Welke prioriteiten voor het toekomstige Europese O&I beleid?

11 december 2017

Wilt u meedenken over de sociaaltechnologische toekomstscenario’s voor de Europese onderzoeks- en innovatieagenda? Het Bohemia consortium vraagt om uw input voor het selecteren van onderzoeksprioriteiten op terreinen als gezondheid, milieu, voedsel, transport en veiligheid. De consultatie is geopend tot 20 december. 

Mening over richting toekomstig EU beleid O&I

Welke prioriteiten moet het toekomstige Europese onderzoeks- en innovatiebeleid (O&I) hebben? Via een online enquête vraagt het Bohemia consortium om input voor de toekomstverkenning voor het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9). Tot 20 december heeft u de mogelijkheid om uw mening over de sociaaltechnologische O&I-prioriteiten te geven in de volgende gebieden: gezondheid, milieu & duurzaamheid, voedsel & bio-economie, connectiviteit, automatisering & toekomstige services en veiligheid.

Het Bohemia project

Het Bohemia project is een toekomstverkenning voor KP9. Het Bohemia Consortium adviseert de Commissie over de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. Eerder riep het Bohemia Consortium experts op om deel te nemen aan de Delphi-survey. Deze survey bouwt op de uitkomsten daarvan en heeft ook grotendeels dezelfde vorm en inhoud. De komende tijd zal duidelijk worden wanneer het volledige rapport zal verschijnen. Matthias Weber is de voorzitter van het Bohemia consortium. Het Austrian Institute of Technology, Isinova en Fraunhofer zijn onderdeel van dit Consortium.

Meer informatie

Survey Bohemia: Beyond the Horizon: Foresight in Support of the Preparation of the European Union’s Future Policy in Research and Innovation (BOHEMIA)
Artikel Neth-ER: Toekomstbeeld Europees O&I-beleid gepresenteerd
Artikel Neth-ER: Deel uw expertise over de toekomst van O&I
Artikel Neth-ER: Volledige Bohemia-rapport gepresenteerd
Dossier Neth-ER: KP9 (2021 en verder)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

De mogelijke gevolgen van wel of geen nieuw MFK op 1 januari 2021

Waar de MFK-onderhandelingen vorige maand nog de Europese politieke agenda bepaalden, lijkt het doemscenario van geen akkoord door de coronacrisis steeds dichterbij te komen. Wat zou de impact zijn...

Lees meer

Strategisch plan Horizon Europe verwacht eind juni

De Europese Commissie verwacht eind juni een definitief concept van het strategisch plan voor Horizon Europe te publiceren. Daarvoor zal het al een concept voorleggen aan het Europees Parlement en...

Lees meer

Commissie contracteert uitgeverij F1000 voor creëren Open Access platform

De Commissie heeft een contract gegund aan een uitgeverij die het Open Access publicatieplatform voor onderzoek afkomstig uit Horizon 2020 en Horizon Europe gaat opzetten. De publicatiedienst gaat...

Lees meer

Meer samenwerking op onderwijs, onderzoek en innovatie in Oostelijk Partnerschap

De Europese Commissie benoemt onderwijshervorming als een strategische prioriteit voor het Oostelijk Partnerschap (EaP). Dit staat in een beleidsvoorstel van de Commissie en de Hoge...

Lees meer