Vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd in digitale sector

11 december 2018

Vrouwen zijn in toenemende mate ondervertegenwoordigd in de digitale sector. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie, waarin deelname van vrouwen in de digitale sector op het gebied van onderwijs, carrière en ondernemerschap wordt onderzocht. Genderongelijkheid in de digitale sector is voornamelijk het resultaat van onbewuste vooroordelen over de capaciteiten van elk geslacht. Ook heeft de Commissie een jaarlijks scorebord over deelname van vrouwen in de digitale economie gelanceerd.

Women in Digital scoreboard

Nederland scoort beter dan andere lidstaten wat betreft gendergelijkheid op het gebied van internetgebruik en internetgebruiksvaardigheden, maar presteert het een stuk slechter dan andere lidstaten wanneer men kijkt naar het aantal vrouwen dat een bètastudie voltooit. Dat blijkt uit het ‘Women in Digital scoreboard’ van de Commissie, waarin wordt gekeken naar verschillen tussen mannen en vrouwen op de bovengenoemde drie vlakken. In Nederland scoren vrouwen over het algemeen lager dan mannen op het gebied van internetgebruik, internetgebruiksvaardigheden en specialistische vaardigheden en werk. 

Vrouwen in toenemende mate ondervertegenwoordigd in ICT-gerelateerd onderwijs

In de digitale sector zijn vrouwen in toenemende maten ondervertegenwoordigd. Dat stelt de Europese Commissie in ‘Women in the Digital Age’, een onderzoek waarin participatie van vrouwen in de digitale sector op het gebied van onder meer onderwijs wordt onderzocht. Zo zijn er vier keer zo veel mannen als vrouwen in Europa met een ICT-gerelateerde studie en beginnen er minder vrouwen aan een ICT-gerelateerde studie dan in 2011. De ondervertegenwoordiging van vrouwen in de digitale sector is met name te wijten aan onbewuste vooroordelen over de capaciteiten van elk geslacht, aldus het onderzoek.

Context

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zette Mariya Gabriel, Eurocommissaris voor Digitale Economie en Samenleving, een strategie op, Women in Digital, die moet zorgen voor deelname van meer vrouwen in de digitale economie. Deze strategie is gericht op drie aspecten: het wegwerken van genderstereotypen in de digitale economie, het promoten van digitale vaardigheden en onderwijs voor vrouwen en het pleiten voor meer vrouwelijke ondernemers en innovators. Het nieuwe scorebord, dat vanaf nu jaarlijks zal uitkomen, is onderdeel van deze strategie.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: Women in the Digital Age
Persbericht Europese Commissie: New scoreboard shows that participation of women in the EU digital economy still lags behind
Publicatie Europese Commissie: Women in Digital scoreboard
Publicatie Europese Commissie: Country Reports | Women in Digital scoreboard
Artikel Neth-ER: EU-13 loopt achter in gendergelijkheid in onderzoek
Artikel Neth-ER: Meer aandacht nodig voor genderkwesties in internationale samenwerking
Artikel Neth-ER: OESO: meer diversiteit in onderwijs en onderzoek nodig voor gendergelijkheid

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Raad ondersteunt plan voor kunstmatige intelligentie

De Raad Concurrentievermogen steunt het gecoördineerde plan voor kunstmatige intelligentie. Dit blijkt uit de aangenomen Raadsconclusies. De Raad benadrukt dat de ontwikkeling en het gebruik van...

Lees meer

EP en Raad bereiken voorlopig akkoord over Digital Europe

Het Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over het eerste EU-programma voor digitale technologieën: Digital Europe. De EU-instellingen zijn overeengekomen dat het programma zich...

Lees meer

Herziening copyrightrichtlijn: triloog bereikt overeenstemming

Het Parlement, de Raad en de Commissie hebben overeenstemming bereikt over de herziening van de copyrightrichtlijn. Voor het kennisveld zijn verschillende uitzonderingen gemaakt op het auteursrecht...

Lees meer

Onderwijs en onderzoek spelen grote rol in behalen SDGs

Onderwijs, onderzoek en innovatie zijn essentieel voor de overstap naar een duurzamer Europa, volgens het Reflection Paper van de Commissie over het bereiken van de Sustainable Development Goals (...

Lees meer