Zonder focus op onderzoek en onderwijs geen digitale transformatie

8 april 2019

Wil Europa voordeel halen uit de volgende golf van digitale transformatie dan zal onderzoek en onderwijs een grote rol moeten krijgen. De EU zal zich onder meer moeten focussen op onderzoek naar ICT en digitale vaardigheden in opleidingen. Dit adviseert de denktank Information Technology & Innovation Foundation aan het komende Finse voorzitterschap. Deze adviezen maken onderdeel uit van de bredere aanbeveling dat Europa een proactief en toekomstgericht beleid op digitalisering zal moeten ontwikkelen.

Steun aan commercieel interessant onderzoek

Door in te zetten op onderzoek en onderwijs, kan de EU profijt hebben van de volgende golf van digitale transformatie. Dit schrijft de denktank Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) in het advies Promoting European growth, productivity, and competitiveness by taking advantage of the next digital technology wave aan het aankomende Finse voorzitterschap. Volgens ITIF zou de Europese Commissie moeten identificeren welke onderzoeksgebieden voor de ICT-sector belangrijk zijn. Vanuit dit startpunt zou Europa een financieringssysteem moeten creëren voor ICT-onderzoek en ontwikkeling. Financiële middelen zouden dan vooral moeten gaan naar door de sector gefinancierde universitaire onderzoekscentra en ICT-onderzoek op basis van meerjarige contracten en minder naar individuele projecten, zoals in Horizon 2020.

Meer focus op digitale vaardigheden

Verder adviseert het IITF om te focussen op ICT-vaardigheden. Zo zou Europa subsidie kunnen verlenen aan het opzetten van ICT-opleidingen voor leraren en educatieve programma’s gericht op ondernemerschap. Daarnaast zou de EU een netwerk van universiteiten kunnen opzetten die zich focussen op vaardigheden en onderzoek die belangrijk zijn voor de ICT-sector.

Digitale transformatie vraagt om proactief en toekomstgericht beleid

Deze adviezen van het ITIF maken onderdeel uit van de aanbeveling om een proactief en toekomstgericht ICT-beleid te ontwikkelen als voorbereiding op de komende digitale transformatie. Dit beleid moet gericht zijn op het benutten van connectiviteit, automatisering en slimme systemen voor de Europese economie en samenleving. In totaal geeft het ITIF zes algemene aanbevelingen, waaronder focussen op gebieden waar de EU concurrentievoordeel heeft en het aanjagen van de digitale transformatie.

Context 

ITIF schreef haar rapport in opdracht van het Finse ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid ter voorbereiding van het Finse EU-voorzitterschap, dat op 1 juli zal beginnen. De Finnen wilden graag weten hoe Europa succes kan bereiken op het terrein van de digitale economie. ITIF maakte een analyse van de komende digitale transformatie en vergeleek de EU met China, Japan en de VS.

Meer informatie: 

Publicatie ITIF: Promoting European growth, productivity, and competitiveness by taking advantage of the next digital technology wave   
Persbericht ITIF: New ITIF Report Commissioned by Incoming EU Council Presidency Offers Policy Formula to Advance Europe’s Digital Economy  
Artikel Neth-ER: JRC: Het Europese IT-opleidingsaanbod is beperkt  
Artikel Neth-ER: Raad ondersteunt plan voor kunstmatige intelligentie   
Artikel Neth-ER: EP en Raad bereiken voorlopig akkoord over Digital Europe  
Artikel Neth-ER: EP: onderwijs moet klaargestoomd worden voor digitale tijdperk  
Artikel Neth-ER: EU boekt onvoldoende vooruitgang op digitaal gebied

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

ESU: ‘Student moet voorop staan bij digitaliseringsstrategieën universiteiten’

De student moet centraal staan bij het ontwikkelen van strategieën omtrent digitalisering. De European Student Union vindt dat digitalisering kan bijdragen aan internationalisering, toegankelijkheid...

Lees meer

Nederland behoort tot de koplopers in digitalisering

Nederland behoort tot de koplopers op het vlak van digitalisering, zo blijkt uit de 2019 Digital Economy and Society Index (DESI) van de Europese Commissie. Hoewel alle EU-lidstaten vooruitgang...

Lees meer

De Raad geeft visie over het digitale beleid na 2020

De Raad heeft conclusies aangenomen over het digitaal beleid na 2020. Europa zou de grensoverschrijdende aspecten van digitalisering moeten bemoedigen en er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat...

Lees meer

Uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen

De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Raad, na eerdere instemming door het Parlement. Door de herziening zullen ook...

Lees meer