Neth-ER Nieuwsbrief week 16

Bekijk deze nieuwsbrief online.
 
Text

Neth-ER Nieuwsbrief

week 16 | 2019

 
Text
 

 
TextTextText

Artikelen

 
Text
Onderzoek en InnovatieTextOnderwijsText
Copyrightrichtlijn is nu écht een feit
De herziening van de copyrightrichtlijn is officieel goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie, na eerdere instemming door het Parlement. Hierdoor worden de oude uit 2001 stammende copyrightregels vervangen door regels die beter passen bij het veranderende digitale landschap. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieTextOnderwijsText
Er moet nu actie worden ondernomen om de SDG's te realiseren
Het is belangrijk dat de Sustainable Development Goals worden gerealiseerd om de toekomst van Europa veilig te stellen. Dat benadrukt de Raad Algemene Zaken in haar conclusies. De Commissie moet nu dringend een concreet implementatieplan opzetten waarin aandacht wordt besteed hoe deze doelen op alle relevante beleidsterreinen kunnen worden ingevoerd. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
Grote verschillen in technologische infrastructuren belemmert industriële transformatie
Er zijn in Europa grote regionale verschillen tussen technologische infrastructuren. Technologieën worden niet stelselmatig verspreid of uitgebreid naar nieuwe markten, doordat er te weinig wordt geïnvesteerd in technologische infrastructuren en nieuwe technologieën, aldus een werkdocument van de Europese Commissie. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
Eind 2019 nieuwe roadmap voor samenwerking tussen China en EU
China en de EU hebben afgesproken om eind 2019 een nieuw concept roadmap voor samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie te presenteren. De randvoorwaarden voor deze roadmap, zoals wederzijdse openstelling, zijn al besproken. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
OESO: Nationale regels moeten samenwerking bedrijven en kennisinstellingen stimuleren
Overheden zouden wetten en regels moeten creëren die voorzien in het bevorderen van kennisuitwisseling tussen het bedrijven en kennisinstellingen. De OESO stelt dit in een rapport over samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven. Kenniskapitaal wordt steeds belangrijker en publieke investeringen kunnen de grootste impact hebben op innovatie. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
Groen licht voor Horizon Europe: Commissie nu aan zet
Horizon Europe krijgt stilaan vaste vorm. Nog voor de Europese verkiezingen bekrachtigen het Parlement en de Raad allebei de uitkomsten van de onderhandelingen over het onderzoeksprogramma. Daarmee kan de Commissie aan de slag met de inhoudelijke invulling. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
Lidstaten maken afspraken voor digitale toekomst
De Europese lidstaten beloven om meer te gaan samenwerken op het gebied van digitalisering en gendergelijkheid, landbouw en Europees cultureel erfgoed. Hiertoe hebben zij drie verklaringen ondertekend op Digital Day 2019. Deze verklaringen moeten bijdragen aan de realisatie van de Digital Single Market. Lees meer
 
Text
OnderwijsText
Academische vrijheid staat onder druk
De academische vrijheid voor wetenschappers in de Europese Unie en daarbuiten staat onder druk. Lees meer
 
Text
OnderwijsTextOnderzoek en InnovatieText
Digitalisering vereist dat werknemers makkelijker nieuwe vaardigheden aanleren
De digitale transformatie zorgt voor grote beleidsuitdagingen wat betreft de arbeidsmarkt. Digitale ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en automatisering vragen om werknemers die vooral flexibel zijn en in staat zijn om nieuwe vaardigheden aan te leren. Daarom adviseert de high-level expertgroep voor de impact van digitale transformatie de Commissie hoe zij het Europese beleid beter op deze nieuwe vraag kunnen laten aansluiten opdat de Europese arbeidsmarkt toekomstbestendiger wordt. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
Deel je kennis en draag bij aan betere wetenschapsevaluaties
De European University Association wil graag inzicht krijgen in hoe verschillende onderwijsinstellingen wetenschappelijk onderzoek evalueren in het kader van Open Science. Om die reden hebben zij de consultatie “2019 EUA Open Science and Access Survey on Research Assessment” geopend. Uw onderwijsinstelling kan deelnemen tot 25 mei 2019. Lees meer
 
Meer artikelen >
 
TextTextText

Consultaties (deadline)

31
May
Text

Gendergelijkheid in de EU

 
Meer consultaties (deadline) >
 
TextTextText

Evenementen

30
Apr
Text

Citizens' Dialogue in Brussels with Commissioner Tibor Navracsics

 
13
May
Text

European Seminar "Improving the impact of the Erasmus+ staff mobility programme on individuals and institutions"

 
16
May
Text

Kennis en Europa: Verkiezingsdebat 2019

 
06
May
Text

Enabling health equality in Europe – the role of health research

 
14
May
Text

Information session Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

 
27
May
Text

Research policy monitoring in the era of Open Science and Big Data

 
Meer evenementen >
 
   
   

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.