling over een langetermijnstrategie voor een klimaatneutraal Europa en een rapport over de rol van onderzoek en innovatie in het behalen van de doelstellingen van het Parijsakkoord. Lees meer
 
Text
OnderwijsTextOnderzoek en InnovatieText
Brexit: beperkte invloed op erkenning academische kwalificaties
Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU zal waarschijnlijk niet leiden tot een verandering in de erkenning van academische EU-diploma’s en studieperioden in het buitenland. Dit blijkt uit een onderzoek van het Europees Parlement voor de Commissie cultuur en onderwijs (CULT) van het Europees Parlement waarin zij de impact van Brexit voor de erkenning van academische en professionele kwalificaties onderzocht. De erkenning van professionele kwalificaties is echter gebaseerd op EU-instrumenten en wordt dus wel beïnvloed door het vertrek van het VK. Lees meer
 
Text
OnderwijsText
NL implementeert veel maatregelen voor verbeteren van lesgeven
Nederland heeft veel maatregelen geïmplementeerd voor het verbeteren van onderwijs en lesgeven in het hoger onderwijs. Dat blijkt uit een rapport van de European University Association (EUA) over nationale initiatieven over lesgeven in het hoger onderwijs. Slechts vier van de 28 onderzochte landen, waaronder dus Nederland, hebben een nationale strategie hiervoor. Ook is Nederland één van de weinige landen waar deelname aan cursussen over lesgeven mee kan tellen voor de loopbaanontwikkeling. Lees meer
 
Text
OnderwijsText
Cedefop: Riga Conclusies goede aanjager voor ontwikkelingen in beroepsonderwijs
Lidstaten hebben veelbelovende stappen gezet met betrekking tot de vijf kernthema’s van de Riga Conclusies. Cedefop heeft de vooruitgang op deze thema’s in kaart gebracht. Met name het stimuleren van work-based learning is voor veel landen een belangrijke prioriteit. De conclusies hebben in dat kader ook bijgedragen aan meer grensoverschrijdende samenwerking. Lees meer
 
Text
OnderwijsText
EUA: universiteiten van groot belang in het behalen van SDGs
De EUA acht onderwijs, onderzoek en innovatie van groot belang voor het behalen van SDGs. Doordat universiteiten in alle drie deze velden een bijdrage leveren, is de EUA van mening dat universiteiten een unieke positie hebben in het behalen van SDGs. In een rapport legt de EUA uit hoe universiteiten sociale, ecologische en economische duurzaamheid bewerkstelligen. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
EIB: gebrek aan investeringen kostbaar voor koppositie EU in innovatiesector
Het te lage investeringsniveau zorgt voor een groeiende achterstand van de EU in de innovatiesector. Dit stelt de Europese Investeringsbank (EIB) in haar Investment Report 2018/2019. Met name wat betreft geavanceerde technologieën, innovatie en uitdagingen op het gebied van klimaatveranderingen schieten investeringen tekort. Deze achterstand wordt versterkt door een gebrek aan digitalisering binnen het mkb. Hiernaast is het gebrek aan werknemers met de juiste vaardigheden een reden voor de investeringsachterstand. Lees meer
 
Text
OnderwijsText
Hoe kunnen universiteiten democratische waarden verdedigen in tijden van politieke onrust?
Hoe kan het hoger onderwijs hun studenten en gemeenschappen helpen in het bewaken van democratische waarden en openheid in tijden van politieke turbulentie? Dit was het onderwerp van de 15e trans-Atlantische Dialoog die georganiseerd werd door de European University Association, de American Council on Education en Universities Canada. Tijdens het evenement gingen deelnemers in discussie over het stimuleren van actief burgerschap, het versterken van publiek vertrouwen in wetenschap en het vergroten van de rol van universiteiten in de regio en maatschappij. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
19 ERC Consolidator Grants naar Nederland
19 onderzoekers verbonden aan een Nederlandse instelling zijn in 2018 geselecteerd voor een Consolidator Grant van de European Research Council (ERC). Nederland daalt dit jaar naar plek zes als het gaat om landen met de meeste ERC Consolidator Grants. Het slaagpercentage voor deze beurzen lag in 2018 op 12,2 procent. Lees meer
 
