Onderwijs

Meer belastinggeld naar O&O in NL

Nederland moet meer investeren in onderzoek en ontwikkeling door gebruik te maken van fiscaal beleid. Dit zegt de Europese Commissie in haar landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het...

Lees meer

Denk mee over gemeenschappelijke waarden en onderwijs

De Europese Commissie heeft een publieke consultatie geopend over het bijbrengen van gemeenschappelijke waarden in het onderwijs. De Commissie is met name geïnteresseerd in de rol van het onderwijs...

Lees meer

Herziening van het European Qualifications Framework

Het European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) wordt herzien om ervoor te zorgen dat het actueel blijft. Dit is besloten tijdens de Onderwijsraad. Het EQF zorgt ervoor dat...

Lees meer

Inzicht in voorspellen van vaardigheden

Cedefop heeft geanalyseerd hoe EU-lidstaten analyseren en voorspellen welke vaardigheden de toekomstige arbeidsmarkt nodig heeft. Nederland kan een voorbeeld zijn voor andere EU-landen door de...

Lees meer

Geef uw mening over Europese online onderwijstools en diensten

De Europese Commissie heeft een enquête gelanceerd om inzicht te verkrijgen in het gebruik van Europese online onderwijstools en diensten. Met deze survey wil de Commissie de behoeften van...

Lees meer

Meer les in vreemde talen in EU

In het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs volgen minder leerlingen les in vreemde talen dan in het voortgezet onderwijs, zo blijkt uit een rapport van Eurydice. In 2014 leerde 34,5% van de...

Lees meer

Online onderwijs betere migrantenintegratie

Online onderwijs is een kosteneffectieve, flexibele en makkelijk uit te breiden manier om migranten en vluchtelingen vaardigheden bij te brengen. Het aantal migranten en vluchtelingen dat aan Free...

Lees meer

Meer coherentie en synergie in cohesiebeleid na 2020

Beleidscoherentie en vereenvoudiging zijn sleutelbegrippen voor het toekomstig Europees cohesiebeleid, aldus de gezamenlijke positie van Nederlandse overheden. Coherentie kan worden bewerkstelligd...

Lees meer

Innovatie in Nederland: ontwikkelingen en uitdagingen

Nederland is één van de koplopers op het gebied van innovatie, blijkt uit de Research & Innovation Observatory van de Europese Commissie. Toch zijn investeringen in onderzoek en ontwikkeling In...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.