Vernieuwde moderniseringsagenda hoger onderwijs

31 mei 2017

Om studenten in het hoger onderwijs die vaardigheden mee te geven die nodig zijn voor de moderne samenleving, zijn extra acties nodig. Dit stelt de Europese Commissie in haar vernieuwde EU-agenda voor hoger onderwijs. Andere plannen in de agenda dragen bij aan het creëren van effectieve, efficiënte en inclusieve hoger onderwijssystemen in Europa.

Prioriteiten vernieuwde moderniseringsagenda

Instellingen in het Europese hoger onderwijs zouden ervoor moeten zorgen dat hun studenten de juiste vaardigheden opdoen die de samenleving van de toekomst van hen vereist. Ook moeten hoger onderwijsinstellingen effectiever, efficiënter en inclusiever worden en bijdragen aan innovatie in de Europese economie. Dit blijkt uit de mededeling van de Europese Commissie over de herziening van de EU-agenda voor hoger onderwijs. In deze mededeling, die voortbouwt op de moderniseringsagenda uit 2011, ontvouwt de Commissie plannen voor vier sleutelgebieden:

  • de ontwikkeling van de juiste vaardigheden;
  • de opbouw van inclusieve hoger onderwijssystemen;
  • de bijdrage aan innovatie in de maatschappij;
  • het optimaal gebruikmaken van de aanwezige menselijke en financiële middelen.

Met deze plannen zou het Europese hoger onderwijs beter kunnen bijdragen aan de eerder gepresenteerde Europese Pijler van Sociale Rechten. In de volgende alinea’s wordt een aantal plannen voor de sleutelgebieden toegelicht.

Het volgen van afgestudeerden

Om ervoor te zorgen dat de vaardigheden van Europese burgers passen bij de behoefte van de toekomstige maatschappij, heeft de Europese Commissie een voorstel gelanceerd om afgestudeerden te volgen in hun carrière en verdere onderwijs. Naar verwachting zal de Onderwijsraad deze aanbeveling op 20 november aannemen. Daarnaast zal er binnen Erasmus+ meer aandacht komen voor stages, businessconsortia en de onderwijsvaardigheden van docenten.

Inclusievere hoger onderwijssystemen

Met behulp van Erasmus+ wil de Europese Commissie hoger onderwijsinstellingen helpen om strategieën te ontwikkelen voor inclusie en voor betere samenwerking met scholen en instellingen in het beroepsonderwijs. Ook zal de Commissie de erkenning van kwalificaties van vluchtelingen ondersteunen. Ten slotte wil de Commissie onderwijsinstellingen helpen die hun studenten studiepunten willen geven in ruil voor het doen van vrijwilligerswerk.

Hoger onderwijs en innovatie

Om ervoor te zorgen dat hoger onderwijsinstellingen beter bijdragen aan innovatie zal de Europese Commissie het European Institute of Innovation and Techonology regional innovation scheme (EIT-RIS) uitbreiden en het EIT-label aan meer universiteiten en regio’s toekennen. Ook wil de Commissie Higher Education for Smart Specialisation versterken.

Stroomlijnen steun voor hoger onderwijs

Om meer synergieën tussen verschillende EU-tools voor onderwijs te creëren wil de Commissie een Knowledge Hub on Higher Education creëren. Hierin zal data, zoals uit het European Tertiary Education Register (ETER) en UMultirank, over het hoger onderwijs in Europa worden bijeengebracht. Daarnaast wil de Commissie de samenwerking met de OESO en haar lidstaten versterken om duplicatie te voorkomen en van elkaar te leren.

Achtergrond

De vernieuwde moderniseringsagenda voor hoger onderwijs heeft als doel om de lidstaten, onderwijsinstellingen, personeel en studenten te ondersteunen in het verbeteren van het onderwijs in de EU. De vorige versie van de moderniseringsagenda stamt uit 2011 en sluit niet meer volledig aan bij de prioriteiten van de snel veranderende maatschappij. In 2015 opende de Commissie al een open consultatie over de moderniseringsagenda. De uitkomsten hiervan werden gepubliceerd als bijlage van de European Skills AgendaDe vernieuwde moderniseringsagenda hoger onderwijs is tegelijkertijd gepubliceerd met een mededeling van de Commissie over het verbeteren van de kwaliteit en inclusiviteit van schoolonderwijs.

Meer informatie
Publicatie Europese Commissie: Communication on a renewed EU Agenda for higher education
Website Europese Commissie: Questions and answers: new strategy for high quality, inclusive, future-oriented education
Persbericht Europese Commissie: Youth initiative: Commission sets out strategy for high quality, inclusive, future-oriented education
Publicatie Europese Commissie: Proposal for a Council Recommendation on Graduate Tracking
Artikel Neth-ER: Wat zijn de uitkomsten van de EC-consultatie modernisering HO?
Artikel Neth-ER: Onderwijs belangrijk onderdeel van nieuwe sociale pijler EU
Artikel Neth-ER: EC komt met maatregelen voor verbetering schoolonderwijs

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Financiële en economische gevolgen voor universiteiten door corona

Universiteiten lijden onmiddellijk verlies door de coronapandemie, onder andere door het stoppen van diensten, onderzoekscontracten en internationale studentenuitwisseling. Wel is er ook een...

Lees meer

Webinar – Digitalisation of student mobility: gaining international competences in times of corona through virtual and blended mobility

Join us on 27 October for a discussion on gaining international competences through virtual and blended student mobility. During this webinar, we will explore the role digitalisation can play to...

Lees meer

Von der Leyen neemt onderscheiding in ontvangst ter ere van Erasmus+

Het Erasmus+ programma heeft een onderscheiding gewonnen voor de bijdrage aan Europese samenwerking en het belang van onderwijs en cultuur. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen nam trots de...

Lees meer

Commissie gaat actie ondernemen om digitalisering in Europees onderwijs te versterken

De Commissie wil digitalisering in het onderwijs versterken door het ontwikkelen van een hoogwaardig digitaal onderwijsecosysteem en het versterken van digitale vaardigheden van de Europese...

Lees meer