Neth-ER Nieuwsbrief week 47

Bekijk deze nieuwsbrief online.
 
Text

Neth-ER Nieuwsbrief

week 47 | 2018

 
Text
 

 
TextTextText

Artikelen

 
Text
OnderwijsTextOnderzoek en InnovatieText
EP over MFK na 2020: 120 miljard naar Horizon Europe en verdriedubbel budget Erasmus
Het Europees Parlement wil tussen 2021 en 2027 minstens 120 miljard besteden aan Horizon Europe. Ook moet het budget voor Erasmus worden verdrievoudigd. Dit staat in de onderhandelingspositie van het Parlement voor het meerjarig financieel kader van 2021-2027, die is vastgesteld in de plenaire vergadering. Lees meer
 
Text
OnderwijsTextOnderzoek en InnovatieText
Brexit-akkoord: VK tot 2020 in Horizon 2020 en Erasmus+
De Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben overeenstemming bereikt over het terugtrekkingsakkoord van het VK uit de EU. De EU en het VK zijn in het akkoord overeengekomen dat het VK volledig blijft participeren in Erasmus+ en Horizon 2020 tot en met 2020. De rol van het VK in de programma’s na 2020 moet uit latere onderhandelingen blijken. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
Text and data mining: 14 organisaties roepen op tot een bredere uitzondering
Een brede en verplichte uitzondering in de copyrightrichtlijn voor het gebruik van text and data mining (TDM) is noodzakelijk als Europa voorop wil blijven lopen op het gebied van innovatie en kunstmatige intelligentie. Dat benadrukken veertien organisaties die de Europese onderzoeks- en innovatiesector vertegenwoordigen in een statement. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
EARTO en Vanguard Initiative verwelkomen voorstellen voor het bevorderen van synergie
De European Association of Research and Technology Organisations (EARTO) en het Vanguard Initiative verwelkomen de door de Commissie voorgestelde Interreg component 5 en de mogelijkheid tot overdracht van middelen tussen EU-fondsen. Dit blijkt uit een gezamenlijk standpunt, waarin ze benadrukken dat de twee initiatieven van grote waarde zijn voor de bewerkstelliging van synergieën tussen cohesiefondsen en andere EU programma’s, zoals Horizon Europe. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
Nederland zesde in aantal samenwerkingen binnen Horizon 2020
Nederlands neemt een zesde plek in als het gaat om het aantal samenwerkingen met organisaties uit andere landen binnen Horizon 2020. Dat blijkt uit de tweede Monitoring Flash van de Europese Commissie, die kijkt naar samenwerkingen binnen Horizon 2020. Ook werken de widening-landen, ondanks vooruitgang, nog steeds minder samen dan de EU-15 landen. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
ITRE-commissie neemt Horizon Europe-rapporten aan
De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement heeft haar standpunt over Horizon Europe ingenomen. Zowel het rapport over de verordening van rapporteur Dan Nica, als het rapport over het specifiek programma van rapporteur Christian Ehler zijn aangenomen. De ITRE-commissie wil onder andere een groter budget voor Horizon Europe en maatregelen invoeren voor het verkleinen van de innovatiekloof. Lees meer
 
Text
OnderwijsText
Tien Nederlandse universiteiten in Employability Ranking 2018
Tien universiteiten uit Nederland staan in de Employability Ranking 2018, waarin 250 universiteiten genoteerd staan waarvan recruiters vinden dat deze universiteiten studenten het beste voorbereiden op de arbeidsmarkt. Opnieuw is de Technische Universiteit Delft de best scorende Nederlandse universiteit. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
Belanghebbenden waarschuwen voor de gevolgen van het uitbreiden van de richtlijn voor hergebruik van overheidsinformatie
De herziening van de richtlijn voor het hergebruik van overheidsinformatie is niet in lijn met het principe 'as open as possible, as closed as necessary' waar het huidige Europese Open Access beleid op gestoeld is, aldus verschillende Europese belangenorganisaties voor onderzoek en innovatie. Zij uiten in een gezamenlijk standpunt hun zorg over het voorstel tot uitbreiding van de richtlijn voor hergebruik van overheidsinformatie. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
OESO: digitalisering en missies bepalend voor O&I-beleid
Digitalisering en missies zullen het toekomstig beleid voor wetenschap, technologie en innovatie bepalen. Dit stelt OESO in haar rapport Science, Technology and Innovation Outlook 2018, waarin het de vooruitzichten van het beleid voor onderzoek en innovatie (O&I) vastlegt. OESO stelt dat missie-georiënteerd beleid populairder zal worden bij overheden voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Lees meer
 
Meer artikelen >
 
TextTextText

Consultaties (deadline)

05
Dec
Text

Geef uw mening over de toekomst van het EIT

 
Meer consultaties (deadline) >
 
TextTextText

Evenementen

06
Dec
Text

Learning and teaching in the European Higher Education Area

 
18
Dec
Text

Digitalization: the way to a smart, secure and sustainable energy?

 
22
Jan
Text

Horizon 2020 Energy Efficiency Info Day

 
12
Dec
Text

Webinar: Impact and Innovation in Horizon 2020 – a Guide for Proposers

 
15
Jan
Text

Training on Cohesion Policy 2014–2020 for EU Member State Experts

 
25
Jan
Text

International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation

 
Meer evenementen >
 
   
   

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.