Neth-ER Nieuwsbrief week 41


 
Text

Neth-ER Nieuwsbrief

week 41 | 2017

 
Text
          
Text Text

Artikelen

 
Text
Onderwijs Text
Nederlanders negatiever beeld van mbo dan andere Europeanen
Nederlanders hebben een negatievere kijk op beroepsonderwijs dan andere Europeanen. Dit blijkt uit een consultatie van Cedefop. Ook scoort Nederland lager dan andere landen op tevredenheid onder mbo-afgestudeerden.  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Europees kader voor leerwerkplekken goedgekeurd
De Europese Commissie heeft een voorstel goedgekeurd over een Europees kader voor hoogwaardige en doeltreffende leerwerkplekken, meldt een persbericht van de Commissie. Het initiatief beschrijft veertien belangrijke criteria die EU-lidstaten en belanghebbenden moeten toepassen om bij te dragen aan de ontwikkeling van vakkundige en gekwalificeerde arbeidskrachten. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
Internationale samenwerking bevordert impact wetenschap
Internationale samenwerking en mobiliteit van onderzoekers vergroten de impact van wetenschappelijk werk. Dit is een bevinding van het Joint Research Centre. Het loont dus voor landen om te investeren in internationalisering van hun onderzoek. De hoeveelheid publieke financiering van O&O heeft echter weinig invloed op wetenschappelijke impact. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
Coimbra: een robuust KP9 is een investering in de toekomst
De Coimbragroep vraagt om een robuust, uitgebreid kaderprogramma met een passend budget in haar position paper voor het Europese onderzoeksprogramma na 2020 (KP9). Dit is essentieel voor het behouden en versterken van de Europese positie in de mondiale kennismarkt en voor het bieden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in Europa. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Nederland scoort zeer laag op gendergelijkheid in STEM-wetenschappen
Nederland scoort op twee landen na het slechtst als het gaat om gendergelijkheid in de natuurwetenschappen, wiskunde en informatica, blijkt uit een rapport van de OESO. Bovendien is de genderkloof in OESO-landen de afgelopen jaren nauwelijks afgenomen.  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
Zevende cohesierapport: meer verbindingen en investeringen, minder complexiteit
Het Europees cohesiebeleid moet innovatie bevorderen middels interregionale netwerken en investeringen in vaardigheden. Bovendien moet er meer geïnvesteerd worden in innovatie voor bijvoorbeeld schone energie in de transportsector om nieuwe mondiale uitdagingen het hoofd te beiden. Daarnaast moet het beleid in de toekomst eenvoudiger worden. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
EC: Joint Undertakings hebben duidelijke meerwaarde
De Joint Undertakings (JU's) dragen bij aan het Europese concurrentievermogen, het behalen van Europese doelstellingen op het gebied van onderzoek en het tegengaan van fragmentatie binnen bepaalde onderzoeksterreinen. Dit blijkt uit de resultaten van de evaluatie van de JU's.  Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
EC kritisch op Artikel 185-initiatieven
Artikel 185-initiatieven zijn niet duurzaam genoeg en hangen niet voldoende samen met breder EU-beleid. Dit wordt duidelijk in een rapport van de Europese Commissie. Wel zorgen Artikel 185-initiatieven voor stabiele programma’s op de lange termijn. Lees meer
 
Meer artikelen >
 
Text Text

Consultaties (deadline)

15
Nov
Text

EU Prize for Women Innovators

 
Meer consultaties (deadline) >
 
Text Text

Evenementen

21
Oct
Text

Vaccines R&D Summit 2017

 
07
Nov
Text

6th Annual EU Financial Regulation Conference

 
14
Nov
Text

Smart City Expo World Congress

 
02
Nov
Text

AquaMatch 2017

 
08
Nov
Text

Climate Action, Environment, Resource Efficiency & Raw Materials

 
27
Nov
Text

The Future of Higher Education – Bologna Process Researchers’ Conference

 
Meer evenementen >
 
     
     


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.