Neth-ER Nieuwsbrief week 28


Bekijk deze nieuwsbrief online.
 
Text

Neth-ER Nieuwsbrief

week 28 | 2017

 
Text


Text Text

Artikelen

 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
Financiering EU kennisprioriteiten op schema
De budgetrealisatie van Europese onderwijs- en onderzoeksprioriteiten ligt op schema. Dit blijkt uit een rapport dat inzicht geeft in de laatste resultaten van het EU-budget. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
EUA over HO: focus op interdisciplinair landschap
De EUA is het eens met de Europese Commissie dat de vaardighedenkloof in het hoger onderwijs moet worden verkleind via innovatieve curriculumontwikkeling en lerarentraining. Dit staat in een paper waarin wordt gereageerd op de vernieuwde Agenda Hoger Onderwijs. In het paper geeft EUA een visie op de vier prioriteiten die de Europese Commissie in de Agenda beschrijft.  Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Leiden: Europese wetenschapshoofdstad in 2022
Leiden mag in 2022 het grootste Europese wetenschapsevenement EuroScience Open Forum organiseren en zal een jaar lang het ‘hart’ zijn van de Europese wetenschap. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Evaluatiecriteria nieuwe KICs gepubliceerd
De evaluatiecriteria voor nieuwe Knowledge and Innovation Communities (KICs) zijn gepubliceerd. Deze criteria zijn bekendgemaakt in de aanloop naar de calls voor twee nieuwe KICs: EIT Manufacturing en EIT Urban Mobility.  Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
EP: grote rol O&I in EU industriestrategie
Europese programma’s als Horizon 2020 en EFSI spelen een grote rol in het toewerken naar een industriële groeistrategie, aldus het Europees Parlement in een resolutie waarin het belang van een sterke Europese industrie voor duurzame groei, werkgelegenheid en innovatie wordt benadrukt. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
HLG ESIF: versimpel toegang tot EU-financiering
De High-Level Group monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds wil dat de regels voor het aanvragen van financiering uit verschillende EU programma's meer op elkaar worden afgestemd. Dit is één van de aanbevelingen voor vereenvoudigde toegang tot financiering uit de Europese Structuur- en Investeringsfondsen. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Samenwerking EU en China moet beter
De EU moet meer samenwerkingsverbanden met China aangaan om haar toekomst als onderzoeks- en innovatieleider te beschermen, aldus de Europese denktank Bruegel.  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Leraren in mbo-scholen ontwikkelen zich beter dan in leerbedrijven
De randvoorwaarden voor professionele ontwikkeling in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)  in het mbo zijn gunstiger voor leraren in mbo-scholen dan trainers in leerbedrijven. Dit blijkt uit het rapport dat is opgesteld in opdracht van de Europese Commissie.    Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Aandacht nodig voor leren op de werkvloer
Er is meer aandacht nodig voor leren op de werkvloer. Zo worden stagiairs slecht betaald en er zijn geen duidelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden en vergoeding. Dit blijkt uit een studie in opdracht van het Europees Parlement. In het rapport worden suggesties gegeven voor beleid en verder onderzoek. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
EP over O&I-samenwerking na Brexit
Een geassocieerde status in het kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie zou voor het Verenigd Koninkrijk een gunstig scenario zijn voor na de Brexit. Geassocieerd lidmaatschap van de kaderprogramma’s levert veel voordelen op, zo staat in een rapport voor het Europees Parlement (EP). Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Science Europe: meet meer dan impact van onderzoek
De waarde van onderzoek voor de maatschappij kan niet gemeten worden door impact assessments alleen. Dit stelt Science Europe in een statement. Het statement noemt een aantal belangrijke principes en acties voor beleidsmakers en onderzoeksorganisaties om een nieuwe visie op impact assessment te formuleren.  Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Nieuwe impact-indicatoren voor KP voorgesteld
Het European Research Area and Innovation Committee heeft nieuwe indicatoren voorgesteld om de impact van deelname aan kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie van individuele lidstaten te meten. Dit moet EU-lidstaten en geassocieerde landen helpen om de impact van hun deelname beter met elkaar te vergelijken.   Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Welke resultaten heeft ESFRI geboekt in 2016?
In zowel onderzoeksinfrastructuren als de industriële sector is een cultuurverandering nodig om het samenwerkingspotentieel te benutten, aldus het European Strategy Forum on Research Infrastructures in het jaarrapport over 2016. Naast aanbevelingen, worden in het rapport ook de roadmap van 2016 besproken en wordt de roadmap van 2018 aangekondigd.  Lees meer
 
Meer artikelen >
 
Text Text

Consultaties (deadline)

15
Jul
Text

Questionnaire Survey on potential Digital Innovation Hubs (DIHs)

 
30
Aug
Text

Public consultation on the database directive: application and impact

 
11
Aug
Text

Public consultation on the "Recommendation on Promoting social inclusion and shared values through formal and non-formal learning"

 
31
Aug
Text

Interim evaluation of the programme for the competitiveness of enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME) (2014-2020)

 
Meer consultaties (deadline) >
 
Text Text

Evenementen

07
Sep
Text

4th International Conference on Big Data Analysis

 
18
Sep
Text

International Conference on Sustainable Development Goals

 
19
Sep
Text

What is the European Commission doing to improve adult learning?

 
13
Sep
Text

Young Researchers Event 2017

 
18
Sep
Text

2nd World Open Educational Resources Congress

 
25
Sep
Text

Graphene Week

 
Meer evenementen >
 
     
     


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.