Wat ontbreekt er nog in Europees beleid rond digitale vaardigheden?

13 september 2018

Het Europees beleid rond digitale vaardigheden moet beter gebruik maken van synergieën met bestaande EU-initiatieven op het gebied van digitaal onderwijs, zoals Erasmus+. Dit is één van de adviezen in het rapport Digital Skills in the 21st century, gepubliceerd door het interne beleidsteam van het Europees Parlement. Het rapport is bedoeld om potentiële blinde vlekken in het Europees beleid rond digitale vaardigheden te ontdekken. 

Meer synergieën nodig

Er moet beter gebruik gemaakt worden van synergieën met al bestaande Europese initiatieven op het gebied van digitaal onderwijs om doelenstellingen op het gebied van digitale vaardigheden te bereiken. Dat staat in het rapport Digital Skills in the 21st century, geschreven in opdracht van het Europees Parlement. In het rapport wordt Erasmus+ genoemd als al bestaand initiatief dat contact tussen hoger onderwijsinstellingen promoot. Hier kan gebruik van worden gemaakt bij het promoten van betere communicatie over digitaal onderwijs. Daarnaast wordt de EU Code Week genoemd als platform om meer bewustzijn te creëren over genderstereotypes in de technologiesector, met als doel de genderkloof in deze sector te verkleinen.

Campagne over copyright

Daarnaast wordt in het rapport benadrukt dat er behoefte is aan een bewustmakingscampagne over copyright. Onderwijsinstellingen, onderwijzers en studenten weten op dit moment te weinig over de geldende regels en een campagne zou kunnen helpen om meer bewustzijn te creeëren. 

Context

Met dit rapport adviseert het interne beleidsteam van het Europees Parlement de CULT-commissie van het Parlement over aanbevelingen die zij aan de Europese Commissie kan geven over het Digital Education Action Plan. Dit actieplan, gepubliceerd in januari 2018, beschrijft prioriteiten en maatregelen die digitale geletterdheid kunnen bevorderen. Door literatuuronderzoek en het in kaart brengen van bestaand beleid belicht het rapport potentiële blinde plekken, die nog niet in het actieplan of andere EU-initiatieven voorkwamen.

Meer informatie

Publicatie Europees Parlement: Research for CULT Committee - Digital Skills in the 21st century
Artikel Neth-ER: Commissie zet in op meer digitale vaardigheden, sleutelcompetenties en gedeelde waarden

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Copyrightrichtlijn is nu écht een feit

De herziening van de copyrightrichtlijn is officieel goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie, na eerdere instemming door het Parlement. Hierdoor worden de oude uit 2001 stammende...

Lees meer

Digitalisering vereist dat werknemers makkelijker nieuwe vaardigheden aanleren

De digitale transformatie zorgt voor grote beleidsuitdagingen wat betreft de arbeidsmarkt. Digitale ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie en automatisering vragen om werknemers die vooral...

Lees meer

EC presenteert ethische richtlijnen voor Kunstmatige Intelligentie

De High-Level Expert Group on Artificial Intelligence heeft haar ethische richtlijnen voor de ontwikkeling en het gebruik van kunstmatige intelligentie gepresenteerd. Deze richtlijnen moeten zorgen...

Lees meer

Zonder focus op onderzoek en onderwijs geen digitale transformatie

Wil Europa voordeel halen uit de volgende golf van digitale transformatie dan zal onderzoek en onderwijs een grote rol moeten krijgen. De EU zal zich onder meer moeten focussen op onderzoek naar ICT...

Lees meer