Neth-ER Nieuwsbrief week 20


Bekijk deze nieuwsbrief online.
 
Text

Neth-ER nieuwsbrief

Week 20 | 2017

 
Text


Text Text

Artikelen

 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
TU Delft 8ste in EU-ranglijst innovatieve universiteiten
De Technische Universiteit Delft hoort met een achtste plaats  bij de top tien meest innovatieve universiteiten van Europa. Dit blijkt uit een ranglijst van Reuters waarin de prestaties van 100 universiteiten in Europa op het gebied van innovatie worden gemeten. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Buitenlandse studenten betalen meer collegegeld
Een aantal OESO-landen vraagt een hoger bedrag aan collegegeld aan internationale studenten dan aan studenten uit eigen land. Dit is te lezen in een rapport van de OESO. Het blijkt dat landen dit onder andere doen om toekomstige arbeidskrachten van hoge kwaliteit aan te trekken. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Nieuwe indeling voor e-competenties
De Europese Commissie heeft haar Digital Competence Framework for Citizens (DigComp) verder uitgebreid tot acht bekwaamheidsniveaus en voorzien van een nieuwe lay-out. Met deze update wil de Commissie het DigComp beter leesbaar en toepasbaar maken.  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Bereid leraren voor op diversiteit in onderwijs
Het is van belang dat Europese leraren beter worden voorbereid op de uitdagingen van meer diversiteit in het onderwijs. Zo moet omgaan met diversiteit worden geïntegreerd als competentie in de lerarenopleiding, stelt de Europese Commissie in haar rapport. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text Onderwijs Text
Meer coherentie en synergie in cohesiebeleid na 2020
Beleidscoherentie en vereenvoudiging zijn sleutelbegrippen voor het toekomstig Europees cohesiebeleid, aldus de gezamenlijke positie van Nederlandse overheden. Coherentie kan worden bewerkstelligd door meer focus op een kleiner aantal doelstellingen en door meer synergie tussen de EU-financieringsinstrumenten. Door het verminderen van de administratieve lasten kunnen de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) efficiënter en effectiever worden.   Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
RISE bevestigt belang 3 O’s van Moedas
De concepten Open Science en Open Innovation vergroten de economische en sociale impact van onderzoek en innovatie, aldus een rapport van de expertgroep die Europees commissaris Moedas ondersteunt. Openheid draagt bij aan het versterken van de link tussen kennis en innovatie, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en aan het inclusiever maken van onderzoek. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Leidende rol in O&I voor de ICT-sector
De ICT-sector levert een belangrijke bijdrage aan onderzoek en innovatie wereldwijd. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Joint Research Centre naar de uitgaven van ICT-industrieën wereldwijd aan onderzoek en innovatie (O&I) tussen 1995 en 2014. Het onderzoek richt zich op zakelijke uitgaven aan O&I, publiek gefinancierde O&I en op ICT-diensten.  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Europass: eerst verbeteren, dan verder implementeren
Voordat het Europass-raamwerk verder kan worden geïmplementeerd, moet volgens EUROCHAMBRES worden bekeken waar er knelpunten zitten en welke verbeteringen nodig zijn. Dit staat in een position paper over het voorstel van de Europese Commissie om Europass verder te ontwikkelen. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Online onderwijs betere migrantenintegratie
Online onderwijs is een kosteneffectieve, flexibele en makkelijk uit te breiden manier om migranten en vluchtelingen vaardigheden bij te brengen. Het aantal migranten en vluchtelingen dat aan Free Digital Learning (FDL) en Massive Open Online Courses (MOOCs) deelneemt is echter veel lager dan verwacht, zo blijkt uit een studie van het Joint Research Centre (JRC).  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Verbeter doorstroom mbo naar hbo
De doorstroom van mbo naar hbo moet verbeterd worden. Dit blijkt uit een position paper van EURASHE. In het rapport worden de barrières tussen de verschillende onderwijstypes benoemd en oplossingen hiervoor voorgesteld.  Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text Onderwijs Text
Innovatie in Nederland: ontwikkelingen en uitdagingen
Nederland is één van de koplopers op het gebied van innovatie, zo blijkt uit de Research & Innovation Observatory van de Europese Commissie. Toch zijn de investeringen in onderzoek en ontwikkeling In Nederland nog relatief laag en zijn ze ook niet gestegen in de periode 2000-2010. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Veelbelovende resultaten Horizon 2020 SME Instrument
Deelname aan het Horizon 2020 SME Instrument zorgt voor een groei van de innovatiecapaciteit van bedrijven en het aantrekken van investeringen, aldus een impactrapport van de Europese Commissie. Ook Nederlandse bedrijven profiteren goed van dit instrument en zijn bovengemiddeld succesvol in het aantrekken van investeringen. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
ERC wil succesverhaal voortzetten
De European Research Council (ERC) moet verder worden opgeschaald en moet meer budget toegewezen krijgen voor onderzoek en innovatie (O&I). Dit stelt de Scientific Council van de ERC in een statement over het nieuwe kaderprogramma voor O&I.  Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text Onderwijs Text
Hoe denkt u over COSME?
De Europese Commissie heeft een publieke consultatie geopend als onderdeel van de tussentijdse evaluatie van het European Programme for Enterprises and Small to Medium-sized Enterprises (COSME). De Europese Commissie wil met deze publieke consultatie input van belanghebbenden ontvangen over de effectiviteit van COSME. U heeft tot 31 augustus om te reageren.  Lees meer
 
Meer artikelen >
 
Text Text

Consultaties (deadline)

19
May
Text

Review of the 2006 Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning

 
15
Jun
Text

Public consultation on FinTech: a more competitive and innovative European financial sector

 
31
May
Text

Openbare raadpleging over Erasmus+ en vooafgaande programma's

 
05
Jul
Text

Geef uw mening over Cedefop!

 
Meer consultaties (deadline) >
 
Text Text

Evenementen

31
May
Text

Eurostars Matchmaking Day

 
06
Jun
Text

Internet of Things (IoT) Week 2017

 
19
Jun
Text

EU Sustainable Energy Week

 
06
Jun
Text

Next Generation Internet Summit

 
12
Jun
Text

Refugees impact on Bologna reform – Recognition of Prior Learning and inclusion in the light of increased migration

 
20
Jun
Text

Transatlantic Knowledge Sharing Conference on Unconventional Hydrocarbons: Resources, Risks, Impact and Research Needs

 
Meer evenementen >
 
     
     


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.