Text
OnderwijsText
THE World University Ranking 2019 per vakgebied gepubliceerd
In de Times Higher Education World University Rankings 2019 per vakgebied staat bij acht van de elf vakgebieden een Nederlandse universiteit in de top 30. De best presterende Nederlandse universiteiten zijn de Technische Universiteit Delft met plaats 19 op het gebied van technologie en de Universiteit van Amsterdam met plaats 20 op het gebied van psychologie. Lees meer
 
Text
OnderwijsTextOnderzoek en InnovatieText
Nobelprijswinnaars en Europese industrie roepen op tot verhoging budget Horizon Europe
Een budget van minstens 120 miljard is het absolute minimum voor Horizon Europe om te zorgen dat Europa een duurzame, inclusieve en op kennis gebaseerde samenleving wordt. Dit schrijft een groep Nobelprijswinnaars en directeuren van vooraanstaande bedrijven in een brief aan de EU-regeringsleiders, in het licht van de onderhandelingen over de toekomstige EU-begroting die in december op de agenda staan. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
Dialoog met en kansen voor talent nodig tegen braindrain
Europese lokale en regionale autoriteiten moeten onder meer de behoeften van lokale talenten identificeren om braindrain tegen te gaan. Dat stelt het Comité van de Regio’s in een rapport, waarin zij lokale en regionale autoriteiten aanbevelingen geeft over hoe zij talent kunnen behouden, terughalen of aantrekken. Lees meer
 
Text
OnderwijsText
Commissie zoekt kandidaten voor studies naar de toekomst van onderwijs
De Europese Commissie is op zoek naar kandidaten voor drie verkennende studies naar de toekomst van onderwijs en training. De uitkomsten van de studies zullen dienen als input om een debat te stimuleren over de toekomst van onderwijs en voor de ontwikkeling van toekomstig beleid. Geïnteresseerden kunnen zich tot 7 januari 2019 registreren. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
EU-13 loopt achter in gendergelijkheid in onderzoek
EU-13 landen hebben minder vooruitgang gemaakt dan de EU-15 landen als het gaat om het terugdringen van genderongelijkheden in onderzoek. Dat blijkt uit een rapport van de European Research Area & Innovation Committee (ERAC). De ERAC raadt onder andere aan de bevindingen van dit rapport mee te nemen voor Horizon Europe. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieTextOnderwijsText
CESAER hamert op openheid, synergie en vereenvoudiging in de toekomstige programma’s
CESAER geeft in een statement vijf aanbevelingen voor de toekomstige generatie EU-programma’s. Naast algemene aanbevelingen, gaat CESAER in dit statement ook specifiek in op Horizon Europe en Erasmus. In aanvulling op haar eerdere statements wil zij hiermee een bijdrage leveren aan de onderhandelingen over de programma’s, die op dit moment plaatsvinden. Lees meer
 
Meer artikelen >
 
TextTextText

Consultaties (deadline)

01
Feb
Text

Geef uw feedback over de implementatie van Plan S

 
Meer consultaties (deadline) >
 
TextTextText

Evenementen

19
Dec
Text

Webinar: Maximising the impact of Horizon 2020 project results

 
17
Jan
Text

2019 EUA-CDE Thematic Workshop: Inter-institutional collaboration in doctoral education

 
22
Jan
Text

Horizon 2020 Energy Efficiency Info Day

 
15
Jan
Text

Training on Cohesion Policy 2014–2020 for EU Member State Experts

 
21
Jan
Text

Future of Education Conference

 
29
Jan
Text

2019 INFO-DAY - Ensuring Excellent Research by Investing in Researchers' Talents, Skills & Career Development

 
Meer evenementen >
 
   
   

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.