Neth-ER Nieuwsbrief week 25

Neth-ER Nieuwsbrief

Week 25 | 2013
Bekijk deze nieuwsbrief online.
 
 

Onderwijs

Witte rook uit EU-torentje: akkoord MFK 2014 – 2020

Na meer dan 24 uur onderhandelen tussen het Europees Parlement (EP) en de Europese Raad is er een akkoord bereikt over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014-2020. Hiermee is er een eind gekomen aan de maanden van onderhandelingen. Het EP ziet haar eis voor meer flexibiliteit en transparantie ingewilligd en er komt een herziening van het MFK in 2016. Lees meer

High Level Group: ‘Teach the teacher’

Er moet een nieuwe Europese organisatie voor het onderwijzen van docenten komen. Dit is een aanbeveling van de High Level Group on the Modernisation of Higher Education (HLG) in haar eerste rapport. In het rapport worden in totaal 16 aanbevelingen gedaan met betrekking tot de verbetering van de kwaliteit in het lesgeven en leren aan de universiteit. Lees meer

De Europese jeugd: A lost generation?

In mei 2014 gaat Nederland en de rest van de EU naar de stembus om een nieuw Europees Parlement (EP) te kiezen. De financieel-economische crisis en de gevolgen daarvan op de arbeidsmarkt zullen naar verwachting de politieke agenda blijven beheersen. Jeugdwerkloosheid stijgt als thema zowel op de nationale als op de Europese politieke agenda. Wat zou de rol van de EU kunnen zijn om jeugdwerkloosheid serieus aan te pakken? Lees meer

EP wil met resolutie jeugdwerkloosheid sneller aanpakken

Het Europees Parlement (EP) heeft een resolutie aangenomen om de stijgende jeugdwerkloosheid in Europa sneller aan te pakken. Het document doet een aantal aanbevelingen voor het verbeteren van nationale onderwijssystemen. De resolutie is gericht aan de Europese Raad van 27 en 28 juni 2013. Lees meer

Europees akkoord over modernisering erkenning beroepskwalificaties

Het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie heeft een akkoord bereikt met het Europees Parlement (EP) met betrekking tot de richtlijn voor de erkenning van beroepskwalificaties in de EU. De overeenstemming over deze richtlijn was een van de speerpunten van het Ierse voorzitterschap op weg naar een European Single Market en heeft tot doel de mobiliteit van werknemers in de EU te vergroten. Lees meer
 
Lees meer over onderwijs
 

Onderzoek en Innovatie

LERU wil betere marketing voor Marie Curie

Naar aanleiding van een consultatie geeft de League of European Research Universities (LERU) een aantal aanbevelingen voor het Marie Skłodowska-Curie programma onder Horizon 2020. LERU stelt dat betere communicatie- en marketingstrategie de aantrekkelijkheid van het programma kan vergroten. Lees meer

Bedrijfsleiders identificeren succesfactoren voor innovatie

De derde editie van de GE EU Innovation Barometer heeft 3000 bedrijfsleiders uit 25 landen gevraagd wat volgens hen de factoren voor succesvolle innovatie zijn. Hoewel innovatie een hoge prioriteit heeft zijn de respondenten het oneens over de manier waarop dit vorm moet krijgen en hoe het gestimuleerd dient te worden. Lees meer

77 miljoen voor Europees hightech MKB

Vanuit het Zevende kaderprogramma (KP7) wordt 77 miljoen beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan de high-tech industrie binnen het MKB. Het ICT for Manufacturing SMEs initiatief (I4MS) moet het MKB helpen om de mogelijkheden die ICT biedt volledig te benutten. Het I4MS initiatief gaat officieel van start in juli 2013. Er zullen ruim 150 innovatieve experimenten worden gefinancierd in de komende drie jaar. Lees meer
 
Lees meer over onderzoek en innovatie
 
   
 

Evenementen

 

IGLO seminar: European Higher Education in the World

  4 juli 2013
   
 

7th EPSO Conference

  1-4 september 2013
   
 

International Conference „European Higher Education in the World“

  5-6 september 2013
   
 

The 25th Annual EAIE Conference

  10-13 september 2013
   
 

Horizons for Social Sciences and Humanities

  23-24 september 2013
   
  Meer evenementen
   
  Facebook Twitter RSS
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief van Neth-ER. U kan zich te allen tijde uitschrijven. Neth-ER respecteert uw privacy. Klik hier om uw gegevens aan te passen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.