Neth-ER Nieuwsbrief week 37


Bekijk deze nieuwsbrief online.
 
Text

Neth-ER Nieuwsbrief

week 37 | 2017

Text

Text Text

Artikelen

 
Text
Onderzoek en Innovatie Text Onderwijs Text
State of the Union: geen duidelijke rol onderzoek en onderwijs
Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, presenteerde in de State of the Union-speech zijn ideale toekomstvisie voor Europa. Hij schetste een toekomstbeeld van een sterker, democratischer Europa waar vrijheid, gelijkheid en een sterke rechtstaat centraal staan. Onderwijs en onderzoek kwamen niet aan bod in de speech. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
OESO prijst Nederlandse slagingspercentages
Nederlandse studenten studeren relatief snel en succesvol af en zijn goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Een minder positieve noot: weinig studenten kiezen voor een exacte opleiding en de arbeidsmarkt voor leerkrachten is onaantrekkelijk. Dit schrijft de OESO in het rapport Education at a Glance 2017.  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Hoe bereik je meer ondernemerschap in de klas?
Onderwijsinstellingen zouden meer kunnen samenwerken met jeugdorganisaties om meer ondernemerschap naar de klas te brengen. Dit blijkt uit de analyse van de Europese Commissie, waarin het beleid van Europese lidstaten op het gebied van jeugdwerk en de samenhang met het onderwijs beschreven wordt.  Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
"Copyright voorstel bedreigt informatievrijheid"
Gealarmeerde koepelorganisaties waarschuwen het Europees Parlement in een open brief voor de schadelijke gevolgen van een nieuw en strenger copyright wetsvoorstel. Ze roepen universiteiten en onderzoeksinstellingen op de brief te steunen en zo hun stem te laten horen.  Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
ERC-beurzen zorgen voor grote wetenschappelijke doorbraken
Driekwart van de gesubsidieerde projecten door de European Research Council realiseerden grote wetenschappelijke doorbraken. Interdisciplinaire projecten blijken extra succesvol, evenals projecten met een hoog high-risk/high-gain gehalte. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
EP en lidstaten akkoord met voorstel EFSI 2.0
Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is verlengd tot 2020 om meer dan 500 miljard euro aan investeringen te mobiliseren. Dit kondigen de Europese Commissie en Europees Parlement aan in een persbericht. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
Hoeveel EU-kennisbudget na 2020?
Juncker kondigde in zijn State of the Union speech aan dat de Commissie in mei 2018 haar voorstel voor het toekomstig meerjarig financieel kader zal publiceren. Wat is de Nederlandse inzet voor dit kader en wat betekent deze inzet voor onderwijs, onderzoek en innovatie? Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Mbo belangrijk in aanpak verminderen vroegtijdige schoolverlaters
Aantrekkelijke mbo-opleidingen en een actieve benadering van studenten kan vroegtijdig schoolverlaten tegengaan De Nederlandse strategie ‘Aanval op de Uitval’ is hier een goed voorbeeld van, blijkt uit een onlangs gepubliceerd rapport van Cedefop.  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs heeft bredere aanpak nodig
Hoger onderwijsinstellingen zijn zich wel bewust van internationale initiatieven voor duurzame ontwikkeling, maar deze moeten meer worden uitgewerkt op institutioneel niveau. Dit blijkt uit een rapport van de International Assocation of Universities (IAU). Bovendien moeten de verschillende netwerken beter samenwerken. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Nederlands onderzoek wint 35 ERC Starting Grants
Nederland heeft 35 van de 406 Starting Grants van de European Research Council binnengesleept. Dit jaar hebben vrouwen een groter aandeel dan ooit en ook is er meer diversiteit onder de winnaars dan vorig jaar.  Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Partnerschappen moeten samenhangender en transparanter
Europese instrumenten voor partnerschappen zijn niet open, transparant en samenhangend genoeg, blijkt uit een rapport dat is gepubliceerd in opdracht van de Estse regering. Dit leidt tot inefficiëntie en overbodige kosten. Ook is er onvoldoende zicht op de toegevoegde waarde van de instrumenten. Lees meer
 
Meer artikelen >
 
Text Text

Consultaties (deadline)

15
Sep
Text

Enquête intersectorale mobiliteit onderzoekers

 
12
Oct
Text

Research and Innovation: How to get more impact?

 
12
Oct
Text

Public Consultation: Transformation Health and Care in the Digital Single Market

 
15
Nov
Text

EU Prize for Women Innovators

 
Meer consultaties (deadline) >
 
Text Text

Evenementen

10
Oct
Text

EU Research Conference - Funding and Policies for Smart Mobility

 
13
Oct
Text

ACA European Policy Seminar Quality in international university partnerships

 
23
Oct
Text

6th UNI-SET Energy Clustering Event

 
11
Oct
Text

EARTO Policy Event: Towards FP9: Maximising R&I Impact to Ensure Europe's Position as Global Player

 
17
Oct
Text

Going Digital for a Safe and Secure Europe

 
24
Oct
Text

Social Innovation: Driving Force of Social Change

 
Meer evenementen >
 
     
     


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.