Neth-ER Nieuwsbrief week 17


Bekijk deze nieuwsbrief online.
 
Text

Neth-ER Nieuwsbrief

week 17 | 2017

 
Text
  
Text Text

Artikelen

 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
Op de agenda: mei
Mei zal in het teken staan van een aantal belangrijke gebeurtenissen, zoals het verschijnen van meer informatie over de resultaten van de interim evaluatie van Horizon 2020, vergaderingen van verschillende Raadsformaties en een plenaire sessie van het Europees Parlement. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
EC onderneemt actie tegen Hongaarse hogeronderwijswet
De Europese Commissie heeft in een schriftelijke aanmaningsbrief aan de Hongaarse regering geconcludeerd dat de Hongaarse hogeronderwijswet in strijd is met een aantal fundamentele vrijheden van de interne markt. De Hongaarse overheid krijgt een maand om op de juridische bezwaren van de Commissie te reageren.  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
Britse regering bevestigt financiering voor EU-studenten in 2018-2019
EU-studenten die onderwijs volgen bij een Engelse universiteit behouden toegang tot studieleningen en subsidies in het academiejaar 2018-2019. Dit heeft de Britse regering besloten om Britse universiteiten betaalbaar te houden voor studenten uit de EU na de Brexit.  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Steun de Copyright for Education-petitie
Neem nu deel aan de online Copyright for Education-petitie voor een open en gemeenschappelijk onderwijssysteem. Deze petitie is een reactie op de herziening van de Auteursrechtrichtlijn door de Europese Commissie. 34 onderwijsorganisaties, waaronder de European Universities Association (EUA) steunen de campagne, die loopt tot 14 mei 2017. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Toekomstbeeld voor Europees O&I-beleid gepresenteerd
Om maatschappelijke problemen aan te pakken zijn onderzoek en innovatie (O&I) cruciaal, aldus het New Horizons-rapport van de Europese Commissie. Het New Horizons-rapport maakt deel uit van het Bohemia-project. De Commissie presenteert twee scenario’s die een mogelijk toekomstbeeld illustreren van de wereld rond 2030-2040. Aan de hand van acht basisprincipes worden de belangrijkste stappen die nodig zijn voor Europees O&I-beleid toegelicht. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text Onderzoek en Innovatie Text
EC vraagt aandacht voor inclusieve groei
Er is meer aandacht nodig voor inclusiviteit bij het doorvoeren van structurele hervormingen om de concurrentiepositie van de EU te verbeteren. Dit staat in een rapport waarin de Europese Commissie aanbevelingen doet over de concurrentiepositie van de EU en de integratie van de interne markt. Nederland hoort bij de toppresteerders wanneer het gaat om concurrentievermogen. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Verandering wetenschappelijke cultuur noodzakelijk voor open data
Een verandering in de wetenschappelijke cultuur moet zorgen voor een toename van het delen van data, aldus een rapport van Elsevier. Onderzoekers staan wel positief tegenover het delen van data, maar zijn terughoudend doordat zij hierin niet worden aangespoord en getraind. Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Onderwijs belangrijk onderdeel van nieuwe sociale pijler EU
In het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese Pijler van sociale rechten, speelt onderwijs een belangrijke rol. Hiermee wil de Commissie verzekeren dat elke burger toegang heeft tot goed onderwijs. De Europese Commissie presenteert met de Pijler ook een discussiedocument, als onderdeel van het Witboek van Juncker en een sociaal scoreboard.   Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Gezamenlijke actieagenda nodig voor ontwikkelen en beter benutten van skills
Voor het ontwikkelen en beter benutten van vaardigheden in Nederland is een gezamenlijke actieagenda nodig. Dit blijkt uit het Skills Strategy Diagnoserapport over Nederland van de OESO. De OESO noemt drie topprioriteiten en negen uitdagingen op het gebied van vaardigheden in Nederland.  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Hoogste tijd voor herziening Europese sleutelcompetenties
Sleutelcompetenties moeten opnieuw worden gedefinieerd en beter worden geïmplementeerd op nationaal niveau. Dit stelt het Lifelong Learning Platform in een position paper, dat dient als input voor de herziening sleutelcompetenties voor een leven lang leren.  Lees meer
 
Text
Onderwijs Text
Houd hoger onderwijs toegankelijk
UNESCO stelt zes maatregelen voor om het hoger onderwijs voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Zo zou moet er niet meer dan 15% van het maandelijkse inkomen van studenten geïnd moeten worden om een studielening af te betalen.  Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Excellentie moet sleutelbegrip blijven voor Horizon 2020 en KP9
Excellentie moet het belangrijkste selectiecriterium blijven om het succes van Horizon 2020 voort te zetten, volgens een groot aantal Europese organisaties op het gebied van onderzoek. Zij hebben gezamenlijke aanbevelingen uitgebracht om Europees onderzoek binnen het huidige en nieuwe kaderprogramma te verbeteren. Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Seal of Excellence binnen MSCA van start
De Europese Commissie heeft voor het eerst de Seal of Excellence uitgereikt aan 2.300 onderzoekers die een voorstel van hoge kwaliteit hebben ingediend onder de Marie Skłodowska-Curie-acties, maar net niet in aanmerking kwamen voor financiering. Door de Seal of Excellence krijgen zij alsnog erkenning voor de hoge kwaliteit van hun werk.   Lees meer
 
Text
Onderzoek en Innovatie Text
Commissie opent consultatie Digital Innovation Hubs
De Commissie heeft een publieke consultatie geopend om de Digital Innovation Hub (DIHs) te inventariseren. Deze inventarisatie moet resulteren in een database met DIHs waarmee hun naamsbekendheid kan worden vergroot en de netwerkmogelijkheden tussen DIHs en het bedrijfsleven kunnen worden uitgebreid. Lees meer
 
Meer artikelen >
 
Text Text

Consultaties (deadline)

30
Apr
Text

Evaluation of Public-Public Partnerships (Art.185 initiatives) in the context of the Horizon 2020 Interim Evaluation

 
19
May
Text

Review of the 2006 Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning

 
15
Jun
Text

Public consultation on FinTech: a more competitive and innovative European financial sector

 
15
May
Text

Open Science Survey: your input is needed to contribute to the working groups’ discussions!

 
31
May
Text

Openbare raadpleging over Erasmus+ en vooafgaande programma's

 
05
Jul
Text

Geef uw mening over Cedefop!

 
Meer consultaties (deadline) >
 
Text Text

Evenementen

16
May
Text

Dag over examineren in het buitenland

 
17
May
Text

Innovation procurement workshop for the education and culture sector

 
18
May
Text

Digital, education and development. How to be smart about it?

 
16
May
Text

Workshop on Teaching Excellence

 
18
May
Text

Knowledge for Growth

 
18
May
Text

Responsible research and innovation in the health industry

 
Meer evenementen >
 
     
     


Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.