Neth-ER Nieuwsbrief week 11

Neth-ER

Neth-ER Nieuwsbrief

Week 11 | 2016
Bekijk deze nieuwsbrief online.
 
 

Onderwijs

Erasmus+: gemiste kansen voor Nederland

Veel mensen kennen Erasmus+ als het programma dat het (financieel) mogelijk maakt voor studenten om tijdens hun studie een semester in het buitenland te studeren. Het programma biedt echter veel meer dan enkel beurzen voor studenten. Maakt Nederland wel voldoende gebruik van alle kansen die het programma biedt? Het antwoord is nee. Lees meer

Deel uw best practice over vluchtelingenonderwijs

De OECD wil weten welke initiatieven en projecten er zijn om de vluchtelingencrisis op lokaal niveau het hoofd te bieden. Onderwijs en vaardighedenerkenning voor vluchtelingen zijn belangrijke onderwerpen voor de OECD. U kunt tot en met 29 april reageren op de call. Lees meer

Nederland populaire bij internationale studenten

Ten opzichte van andere OECD-landen ontvangt Nederland relatief veel internationale studenten. Met name landen met een gunstig klimaat qua innovatie en kennis trekken veel studenten aan. Dit stelt de OECD in haar nieuwe rapport The internationalisation of doctoral and master’s studies. Lees meer

Europa wil aantrekkelijker worden voor buitenlands talent

De Europese ministers van onderwijs hebben hun goedkeuring gegeven voor een ontwerprichtlijn die Europa aantrekkelijker moet maken voor studenten en onderzoekers van buiten de Europese Unie. Met deze richtlijn wordt hun mobiliteitskansen binnen de EU verbeterd en mogen studenten en onderzoekers nog minstens negen maanden in de EU blijven na afloop van hun opleiding of onderzoek. Lees meer

Aandacht nodig voor diversiteit in docentenvak

Momenteel zijn docenten met een minderheids- of migrantenachtergrond ondervertegenwoordigd, vergeleken met het percentage minderheden of migranten onder studenten. Om dit te verbeteren, is concrete actie nodig vanuit de lidstaten en op Europees niveau. Dit blijkt uit een rapport wat in opdracht van de Europese Commissie is opgesteld. Lees meer
 
Lees meer over onderwijs
 

Onderzoek en Innovatie

Science in Europe can be more than the sum of its parts

It is well over four decades ago that I seized the opportunity to participate in the Summer Student programme of CERN, the European centre for particle physics. At the age of 21 I entered an amazing new world. I had access to advanced lectures by internationally leading scientists; I made my first steps as a researcher under inspiring supervision; and I shared in the excitement of exploring uncharted scientific territory. Lees meer

Investeren in onderzoek en innovatie hard nodig

Europese landen zullen meer moeten investeren in onderzoek en innovatie. Dit geldt vooral voor de meer ontwikkelde landen zoals Nederland. De productiviteitskloof tussen de EU en de VS is de afgelopen jaren groter geworden. Deze is nu 15% en zal nog groter worden wanneer in Europa niet wordt geïnvesteerd in onderzoek en innovatie. Lees meer

Presentatie ESFRI Roadmap 2016

In het Amsterdamse Trippenhuis van de KNAW werd onder de vlag van het Nederlands EU-voorzitterschap op 10 maart 2016 de ESFRI Roadmap 2016 gepresenteerd. Op deze Roadmap 2016 staan 29 gevestigde Landmark-onderzoeksinfrastructuren en 21 ESFRI Projects ‘with a high degree of maturity’. Lees meer

Nieuw online platform voor RRI

Er is een nieuw online platform gelanceerd op het gebied van Responsible Research and Innovation, namelijk de RRI Toolkit. Met dit instrument heeft u toegang tot onderzoeksresultaten, online discussies en kunt u contact leggen met andere onderzoekers. De complete Toolkit is vanaf juli 2016 beschikbaar. Lees meer

Gebrek nationaal commitment beperkt impact JPIs

Doordat deelnemende landen te weinig investeren in gezamenlijke calls en de secretariële ondersteuning van Joint Programming Initiatives, blijft de impact op de Europese maatschappelijke uitdagingen achter bij de verwachtingen. Tevens passen landen nauwelijks hun onderzoeksactiviteiten aan op de Strategic Research & Innovation Agenda’s en activiteiten van de JPIs. Lees meer
 
Lees meer over onderzoek en innovatie
 
   
 

Evenementen

 

EUREKA Innovation Week 2016: Smart Cities – Sustainable & Attractive Communities

  26 - 29 april 2016
   
 

TII 2016 Conference Investing in Innovation

  27 - 29 april 2016
   
 

Webinar: Maximising the impact of H2020 projects

  4 mei 2016
   
 

Conference Health 2.0 Europe 2016

  10 - 12 mei 2016
   
 

19th Nordic Conference on Small Business Research - NCSB 2016

  19 - 20 mei 2016
   
  Meer evenementen
   
  Facebook Twitter RSS

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.