Verbeteringen nodig om impact innovatieprincipe te vergroten

28 november 2019

Het innovatieprincipe, dat als doel heeft om EU-wetgeving innovatie-vriendelijk te maken, functioneert nog niet optimaal. Dit komt omdat het principe nog te weinig bekend is en er tot op heden geen algemeen geaccepteerde definitie bestaat. Wel kan het innovatieprincipe bijdragen aan gezondheids- en klimaatuitdagingen indien er enkele hervormingen worden doorgevoerd. Het is ook de bedoeling dat het principe een prominente rol gaat spelen in Horizon Europe.

Huidige tekortkomingen 

De effectiviteit van het innovatieprincipe is tot op heden nog beperkt, zo blijkt uit een evaluatie van de implementatie van het principe door een panel van experts in opdracht van de Commissie. De wankele juridische basis van het principe, de geringe naamsbekendheid, het ontbreken van een algemeen geaccepteerde definitie en het gebrek aan de juiste vaardigheden van de mensen die het principe moeten implementeren zorgen ervoor dat er nog veel ruimte voor verbetering is in het innovatie-vriendelijk maken van EU-wetgeving. Hierdoor is het oorspronkelijke doel van het innovatieprincipe nog niet bereikt: het creëren van de best mogelijke wettelijke voorwaarden om innovatie mogelijk te maken. 

Duidelijke definitie nodig 

Ten eerste zou de impact van het innovatieprincipe verbeterd kunnen worden door het opstellen van een definitie die de bijdrage van innovatie en technologie aan het bereiken van sociale en klimaatgerelateerde doelen benadrukt. Ook is het de bedoeling dat het principe meer houvast gaat bieden aan de Commissie om experimentele regulering te ontwerpen. Verder kan het innovatieprincipe meer bekendheid en steun uit de samenleving verkrijgen als duidelijk wordt gemaakt dat het principe geen expliciet middel is om deregulering in gang te zetten, zoals weleens wordt gedacht. Deze verbeteringen moeten ertoe leiden dat het innovatieprincipe een prominente rol gaat spelen in Horizon Europe, met name met het oog op de aangekondigde focus op missies in sleuteldomeinen.

Context

Het innovatieprincipe is op initiatief van het Nederlands voorzitterschap in 2016 tot stand gekomen en is bedoeld om het innovatiepotentieel van Europa te verbeteren. Binnen de nieuwe Commissie wordt het innovatieprincipe geacht een belangrijke rol te spelen in de Better Regulation Agenda, die Frans Timmermans zal beheren.

Meer informatie: 

Persbericht Commissie: Innovation principle makes EU laws smarter and future-oriented, experts say
Publicatie Commissie: Study supporting the interim evaluation of the innovation principle
Artikel Neth-ER: Leden mission assemblies bekend
Artikel Neth-ER: Raadsconclusies over Open Science, KP7 en innovatieprincipe
Artikel Neth-ER: Commissie presenteert hernieuwde agenda voor O&I
Artikel Neth-ER: Meer invloed op betere EU-wetgeving

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Commissie: onderzoek en innovatie cruciaal in ecologische en digitale transitie Europa

Onderzoek en innovatie moeten centraal staan in de ecologische en digitale transitie in Europa. Dit stelt de Commissie in haar rapport over de staat van onderzoek en innovatie in de EU. Op basis van...

Lees meer

Nieuw MFK en coronaherstelfonds: Commissie maakt geld vrij voor kennis

De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting 2021-2027 en het coronaherstelfonds gepubliceerd. Hierin wil ze in totaal 94,4 miljard euro beschikbaar stellen voor Horizon...

Lees meer

Commissie ziet rol voor onderzoek en onderwijs in nieuwe biodiversiteits- en Farm to Fork-strategie

De Commissie benadrukt het belang van onderwijs en onderzoek in de nieuwe biodiversiteitsstrategie en farm to fork strategie die onlangs zijn gepubliceerd als kernonderdelen van de Green Deal. Zo...

Lees meer

EARTO: investeringen in onderzoek en innovatie essentieel voor duurzaam economisch herstel

Om Europa veerkrachtig, duurzaam en competitief uit de coronacrisis te loodsen, is het juist nu van groot belang om publieke en private investeringen in onderzoek en innovatie te ondersteunen en te...

Lees meer