Neth-ER Nieuwsbrief week 27

Neth-ER Nieuwsbrief

Week 27 | 2014
Bekijk deze nieuwsbrief online.
 
 

Onderwijs

Commissieleden Europees Parlement 2014-2019 bekend

In de eerste plenaire zitting van het Europees Parlement (EP) is er besloten wie er de komende termijn in welke Commissie(s) zitting neemt. De Nederlandse Europarlementariërs zijn goed vertegenwoordigd in de Commissies ITRE, REGI, ENVI en EMPL. In tegenstelling tot de vorige termijn zitten er in de Commissie CULT geen Nederlanders. Lees meer

Italiaans voorzitterschap van start

Op 1 juli 2014 is het Italiaans voorzitterschap van de Europese Unie gestart. Het nieuwe voorzitterschap heeft het concurrentievermogen van Europa hoog op de agenda staan. Het is daarom van groot belang voor de Italianen dat Horizon 2020 een succesvolle start kent. Lees meer

Europese tertiair onderwijs database online

Informatie over 2250 universiteiten uit 36 landen is te vinden in het European Tertiary Education Register (ETER). Deze database kan beleidsmakers en hoger onderwijsinstellingen helpen beter inzicht te krijgen in samenwerkings- of specialisatie mogelijkheden. Lees meer

Leraren houden van baan maar tekort aan gekwalificeerde docenten

Terwijl bijna 90% van de leraren tevreden is met zijn of haar baan, voelt 91% zich niet gewaardeerd door de samenleving. Dit zeggen leraren die hebben meegedaan aan de nieuwe Teaching and Learning International Survey (TALIS) van de Organisatie voor Economische samenwerking en ontwikkeling (OECD). Lees meer
 
Lees meer over onderwijs
 

Onderzoek en Innovatie

Consultatie Science 2.0 geopend

In de publieke consultatie Science 2.0: Science in Transition vraagt de Europese Commissie belanghebbenden mee te denken over de toekomst van de wetenschap. De vragenlijst kan worden ingevuld tot 30 september 2014. Lees meer

Omarm de kansen van big data

Big data is een opkomend en belangrijk fenomeen in de kenniseconomie en daarom roept de Europese Commissie (EC) de EU lidstaten op om zich hiervoor actief in te zetten. Big data zijn volgens de EC de toekomst en daarom stelt zij voor om een big data publiek-privaat partnerschap op te zetten en datastandaarden in kaart te brengen. Lees meer

De synergiëngids benoemt samenwerkingsmogelijkheden

De Europese Commissie (EC) heeft een gids uitgebracht waarin kansen voor synergiën tussen de Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESIF), Horizon 2020 en andere subsidie instrumenten zichtbaar zijn gemaakt. Hiermee poogt de EC beleidsmakers en management autoriteiten te helpen bij het identificeren van kansen. Lees meer

Eurostars-2 call voor innovatief MKB

Kleine- en middelgrote bedrijven kunnen een verzoek indienen voor financiële ondersteuning vanuit het Eurostars-2 programma. EUREKA heeft deze call geopend tot en met 11 september 2014. Lees meer

Strategische roadmap EUREKA 2020 gelanceerd

EUREKA heeft de strategie EUREKA 2020 opgesteld. Met deze strategie wil EUREKA het leidende Europees platform voor samenwerking op het gebied van transnationaal industrieel onderzoek, ontwikkeling, innovatie zijn en zo concurrentievermogen, groei en werkgelegenheid te bevorderen. Lees meer
 
Lees meer over onderzoek en innovatie
 
   
 

Evenementen

 

The 9th ASEAN Science and Technology Week

  18-27 augustus 2014
   
 

European Association for Institutional Research annual conference (EAIR). Linking research, policy and practice

  27-30 augustus 2014
   
 

ECER 2014 "The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe"

  1-5 september 2014
   
 

European Research Forum – Discoveries and Innovations for Healthy Ageing

  3 september 2014
   
 

8th European Conference on Gender Equality in Higher Education

  3-5 september 2014
   
  Meer evenementen
   
  Facebook Twitter RSS
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief  van Neth-ER. U kan zich te allen tijde uitschrijven. Neth-ER respecteert uw privacy. Klik hier om uw gegevens aan te passen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.