Vergelijking instructietijd Europese scholen

8 juni 2017

Naarmate het onderwijstraject vordert ligt het aantal instructie-uren op Europese scholen hoger, blijkt uit een vergelijkende analyse van Eurydice. Daarnaast blijkt uit de onderzochte data dat wanneer er een langere leerplicht is, er meer instructietijd is.

Instructietijd

De instructietijd op scholen neemt toe naarmate het onderwijstraject vordert. Dit staat in de vergelijkende analyse Recommended Annual Instruction Time in Fulltime Compulsory Education in Europe 2016/17 van Eurydice. Ook is er een positief verband tussen de lengte van de leerplicht en het aantal instructie-uren. In het rapport wordt geconcludeerd dat de minimale instructietijd op scholen ten opzichte van vorig jaar in de meeste landen stabiel gebleven. Wel zijn er veranderingen in instructietijd per vak. In de meeste Europese landen bestaan er voorwaarden voor het verdelen van de mininimum instructietijd over verschillende vakken, maar in sommige landen zijn er minder centraal bepaalde voorwaarden, zodat lokale autoriteiten en scholen meer flexibiliteit kennen het aantal instructie-uren per vak te bepalens. Nederland kent volledige flexibiliteit wanneer het gaat om de verdeling van instructie-uren. Het minimale aantal instructie-uren wordt bepaald per onderwijsniveau en scholen hebben volledige flexibiliteit om de uren te verdelen over verschillen vakken en gradaties. Nederland hoort bij de landen met de meeste instructie-uren per jaar, namelijk meer dan 900. In Nederland hebben er ten opzichte van 2015/16 geen veranderingen plaatsgevonden in de hoeveelheid instructietijd, zowel over het geheel als voor specifieke vakken.

Over het rapport

In dit rapport wordt de minium instructietijd geanalyseerd in voltijd en verplicht onderwijs in 42 Europese onderwijssystemen. Het rapport gaat in op veranderingen in beleid ten opzichte van 2015/16 die hebben plaatsgevonden als gevolg van de aanbevolen jaarlijkse instructietijd en de verdeling over verschillende vakken. Speciale aandacht wordt besteed aan vakken die interessant zijn op Europees niveau: lezen, schrijven en literatuur, wiskunde, natuurkunde, vreemde talen en lichamelijke opvoeding. Eurydice heeft nu meer dan twintig jaar data verzameld over instructietijd en actuele data zijn beschikbaar op de website. De resultaten geven weer in welke mate de instructietijd en het curriculum in het onderwijs kunnen bijdragen aan de onderwijsprestaties en effectiviteit van scholen.

Meer informatie:

Publicatie Eurydice: Recommended Annual Instruction Time in Full time Compulsory Education in Europe 2016/17
Persbericht Eurydice: Recommended Annual Instruction Time in Fulltime Compulsory Education in Europe – 2016/17
Artikel Neth-ER: Meer instructietijd bij hoger onderwijsniveau in Europa

 

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Er moet nu actie worden ondernomen om de SDG's te realiseren

Het is belangrijk dat de Sustainable Development Goals worden gerealiseerd om de toekomst van Europa veilig te stellen. Dat benadrukt de Raad Algemene Zaken in haar conclusies. De Commissie moet nu...

Lees meer

OESO: Welke mondiale trends beïnvloeden het onderwijs in 2019?

Globalisering, democratie, veiligheid, vergrijzing en de moderne samenleving zullen de vijf belangrijkste trends zijn die  invloed zullen hebben op het onderwijs, aldus de OESO. In het rapport...

Lees meer

UNESCO: weinig vooruitgang in bereiken van SDG kwalitatief onderwijs

We zijn niet goed op weg om de gestelde criteria voor Sustainable Development Goal (SDG) vier, over kwalitatief onderwijs, te halen voor 2030. Dat is de belangrijkste conclusie van de...

Lees meer

EP: onderwijs moet centraal staan in ontwikkelingshulp

Onderwijs moet centraal komen te staan in ontwikkelingshulp, aldus het Europees Parlement. Volgens een door het Parlement aangenomen resolutie kan onderwijs bijdragen aan het behalen van de...

Lees meer