Wat als er geen deal is? Het VK is voorbereid

24 augustus 2018

In geval van een no deal tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU garandeert de Britse regering dat het land zal betalen voor de deelname van Britse organisaties aan projecten binnen de EU-programma’s die voor het einde van 2020 zijn gehonoreerd. Dit maakte de Britse regering bekend in enkele technische notities, waarin uiteengezet wordt hoe het VK zich voorbereidt op een no deal-scenario. Of het VK blijft deelnemen na 2020 is nog onduidelijk.   

Post EU Exit Guarantee Extension

De Britse regering garandeert dat het Verenigd Koninkrijk (VK) in het geval van een no deal tussen het VK en de EU zal betalen voor de deelname van Britse organisaties aan projecten binnen de EU programma’s die voor het einde van 2020 zijn gehonoreerd. Dit staat in de notitie ‘How to prepare if the UK leaves the EU with no deal' van de Britse overheid waarin uiteengezet wordt hoe het VK zich voorbereidt op een no deal-scenario. Deze notitie volgt op een eerdere aankondiging van het VK dat de overheid zal betalen voor deelname in geval van een no deal: de Post EU Exit Guarantee Extension. Of het VK blijft deelnemen aan de programma’s na 2020 is nog onduidelijk.  

Horizon 2020

In de notitie 'Horizon 2020 funding if there's no Brexit deal' staat dat in geval van een no deal de Britten alleen kunnen deelnemen aan Horizon 2020 calls die openstaan voor derde landen. De Britse overheid financiert dan de deelname van de Britse organisaties. Britse organisaties zouden coördinator van projecten kunnen blijven en mee kunnen doen aan de samenwerkingsprogramma’s. Echter, Britse onderzoekers komen in het geval van een no deal niet meer in aanmerking voor European Research Council-beurzen, sommige Marie-Curie Acties en het SME-instrument. Ook betreft de garantie van de Britse overheid niet de financiering van niet-Britse organisaties uit andere landen die in een consortium zitten met Britse deelnemers; alleen de Britse organisaties kunnen financiering krijgen. De Britten kunnen dus ook in het geval van een no deal gewoon projectvoorstellen blijven indienen vanaf de uittredingsdatum van het VK, 29 maart 2019, tot eind 2020. De garantie betreft de hele looptijd van projecten, ook na 2020.

Erasmus+

Voor Erasmus+ geldt dat het VK eerst een overeenkomst met de EU moet sluiten, voordat zij mag deelnemen aan het programma. Dat staat in de notitie ‘Erasmus+ in the UK if there is no Brexit deal. Indien deze onderhandelingen geen succes zouden hebben, zal het VK proberen om met lidstaten en instellingen afzonderlijk overeenkomsten te sluiten. Hierdoor zouden Britse deelnemers zo veel mogelijk door kunnen gaan met hun geplande activiteiten. Wanneer Britse deelnemers in aanmerking komen om deel te nemen aan Erasmus+ in de periode 29 maart 2019 tot en met eind 2020, zal de Britse overheid dit financieren. 

Context

De Brexit-onderhandelingen zijn na ruim een jaar in een afrondende fase gekomen. De EU en het VK hebben tot nu toe over een groot aantal onderwerpen consensus bereikt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het concept uittredingsakkoord. De Commissie heeft als doelstelling om uiterlijk oktober 2018 overeenstemming te bereiken over zowel het uittredingsakkoord als een politieke verklaring voor de toekomstige relatie met het VK, omdat dit akkoord nog moet worden goedgekeurd door het Brits en Europees Parlement.

In 2016 gaf de Britse overheid al een garantie voor de financiering voor EU-projecten ingediend voor de uittreding op 29 maart 2019. Ook is onderdeel van het uittredingsakkoord dat het VK gedurende de transitieperiode zal blijven betalen en deelnemen aan de programma’s die onder het meerjarig financieel kader (MFK) 2014-2020 vallen. Deze transitieperiode is echter alleen van toepassing als een definitief akkoord wordt bereikt over de uittreding. Daarom bereidt de Britse regering het land (ook) voor op een no deal scenario.

 Meer informatie:

Publicatie Britse overheid: How to prepare if the UK leaves the EU with no deal 
Publicatie Britse overheid: Horizon 2020 funding if there's no Brexit deal
Publicatie Britse overheid: Erasmus+ in the UK if there's no Brexit deal 
Publicatie Britse overheid: Funding from EU programmes guaranteed until the end of 2020
Publicatie UKRO: UK participation in Horizon 2020
Artikel Neth-ER: VK compenseert EU-subsidies bij Brexit
Artikel Neth-ER: VK ten minste tot en met 2020 in Erasmus+ en Horizon 2020
Artikel Neth-ER: VK wil samenwerking onderzoek en onderwijs na Brexit voortzetten   

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Ding jij mee naar de Altiero Spinelli-prijs voor innovatieve onderwijsprojecten?

De aanmelding voor de 2019-competititie van de Altiero Spinelli Prize for Outreach is geopend. Voor deze prijzen zoekt de Europese Commissie innovatieve onderwijsprojecten die erop gericht zijn om...

Lees meer

44 nieuwe Erasmus Mundus masterprogramma’s

Vanaf september 2020 zullen 44 nieuwe Erasmus Mundus masterprogramma’s starten. Verschillende Nederlandse universiteiten zijn betrokken bij deze programma’s. Nieuwe Erasmus Mundus masterprogramma’s...

Lees meer

Nederlands kennisveld feliciteert nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen

Het Nederlandse kennisveld feliciteert Ursula von der Leyen met haar verkiezing als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De Europese welvaart is afhankelijk van kennis. Daarom spoort het...

Lees meer

De zes ambities van Von der Leyen

Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, heeft zes ambities voor Europe die zij de komende vijf jaar wil waarmaken. Daarbij krijgt onderwijs van haar veel aandacht...

Lees meer