Neth-ER Nieuwsbrief week 42


Bekijk deze nieuwsbrief online.
 
Text

Neth-ER Nieuwsbrief

week 42 | 2017

Text

Text Text

Artikelen

 
Text
Onderwijs Text
Register now: Neth-ER Event ‘Europe’s need for knowledge’
On the 22nd of November, Neth-ER will host its annual high-level event in Brussels. This year the topic is ‘Europe’s need for knowledge’ and we invite our participants to engage in an open and multidisciplinary discussion about the relevance of education, research and innovation for Europe’s future. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
Meer aandacht voor fundamenteel onderzoek KP9 volgens Raad
Horizon 2020 focust te veel op onderzoek met hoge technology readiness levels. Er is daarom meer financiering nodig voor fundamenteel onderzoek in het Negende Kaderprogramma. Dat staat in een voorstel van het Estse Voorzitterschap aan de Raad van de EU. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
Territoriale verbindingen moeten Europese kenniseconomie versterken
Er moeten meer territoriale verbindingen komen om de Europese kenniseconomie te versterken. Dit schrijft ESPON in een rapport over de toekomst van het Europese cohesiebeleid. De verbindingen moeten onder andere bijdragen aan  het identificeren van nieuwe technologieën en opkomende markten in Europa. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Evaluatie derde EU-gezondheidsprogramma overwegend positief
Het derde EU-gezondheidsprogramma vergroot het vermogen van lidstaten om adequaat te reageren op virusuitbraken zoals Ebola. Dit is één van de successen die blijkt uit de mid-term evaluatie van de Europese Commissie. Bovendien hebben de acties van het programma duidelijke Europese toegevoegde waarde. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Meer aandacht nodig voor internationalisering hoger onderwijs
Internationalisering moet blijvend worden geïntegreerd in het hoger onderwijs, met het oog op het halen van de doelstellingen van de moderniseringsagenda. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van het Europees Parlement, waarin modernisering van hoger onderwijs wordt geanalyseerd.  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
Open Science Cloud moet aansluiten op wetenschap
De Europese Open Science Cloud moet aansluiten bij de behoeften van de wetenschap en diversiteit in wetenschappelijke disciplines. Ook moeten de FAIR beginselen worden meegenomen in de bestuurlijke structuur, welke uit drie, een of twee organen kan bestaan. Dit staat in een rapport van een adviesgroep van Science Business. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Onderzoeksinfrastructuren moeten duurzamer en van betere kwaliteit
De duurzaamheid en kwaliteit van onderzoeksinfrastructuren moeten beter worden gewaarborgd om hun volledige potentieel te benutten. Een ESFRI-werkgroep doet aanbevelingen voor onder andere betere integratie van de verschillende infrastructuren en betere aansluiting bij innovatie. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Herziening nodig van cPPPs
Contractuele Publiek-Private Partnerschappen (cPPPs) zijn doeltreffend. Missies kunnen het instrument verder versterken. Dit zegt een onafhankelijke expertgroep in opdracht de Europese Commissie. De cPPPs zijn echter niet transparant genoeg en er moet worden gewerkt aan de samenhang met andere EU-instrumenten.  Lees meer
 
Meer artikelen >
 
Text Text

Consultaties (deadline)

15
Nov
Text

EU Prize for Women Innovators

 
Meer consultaties (deadline) >
 
Text Text

Evenementen

03
Nov
Text

European Space Week

 
08
Nov
Text

Boosting Smart Interregional Collaboration through Clusters

 
22
Nov
Text

Neth-ER event: Europe's need for Knowledge

 
07
Nov
Text

Annual Event on Public-Public Partnerships

 
16
Nov
Text

Smart solutions for the regions: UAS applied R&I increasing regional cooperation

 
27
Nov
Text

Jean Monnet biennial Conference

 
Meer evenementen >
 
     
     


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.