Neth-ER Nieuwsbrief week 44


Bekijk deze nieuwsbrief online.
 
Text

Neth-ER Nieuwsbrief

week 44 | 2017

 
Text


Text Text

Artikelen

 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
Meer onderzoek en innovatie nodig in toekomstig MFK
De EU moet meer investeren in onderzoek en innovatie. Dit staat in een rapport over de toekomst van het meerjarig financieel kader (MFK), uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement. Het toekomstig MFK moet zich meer focussen op onderwerpen met Europese toegevoegde waarde.  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
U-Multirank Science and Technology ranking gepubliceerd
U-Multirank heeft een wereldwijde ranking voor universiteiten voor de natuurwetenschappen en technologie gepubliceerd. De TU Delft, TU Eindhoven en de Universiteit Twente staan in de top 50. Universiteiten uit Frankrijk en de Verenigde Staten staan voorop in de lijst.  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
EUA: onderwijs en onderzoek ontbreken in werkprogramma 2018
Het Commissie werkprogramma voor 2018 besteedt onvoldoende aandacht aan onderzoek en hoger onderwijs. Dit schrijft de European University Association (EUA) in een reactie.  Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
H2020 Werk Programma 2018-2020 gepubliceerd
De Europese Commissie heeft het Horizon 2020 werkprogramma voor 2018-2020 gepubliceerd. De Commissie heeft voor de periode 2018-2020 vier thematische prioriteiten gekozen en voert daarnaast een aantal veranderingen door naar aanleiding van de resultaten van de interim evaluatie van Horizon 2020. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Boodschap EUA aan EU en overheden: prioriteer Open Access
In een politiek statement van de European University Association (EUA) worden EU-instellingen en nationale overheden opgeroepen om een volledig Open Science systeem te implementeren. Hiervoor moet Open Access beleid hoog op de Europese en nationale agenda’s komen te staan. In het statement doet EUA aanbevelingen over het ontwikkelen van Open Science.   Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
EUA: meer inzet nodig voor open access tot onderzoeksdata
Universiteiten moeten zich verder inzetten voor het openstellen van onderzoeksdata. Dit blijkt uit een rapport van de European Universities Association (EUA). Universiteiten moeten volgens de EUA zowel een rol spelen in de Europese beleidsvorming als richtlijnen opstellen binnen hun eigen instelling.  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
OESO: Innovatie bevordert de arbeidsmarkt, maar nieuwe benadering innovatiebeleid is nodig
Innovatie heeft een positieve invloed op werkgelegenheid, blijkt uit een rapport van de OESO, maar landen moeten meer actie ondernemen om de voordelen van globalisering en technologische vooruitgang goed te benutten. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text Onderwijs Text
OESO: computers kunnen in de toekomst 60% van de werknemers vervangen
Basisvaardigheden zoals lezen, rekenen en problemen oplossen kunnen in de toekomst bij een meerderheid van de werknemers worden overgenomen door computers, zegt de OESO in een rapport. De uitkomsten roepen zorgwekkende vragen op over de toekomst van werknemersvaardigheden. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
HO-instellingen roepen op tot versnelling Brexit-onderhandelingen
Er moet snel meer duidelijkheid komen over de toekomstige samenwerking tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk op het gebied van onderzoek en studentmobiliteit. Dit komt naar voren in een statement dat is onderschreven door een groot aantal koepelorganisaties voor hoger onderwijsinstellingen; ook VSNU ondertekende de verklaring.  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Programmagids Erasmus+ 2018 gepubliceerd
Het Erasmus+ programma voor 2018 zal meer mogelijkheden bieden voor stages in het hoger onderwijs die specifiek gericht zijn op digitale vaardigheden, zo is te lezen in de programmagids voor 2018. Daarbij blijft net als in 2016 en 2017 de focus op het bevorderen van sociale inclusie en het voorkomen van radicalisering. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Commissie vraagt om steun voor European Open Science Cloud-verklaring
De Europese Commissie vraagt wetenschappelijke organisaties om de European Open Science Cloud (EOSC) te steunen en zich in te zetten om de EOSC een realiteit te maken. Dit blijkt uit haar verklaring over de European Science Cloud. U kunt vóór 15 november uw steun voor de verklaring laten blijken.  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
OESO: Digitale innovatie transformeert wetenschap
Wetenschap heeft de digitale revolutie mogelijk gemaakt, maar is zelf ook aan verandering onderhevig door digitalisering, blijkt uit een rapport van de OESO. Zo hebben digitale technologieën Open Access mogelijk gemaakt en de toegankelijkheid van big data heeft de wetenschap enorm veranderd. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Investeren in O&O belangrijk voor Europese economie
Investeringen in onderzoek en ontwikkeling spelen een belangrijke rol bij het creëren van waarde voor bedrijven en economieën. Dit blijkt uit een rapport van de Europese Commissie waarin barrières en drijfveren van investeringen in de EU geanalyseerd worden.  Lees meer
 
Meer artikelen >
 
Text Text

Consultaties (deadline)

15
Nov
Text

EU Prize for Women Innovators

 
Meer consultaties (deadline) >
 
Text Text

Evenementen

22
Nov
Text

Neth-ER event: Europe's need for Knowledge

 
06
Dec
Text

COCIR Digital Health Summit

 
07
Dec
Text

How to Guarantee the Free Flow of Data in Europe

 
06
Dec
Text

Transforming territorial thinking through digitalisation

 
07
Dec
Text

EUth Open Summit

 
07
Dec
Text

Horizon2020, Health partnering day 2017

 
Meer evenementen >
 
     
     


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.