Voortgang Europese gereedheid digitaal leven lang leren verloopt ongelijk

27 november 2019

Er is ruimte voor verbetering in een groot deel van de Europese lidstaten als het gaat om de gereedheid van digitale vaardigheden voor leven lang leren. De ‘Index of Readiness for Digital lifelong learning’  geeft hierover de stand van zaken in Europa weer. Nederland is met zijn tweede plek duidelijk goed voorbereid op digitaal leren, echter blijft er ruimte voor verbetering. Het rapport bevat beleidsaanbevelingen voor zowel Europees beleid als voor lidstaten specifiek. 

Digitaal leven lang leren in Europa

Nederland bekleedt de tweede plek in de Index of Readiness for Digital lifelong learningopgesteld door het Centre for European Policy Studies (CEPS) in samenwerking met Grow with Google. Estland staat op nummer één en is daarmee het beste voorbereid op digitaal leven lang leren in Europa. Opvallend is dat buurland Duitsland aanzienlijk achterloopt en de laatste plek bekleedt. Het rapport wijst ook op de nalatigheid van investeringen in digitale infrastructuur in het land. Uit het rapport blijkt dat de grootte van het land een indicatie kan zijn voor hoe digitaal voorbereid een land is op leven lang leren; er blijkt een huiverige houding van burgers jegens digitalisering te zijn in verscheidene grote EU landen. Voorbeelden hiervan zijn Duitsland, Frankrijk en Italië. 

 

Wat doet Nederland?

Nederland blijkt digitaal leren goed verankerd te hebben in de nationale digitaliseringstrategie. Er moet nog wel meer geïnvesteerd worden in zowel digitale infrastructuur gericht op afgelegen gebieden en in de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij docenten in het primair & secundaire onderwijs. De belangrijkste lessen vanuit Nederland zijn het vernieuwen van het curriculum om digitale vaardigheden in het onderwijs te ontwikkelen, het prioriteren van ICT infrastructuur en het vergroten van de digitale vaardigheden bij de algemene bevolking door middel van cursussen gegeven bij openbare bibliotheken en andere online hulpmiddelen.

Beleidsaanbevelingen

Het rapport biedt drie aanbevelingen voor Europees beleid: ten eerste moet de EU strategischer zijn, hierbij hoort een duidelijke visie op de toekomst. Ten tweede zal de EU digitaal leren directer moeten ondersteunen door een financieringsinstrument te creëren. Ten slotte zal het concept van digitaal leren Europa-breed gepromoot moeten worden om begrip en kennis hierover te verbreden.

Context

Het ‘Centre for European Policy Studies’ (CEPS) is sinds 1983 een breed georiënteerde denk tank gespecialiseerd op verscheidende Europese beleidsterreinen. Zij houden zich bezig met het bieden van uitwisselingen, inzichten en mogelijke oplossingen voor EU-beleidsvorming door middel van onderzoekspublicaties, evenementen en werkgroepen. Het CEPS maakte de index in samenwerking met  Grow with Google, dat in Europa producten, trainingen en tools aanbiedt voor burgers. Digitalisering is één van de twee hoofdprioriteiten voor de nieuwe Commissie, daarbij hoort ook het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Zo zal er bijvoorbeeld een Digital Education Action Plan komen.

 

Meer informatie: 

Publicatie CEPS: ‘Index of Readiness for Digital lifelong learning

Artikel Neth-ER: Digitale ontwikkelingen helpen bij leven lang leren
Artikel Neth-ER:
Raad benadrukt belang van leven lang leren

 

 

 Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Onderwijs komt veel terug in tijdsplan implementatie Europese Sociale Pijler

Onderwijs speelt een belangrijke rol in de implementatie van het actieplan voor de Europese Sociale Pijler. De Commissie presenteert in een mededeling haar eerste reflecties over de plannen voor een...

Lees meer

Hoe staat het ervoor met de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs?

Inmiddels wordt er al meer dan dertig jaar op Europees niveau gewerkt aan de transnationale erkenning van vaardigheden in het beroepsonderwijs. Toch blijven er veel praktische problemen bestaan om...

Lees meer

‘Individuele leerrekeningen dragen bij aan oplossen uitdagingen in toekomst van werk’

Individuele leerrekeningen dragen positief bij aan het adresseren van sommige uitdagingen op de toekomstige arbeidsmarkt, mits er een duidelijk beeld is van de sterktes en zwaktes van zulke schema’s...

Lees meer

Commissie: ‘Europa heeft recordaantal investeringen nodig in O&I'

Europa zal recordaantallen investeringen moeten doen in baanbrekend onderzoek & innovatie komend jaar, daarvoor is wel flexibiliteit in het Europees budget vereist. Dit staat in de jaarlijkse...

Lees meer