Neth-ER Nieuwsbrief week 45

Bekijk deze nieuwsbrief online.
 
Text

Neth-ER Nieuwsbrief

week 45 | 2019

 
Text
 

 
TextTextText

Artikelen

 
Text
OnderwijsTextOnderzoek en InnovatieText
Kroatisch voorzitterschap: O&I essentieel voor concurrentiepositie Europa
Er zal meer geïnvesteerd moeten worden in onderzoek en innovatie om een sterker Europa op het wereldtoneel te faciliteren. Dit stelt de Kroatische president Andrej Plenković in een speech waarin hij de prioriteiten van het Kroatisch voorzitterschap uiteenzet. Ook de ontwikkeling van moderne vaardigheden en kennismobiliteit acht hij belangrijk tijdens het voorzitterschap. De vier thema's van de Kroaten zijn 'A Europe that develops, connects and protects and is influential on the global scene'. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieTextResearch and InnovationText
Eveline Crone verkozen tot vicepresident van de European Research Council
Prof. dr. Eveline Crone is verkozen tot nieuwe vice-president van de European Research Council (ERC). Op 1 januari 2020 zal zij haar start maken als hoofd van ERC-activiteiten binnen het domein van Sociale en Geesteswetenschappen. In Nederland heeft zij een succesvolle carrière als Hoogleraar Neurocognitieve Ontwikkelingspsychologie. Tijdens het evenement ter viering van het 12,5 jaar bestaan van Neth-ER hield zij de keynote speech.   Lees meer
 
Text
OnderwijsTextOnderzoek en InnovatieText
Commissie weerlegt kritiek lidstaten op voorstel MFK
De kritiek van lidstaten, waaronder Nederland, op de verhoging van nationale financiële bijdragen aan het nieuwe Meerjarig Financieel Kader is niet terecht, aldus de Commissie. Lidstaten zijn zich niet altijd bewust van de vele directe en indirecte voordelen die voortvloeien uit het EU-lidmaatschap. Een hogere EU-begroting is dan ook gerechtvaardigd. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
Zes sectoren voor het industrie beleid
Industrie-experts hebben voor de Commissie zes strategische en toekomstgerichte industriële sectoren gekozen. Het Strategic Forum on Important Projects of Common European Interest doet in een rapport aanbevelingen om het Europese concurrentievermogen te verbeteren. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in onderzoekspartnerschappen en vaardigheden. Lees meer
 
Text
OnderwijsText
Digitale ontwikkelingen helpen bij leven lang leren
Digitale ontwikkelingen bieden mensen steeds meer mogelijkheden om een leven lang te blijven leren. Met name op het gebied van carrièreontwikkeling en zelfgestuurd leren liggen er kansen, zo stelt CEDEFOP. De voortschrijdende digitalisering zal het in de toekomst nog beter mogelijk maken om individuen maatwerk te bieden. Lees meer
 
Text
EducationTextOnderwijsText
Van Engelshoven positief over onderwijsopdrachten Gabriel
De onderwijsprioriteiten van kandidaat-Eurocommissaris Mariya Gabriel sluiten goed aan bij de Nederlandse inzet, aldus minister Van Engelshoven. Zij ziet een belangrijke rol voor de Europese Onderwijsruimte om de kwaliteit van het onderwijs in Europa te verhogen. Wel wil zij aandacht vragen voor de disbalans in studentenmobiliteit binnen Europa.  Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
Consultatie 2e versie oriëntatie strategisch plan voor Horizon Europe geopend
De consultatie voor de tweede versie van de oriëntatie op het strategisch plan voor Horizon Europe staat nu open. Hierin vraagt de Commissie tot en met 17 november om feedback. Doel is verduidelijking van de resultaten uit eerdere consultatierondes. Lees meer
 
Text
OnderwijsText
Programmagids Erasmus+ 2020 gepubliceerd
De Europese Commissie heeft de calls en bijbehorende programmagids gepubliceerd voor Erasmus+ 2020. In de gids staat informatie over alle acties onder Erasmus+ in 2020, het indienen van aanvragen en bijbehorende deadlines. Het totaalbudget wordt geraamd op 3,2 miljoen euro.  Lees meer
 
Text
EducationTextOnderwijsText
Lifelong Learning Platform bezorgd over systematische dalingen van onderwijsinvesteringen
Het Lifelong Learning Platform uit in een reactie op de Onderwijs- en Opleidingsmonitor van de Commissie zijn zorgen over de steeds lagere onderwijsinvesteringen van EU lidstaten. Het is belangrijk dat er meer wordt geïnvesteerd en dat de maatschappij en andere organisaties meer betrokken raken bij scholen en het onderwijs. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieTextResearch and InnovationText
Het Active and Assisted Living (AAL) programma opent consultatie
Het Active and Assisted Living (AAL) programma heeft een consultatie geopend over de toekomst van gezond ouder worden. Met de consultatie wil AAL input verzamelen voor een mogelijk partnerschap in Horizon Europe. Er wordt geen einddatum vermeld. Lees meer
 
Meer artikelen >
 
TextTextText

Consultaties (deadline)

24
Nov
Text

Strategische agenda Innovative Health partnerschap

 
30
Nov
Text

Gezocht! Evaluatoren voor de EIC Horizon Prize for Affordable High-Tech for Humanitarian Aid

 
Meer consultaties (deadline) >
 
TextTextText

Evenementen

12
Nov
Text

EU financial support R&D through Horizon 2020 and EMA’s support to SMEs

 
26
Nov
Text

European Open Science Cloud Symposium 2019

 
25
Feb
Text

Aerospace Europe Conference

 
19
Nov
Text

Week of Health and Innovation 2019

 
27
Nov
Text

VLEVA Project Development Workshop 2019

 
02
Mar
Text

INTED2020 -14th annual Technology, Education and Development Conference

 
Meer evenementen >
 
   
   

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.