Voorstel Commissie: extra geld naar kennis

15 september 2016

In de laatste vier jaar van de programma’s moeten Horizon 2020 en Erasmus+ meer geld krijgen dan nu voorzien. Hiervoor pleit de Commissie in haar voorstel voor de herziening van de 7-jarige begroting van de Europese Unie. Voor Horizon 2020 zou 400 miljoen euro extra beschikbaar moeten komen en voor Erasmus+ 200 miljoen.

Succesvolle programma’s

Horizon 2020 en Erasmus+ zouden 400 miljoen en 200 miljoen euro, respectievelijk, bovenop de huidige begroting moeten krijgen. Dit stelt de Europese Commissie voor haar mededeling over de herziening van het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2014-2020. De Commissie verantwoordt dit extra geld door te stellen dat deze programma’s succesvol zijn en concreet bijdragen aan de doelstelling om meer banen en economische groei in Europa te creëren. Voor Horizon 2020 zou meer geld moeten komen omdat er nu nog veel goede voorstellen geen financiering ontvangen. Voor Erasmus+ geldt vooral als argument dat mobiliteit Europese toegevoegde waarde creëert doordat mensen vaardigheden ontwikkelen die ze anders niet zouden ontwikkelen en waardoor ze makkelijker werk krijgen.

Betalingen

Tot en met 2020 worden geen betalingsproblemen meer verwacht door de Commissie. De betalingsproblemen die aan het eind van het vorige MFK ontstonden, en die ook gevolgen hadden voor de betalingen onder Horizon 2020 en KP7, zijn bijna opgelost. Ook voorspelt de Commissie dat de budgettaire ruimte voor betalingen die het huidige MFK biedt voldoende zal zijn tot en met 2020. Er is echter maar weinig marge en daarom stelt de Commissie ook hier voor om de begroting flexibeler te maken waardoor kleine te korten op de begroting makkelijker opgevangen kunnen worden.

Leningen en garanties

De Commissie is erg tevreden over haar beleid om meer gebruik te maken van leningen en garanties in plaats van beurzen. Met dit beleid worden extra investeringen van de lidstaten en de private sector losgemaakt, waardoor de impact van de Europese begroting vergroot wordt, stelt de Commissie. Deze verschuiving zou nadelig kunnen zijn voor de Nederlandse kennisinstellingen omdat veel instellingen geen leningen aan mogen gaan en omdat veel kennisprojecten niet gericht zijn op het maken van winst waarmee een lening eventueel terugbetaald zou kunnen worden.

Flexibiliteit

De Commissie vindt dat de Europese begroting steeds meer doelgericht en pragmatisch wordt ingezet. De flexibiliteit die de begroting biedt is volgens de Commissie, onder andere via het opzetten van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), goed gebruikt om de economische crisis, de bijbehorende werkeloosheid en de vluchtelingencrisis aan te pakken. Om dit in de toekomst nog te verbeteren stelt de Commissie wel voor om nog meer flexibiliteit in de begroting te brengen. Omdat de Commissie deze aanpak als succesvol beschouwt heeft ze ook voorgesteld EFSI te verlengen. Om het Europees budget nog efficiënter in te zetten, heeft de Commissie ook een herziening van de financieringsregels voor Europese projecten voorgesteld.

Geplande herziening

De Commissie was juridisch verplicht om voor het einde van 2016 een review van de werking van het huidige MFK uit te voeren en eventueel met een voorstel te komen voor de herziening ervan. Het Europees Parlement heeft dit afgedwongen bij de vaststelling van het huidige MFK, omdat het Parlement de begroting te rigide vond. Bij de herziening moet rekening worden gehouden met de huidige economische situatie en de meest recente macro-economische vooruitzichten. Daarnaast wordt de herziening gezien als een kans om het MFK aan te laten sluiten op de prioriteiten van de huidige Commissie en het zittend Parlement, want het MFK werd vastgesteld voor de verkiezingen van het huidige mandaat.

Tijdlijn

Nu de Commissie haar voorstel heeft gedaan, zullen de Raad en het Parlement zich hierover moeten buigen. De herziening heeft al invloed op de begroting voor 2017 en dus is de verwachting dat het streven is om zo snel mogelijk een akkoord tussen het Parlement, de Raad en de Commissie te bereiken. Begin november beginnen de formele onderhandelingen over de begroting 2017 en waarschijnlijk zullen de onderhandelingen over de begroting voor 2017 parallel lopen aan de onderhandelingen over de herziening van het MFK. Beide onderhandelingen zullen dan ook naar verwachting eind 2016 afgerond zijn. Het Parlement heeft afgelopen zomer al een resolutie aangenomen over de herziening van het MFK en daarin pleitte het Parlement voor 2,2 miljard euro extra voor Horizon 2020.

Meer informatie
Mededeling Europese Commissie: Mid-term review/revision of the multiannual financial framework 2014-2020; An EU budget focused on results
Voorstel Europese Commissie: Verlenging van de looptijd van het Europees Fonds voor strategische investeringen
Persbericht Europese Commissie: State of the Union 2016: EU budget review further focuses budget on priorities, ensures more flexibility and less red tape
Publicatie Europese Commissie: Staff Working Document on mid-term review/revision MFF
Resolutie Europees Parlement: Preparation of the post-electoral revision of the MFF 2014-2020; Parliament’s input ahead of the Commission’s proposal
Artikel Neth-ER: Verlenging EFSI niet bekostigd met onderzoeksgelden

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie vraagt Europese leiders vaart te maken met MFK-onderhandelingen

Met het oog op de Europese Raad op 20 en 21 juni verzoekt de Europese Commissie de Europese leiders om dringend vaart te maken met de onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel kader. De...

Lees meer

Stijging budget Horizon 2020 en Erasmus+ in conceptbegroting EU voor 2020

Het budget voor zowel Horizon 2020 als Erasmus+ voor volgend jaar zullen als het aan de Commissie ligt stijgen ten opzichte van 2019. In de ontwerpbegroting voor 2020 stijgt het budget voor Horizon...

Lees meer

Op de agenda: juni

De Europese burgers hebben een nieuw Parlement gekozen. De komende maanden staan dan ook in het teken van institutionele overgang en zullen cruciaal zijn voor het bepalen van de nieuwe prioriteiten...

Lees meer

Extra budget voor Horizon 2020 en Erasmus+ in 2019

De Commissie wil 100 miljoen euro toevoegen aan het budget van Horizon 2020 en Erasmus+ voor 2019. Hiervan zou 80 miljoen euro naar klimaatgerelateerd onderzoek onder Horizon 2020 gaan. De andere 20...

Lees meer