Neth-ER Nieuwsbrief week 19


Bekijk deze nieuwsbrief online.
Text

Neth-ER Nieuwsbrief

week 19 | 2017

Text
          

Text Text

Artikelen

 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
Geen tijd te verliezen bij implementatie Digital Single Market
Er is haast geboden bij de implementatie van de Digital Single Market. De Europese Commissie wil nog voor het jaar met een voorstel komen voor de European Open Science Cloud. Ook is investeren in digitale vaardigheden van groot belang. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
Nauwere samenwerking EU-Afrika voor onderwijs en O&I
Europa en Afrika willen een intensievere samenwerking opbouwen op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs, staat in een Mededeling van de Europese Commissie. Dit kan bijvoorbeeld door de mobiliteit van Europese en Afrikaanse expertise te ondersteunen via Horizon 2020 en Erasmus+. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Europass: eerst verbeteren, dan verder implementeren
Voordat het Europass-raamwerk verder kan worden geïmplementeerd, moet volgens EUROCHAMBRES worden bekeken waar er knelpunten zitten en welke verbeteringen nodig zijn. Dit staat in een position paper over het voorstel van de Europese Commissie om Europass verder te ontwikkelen. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Investeren in vaardigheden belangrijk voor globalisering
Door te investeren in vaardigheden kunnen landen beter inspelen op de mogelijk negatieve effecten van globalisering. Dit blijkt uit de Skills Outlook 2017 van de OESO. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Leer studenten denken als een computer
Scholen en hoger onderwijsinstellingen moeten intensiever samenwerken op het gebied van Computational Thinking. Dit is één van de aanbevelingen uit een publicatie van European Schoolnet over de integratie van Computational Thinking in onderwijssystemen. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
EUA: meer budget voor KP9
Er moet meer budget voor excellente onderzoeks- en innovatievoorstellen komen in het Negende Kaderprogramma (KP9). Dit kan worden gerealiseerd door het budget van de Europese Structuurfondsen te oormerken of te over te hevelen naar KP9. Dit stelt de European University Association (EUA) in haar position paper. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
Onderwijs en innovatie tegen de negatieve effecten globalisering
Onderwijs en innovatie zijn belangrijk om de negatieve effecten van globalisering tegen te gaan. Dit blijkt uit een discussiedocument van de Europese Commissie dat een debat moeten starten over hoe de EU en haar lidstaten positief kunnen inspelen op globalisering. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
4 Nederlandse universiteiten in ranking meeste internationale studenten 
Vier Nederlandse universiteiten staan in de internationale studentenlijst van Times Higher Education. Zij behoren in de top 200 van universiteiten wereldwijd met het hoogste percentage internationale studenten. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Onderwijs als instrument voor integratie vluchtelingen
De integratie van vluchtelingen in het hoger onderwijs wordt serieus genomen door hoger onderwijsinstellingen, blijkt uit een studie van de European Students’ Union. De studie beschrijft de effectiviteit van de integratie in vier landen en de uitdagingen waar zij voor staan op het gebied van erkenning van kwalificaties en toegang tot hoger onderwijs. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Geef uw mening over hoger onderwijs en duurzaamheid
Via een online enquête kunt u input geven over de rol van het hoger onderwijs in de bevordering van duurzaamheid. De enquête staat open tot 15 mei 2017. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Hoe denkt u over de toekomst van onderwijsdigitalisering?
Via een online enquête kunt u input geven over de toekomst van onderwijs en training. Ook is de enquête is erop gericht om feedback te verzamelen over de digitale transformatie van het onderwijs. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Deel uw expertise over de toekomst van O&I
De Europese Commissie roept experts op om deel te nemen aan de Bohemia Delphi-survey. De uitkomsten worden gebruikt in de vormgeving van het Negende Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (O&I).  Lees meer
 
Meer artikelen >
 
Text Text

Consultaties (deadline)

15
May
Text

Open Science Survey: your input is needed to contribute to the working groups’ discussions!

 
31
May
Text

Openbare raadpleging over Erasmus+ en vooafgaande programma's

 
05
Jul
Text

Geef uw mening over Cedefop!

 
19
May
Text

Review of the 2006 Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning

 
15
Jun
Text

Public consultation on FinTech: a more competitive and innovative European financial sector

 
Meer consultaties (deadline) >
 
Text Text

Evenementen

18
May
Text

Digital, education and development. How to be smart about it?

 
24
May
Text

ESPON Seminar

 
05
Jun
Text

16th World Nano Conference

 
22
May
Text

European MOOCs Stakeholders Summit 2017

 
01
Jun
Text

Digital Festival

 
27
Jun
Text

Science|Business FP9 conference

 
Meer evenementen >
 
     
     


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.