Neth-ER Nieuwsbrief week 12

Bekijk deze nieuwsbrief online.
Text

Neth-ER Nieuwsbrief

week 12 | 2019

 
Text
 
 
TextTextText

Artikelen

 
Text
Onderzoek en InnovatieText
Akkoord bereikt voor Horizon Europe
Het Parlement en de Raad hebben een gedeeltelijk politiek akkoord bereikt over Horizon Europe. Dit blijkt uit een persbericht van de Commissie. Het akkoord moet nu nog formeel worden goedgekeurd door de Raad en het EP. In de overeengekomen tekst zijn meer maatregelen voor het dichten van de innovatiekloof opgenomen. Ook zal een significant deel van het budget ingezet worden voor klimaatgerelateerd onderzoek. Lees meer
 
Text
OnderwijsText
CULT-commissie neemt positie in over Erasmus
Hoewel de Parlementaire commissie CULT het voorstel van de Europese Commissie over het Erasmusprogramma steunt, stelt zij ook een aantal verbeterpunten voor, waaronder het vergroten van de inclusiviteit in het programma. Dit blijkt uit het rapport van rapporteur Milan Zver dat het standpunt bevat over het toekomstig Erasmusprogramma en dat door CULT met overgrote meerderheid is aangenomen. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
EIC: Commissie kondigt nieuwe stappen aan
Er zal ruim 2 miljard euro uitgetrokken worden voor de European Innovation Council pilot in 2019-2020. Dit heeft de Commissie bekendgemaakt. Voortbouwend op de pilot die in 2017 van start ging, introduceert de uitbreiding onder andere nieuwe calls voor Future and Emerging Technologies en opties voor gemengde financiering. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
Jaarrapport ERC: meer Starting Grants voor Nederlandse onderzoekers in 2018
Het aantal Starting Grants dat Nederlandse onderzoekers in 2018 van de European Research Council (ERC) ontvingen is gestegen ten opzichte van 2017. Dit blijkt uit het jaarrapport van de ERC. Het aantal Consolidator Grants is echter gedaald. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
Geef uw feedback over gendergelijkheid in de EU
De Europese Commissie vraagt om input van een breed scala van belanghebbenden over de huidige stand van zaken betreffende gendergelijkheid in de EU. De Commissie wil de input van deze consultatie gebruiken voor haar beleid op het gebied van gendergelijkheid voor de komende vijf jaar. U kunt uw mening geven tot 31 mei 2019. Lees meer
 
Text
OnderwijsText
Raad neemt Brexit-noodmaatregelen aan voor Erasmusstudenten
Erasmusstudenten zullen hun mobiliteit kunnen voortzetten in het geval van een ‘no deal’ Brexit. De Raad heeft een resolutie over deze noodmaatregelen aangenomen. Hierdoor kunnen studenten en leraren in de EU en het VK die vóór de uittreeddatum naar het buitenland zijn gegaan hun Erasmus+-uitwisseling voortzetten. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
Vereenvoudiging in H2020: Raad vraagt Commissie het werk voort te zetten
Vereenvoudigingsmaatregelen hebben positief resultaat geboekt in Horizion 2020 en moeten worden voortgezet in het toekomstige Horizon Europe. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer over het effect van simplificaties in Horizon 2020. Zij vraagt de Commissie om haar mechanismen voor verdere vereenvoudiging in toekomstige programma’s te verbeteren. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
EC presenteert plannen voor stedelijke ontwikkeling in Europa na 2020
In het te ontwikkelen European Urban Initiative zal een aanzienlijk deel van het budget naar het beleidsonderdeel innovatie gaan. Dit staat in een voorstel van de Europese Commissie. Dit nieuwe initiatief zal de huidige instrumenten voor stedelijke ontwikkeling bundelen. Lees meer
 
Text
Onderzoek en InnovatieText
CESAER: “universiteiten zijn de motoren voor excellentie, talent en innovatie”
Technische universiteiten zijn essentiële aandrijvers voor excellentie, talent en innovatie maar hun belangrijke rol in onderzoeks- en innovatie-infrastructuren wordt onvoldoende erkend. Dit stelt CESAER in een white paper. De rol van de universiteiten moet beter in acht worden genomen bij het opstellen van roadmaps voor onderzoeks- en innovatie-infrastructuren en bij programma’s onder het volgende MFK. Lees meer
 
Meer artikelen >
 
TextTextText

Evenementen

28
Mar
Text

EUA webinar: Approaches to cooperation and exchange in learning and teaching on a European level

 
04
Apr
Text

Envisioning the Port of the Future: the 2030 horizon

 
11
Apr
Text

2019 EUA Annual Conference

 
02
Apr
Text

The future of applied research in Europe

 
09
Apr
Text

Funka Accessibility Days

 
24
Apr
Text

Consortium Agreements for Horizon 2020

 
Meer evenementen >
 
   
   

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.