Neth-ER Nieuwsbrief week 19

Neth-ER Nieuwsbrief

Week 19 | 2013
Bekijk deze nieuwsbrief online.
 
 

Onderwijs

Help lidstaten bij het behalen van hun onderwijsdoelstellingen!

De Europese Commissie (EC) heeft een nieuwe call for proposals uitgeschreven met als doel het ondersteunen van lidstaten in hun pogingen Education and Training (ET 2020) en de Europa 2020 doelstellingen te halen. Lidstaten moeten onder andere jeugdwerkloosheid beter bestrijden alsmede het aantal vroegtijdige schoolverlaters terugdringen. Lees meer

Cedefop publiceert overzicht mbo-ontwikkelingen in Europa

Cedefop heeft een statistisch overzicht gepubliceerd over de ontwikkeling van het mbo en leven lang leren in Europese landen. De resultaten zijn gebaseerd op internationale statistieken die landen zowel onderling als met de EU vergelijken. Het rapport moet beleidsmakers en onderzoekers inzicht geven in nationale ontwikkelingen. Lees meer

LERU: Meer structurele mobiliteit in hoger onderwijs

De League of European Research Universities (LERU) heeft een adviesrapport gepubliceerd over de mobiliteit van studenten. LERU heeft eerder beargumenteerd dat onderzoekssamenwerking beter benut kan worden om internationale onderwijssamenwerking tot stand te brengen en de mobiliteit van studenten te vergroten. Om deze reden wordt de implementatie van meer structurele vormen van mobiliteit aanbevolen. Lees meer

Drie miljoen euro voor bevordering alfabetisme in Europa

De Europese Commissie (EC) heeft een call for proposals geopend met als doel de oprichting van één Europees beleidsnetwerk om het niveau van alfabetisme in Europa te verhogen. Nationale organisaties die zich inzetten voor de alfabetisering van jongeren en volwassenen kunnen financiering ontvangen om verdere samenwerking te bevorderen. Het budget bedraagt maximaal 3 miljoen euro. Lees meer
 
Lees meer over onderwijs
 

Onderzoek en Innovatie

EIT zorgenkind Horizon 2020?

Tijdens de conferentie ‘Fostering Innovation and Strengthening Synergies within the EU’ heeft EIT-directeur, José Manuel Leceta geschetst hoe de toekomst van het EIT er uit zal zien. Hoewel er nog steeds onduidelijkheid is over het budget 2014-2020, de thema’s én de selectiecriteria van de nieuwe KICs, gaat Leceta er vanuit dat de oproep voor voorstellen voor de nieuwe KICs begin 2014 open gaat. Lees meer

Denk mee over activiteiten voor navigatie-satelliet systemen in Horizon 2020!

De Europese Commissie (EC) vraagt middels een call for ideas om input voor Global Navigation Satellite System (GNSS) R&D activiteiten in Europa. De deadline voor het indienen van de aanbevelingen is 31 juli 2013. Deze input moet de EC helpen in het ontwerpen van R&D activiteiten ondersteund door Horizon 2020. Lees meer

Hoe ziet de Model Grant Agreement van Horizon 2020 er uit?

De Europese Commissie (EC) heeft in april een update gegeven van de voorbereiding van de model grant agreement (MGA) onder Horizon 2020. Dit blijkt uit een EARTO persbericht. De hoofdlijn van het voorstel is dat de vernieuwde MGA eenvoudiger en flexibeler zal zijn en meer in overeenstemming is met financiële regelgeving. Lees meer

Science Europe ondersteunt open access

Science Europe heeft met haar leden gezamenlijke principes opgesteld die de transitie naar open access tot wetenschappelijke publicaties moeten ondersteunen. Met dit statement wil Science Europe de Europese Commissie (EC), nationale overheden en onderzoeksorganisaties over de hele wereld oproepen om een gelijksoortige aanpak voor open access te hanteren. Lees meer

Geef uw mening over toekomst SSH binnen Horizon 2020

Onderzoekers binnen de Social Sciences and Humanities (SSH) worden uitgenodigd om deel te nemen aan een consultatie over de toekomstige rol van de SSH binnen Horizon 2020. De consultatie hangt samen met de conferentie Horizons for Social Sciences and Humanities, georganiseerd door het toekomstige Litouwse voorzitterschap op 23 en 24 september 2013. De consultatie sluit op 15 juni. Lees meer
 
Lees meer over onderzoek en innovatie
 
   
 

Evenementen

 

Seminar: The contribution of Population Imaging to Horizon 2020

  22 mei 2013
   
 

HR strategies for researchers: future directions and good practice across Europe

  24 mei 2013
   
 

Neth-ER seminar: Cohesiebeleid en de kansen voor het Nederlands kennisveld

  28/05/2013
   
 

The Prospects of Brain Research within Horizon 2020: responding efficiently to Europe’s societal needs

  30 mei 2013
   
 

EIT Awareness Day

  4 juni 2013
   
  Meer evenementen
   
  Facebook Twitter RSS
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich ingeschreven heeft voor de nieuwsbrief van Neth-ER. U kan zich te allen tijde uitschrijven. Neth-ER respecteert uw privacy. Klik hier om uw gegevens aan te passen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.