Onderwijs

OESO: wereldwijde kansenongelijkheid in onderwijs

De onderwijsloopbaan van scholieren is sterk afhankelijk van het onderwijsniveau van hun ouders. Dit blijkt uit het jaarlijkse Education at a Glance rapport, opgesteld door de OESO. Kinderen van...

Lees meer

Nederlandse regio’s: koplopers in onderwijs, verschillen in onderzoek

In vergelijking met andere Europese regio’s presteren Nederlandse regio’s goed op het gebied van onderwijs. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat. Op het gebied van onderzoek scoren Nederlandse...

Lees meer

State of the Union 2019: voor mei 2019 akkoord nodig EU-budget na 2020

Vóór de Europese Parlementsverkiezingen en de EU-top in Sibiu in mei 2019 moet er een akkoord zijn over het EU-budget na 2020, omwille van onder andere studenten en onderzoekers. Dit zei Jean-Claude...

Lees meer

Wat ontbreekt er nog in Europees beleid rond digitale vaardigheden?

Het Europees beleid rond digitale vaardigheden moet beter gebruik maken van synergieën met bestaande EU-initiatieven op het gebied van digitaal onderwijs, zoals Erasmus+. Dit is één van de adviezen...

Lees meer

Het eerste voorzitterschap van Bulgarije

Onder het thema “United We Stand Strong” heeft Bulgarije van januari tot en met juni 2018 voor het eerst het voorzitterschap van de Raad van de EU bekleed, een decennium nadat het land in 2007...

Lees meer

Europese Rekenkamer: betere prestatiemeting Erasmus+ vereist

Indicatoren voor het meten van de prestaties van Erasmus+ moeten beter worden afgestemd op de doelstellingen van het programma. Dit blijkt uit een rapport van de Europese Rekenkamer. Ook stelt zij...

Lees meer

Deel uw mening over de implementatie van Erasmus+

Het Lifelong Learning Platform (LLLPlatform) roept organisaties die recent hebben deelgenomen aan Erasmus+ op om de Erasmus+ Implementation Survey in te vullen. De resultaten hiervan deelt het...

Lees meer

Is het beroepsonderwijs klaar voor de toekomst?

Hoe ziet het toekomstig beroepsonderwijs eruit? Hoe gaan we om met digitale en demografische veranderingen en hoe bereiden we studenten in het beroepsonderwijs goed voor op de arbeidsmarkt? Deze en...

Lees meer

LLLP: leven lang leren prioriteit voor Europese Onderwijsruimte

Er moet aandacht zijn voor leven lang leren en sector-overschrijdende samenwerking bij het inrichten van een Europese onderwijsruimte. Dit stelt Life Long Learning Platform in een statement over het...

Lees meer

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.