Verandering van werk vraagt om verandering van het onderwijs

16 mei 2019

Om Europese burgers voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst moet het onderwijssysteem zo ingericht worden dat er meer ruimte komt voor het aanleren van vaardigheden en een leven lang leren. Daarnaast heeft Europa een serieuze achterstand op het gebied van kunstmatige intelligentie, waar nodig werk van gemaakt moet worden. Dit concludeert de Europese Commissie in een studie naar de invloed van kunstmatige intelligentie op de Europese economie en banen. Zij doet op basis daarvan twintig aanbevelingen, als inspiratie voor beleidsmakers. 

Toekomstbestendige omvorming van onderwijssysteem

Om leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst moet het aanleren van vaardigheden, zoals digitale vaardigheden, soft skills en een kritisch denkvermogen, meer ruimte krijgen in het onderwijs. Dat is één van de twintig aanbevelingen uit het rapport van de Europese Commissie The future of work? Work of the future! On how artificial intelligence, robotics and automation are transforming jobs and the economy in Europe, waarin wordt onderzocht wat de invloed is van kunstmatige intelligentie (KI) en robotica op economie en arbeid in Europa. De Commissie raadt daarnaast aan om technische opleidingen en niet-technische opleidingen meer met elkaar te verweven, zodat studenten van beide opleidingen elementen kunnen combineren om zo de noodzakelijke vaardigheden aan te leren. 

Meer aandacht voor volwassenenonderwijs

De vaardigheden waar de arbeidsmarkt om vraagt, zullen door de digitalisering telkens veranderen. De Commissie benadrukt daarom het belang van volwasseneneducatie en een systeem dat is ingericht op een leven lang leren. Werkgevers en overheden zouden met elkaar moeten samenwerken om werknemers voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt in de vorm van bij- en omscholing. Daarnaast zou de grens tussen studie en werk meer kunnen vervagen, door bijvoorbeeld het inpassen van werkervaringsplekken binnen de opleiding. Studenten zouden dan eerst een korte periode een opleiding volgen, vervolgens een periode werken en daarna de opleiding afronden. Zo zouden studenten een beter beeld krijgen van welke vaardigheden er op de werkvloer nodig zijn. Dit sluit aan bij de aanbeveling om werknemers halverwege hun loopbaan opleidingen aan te bieden en zo te anticiperen op de behoefte van de arbeidsmarkt. 

Prioriteit geven aan KI

Europa loopt achter op andere landen op het gebied van onderzoek naar kunstmatige intelligentie (KI) en robotica, aldus de Commissie. Zij doet verschillende aanbevelingen om deze achterstand in te halen; zoals het ontwikkelen van KI-hubs, waarin onderzoekers, wetenschappers en investeerders samen kunnen komen. Verder kunnen specifieke mobiliteitsprogramma’s gecreëerd worden om KI-onderzoekers naar Europa te halen. Daarnaast zouden universiteiten meer opleidingsonderdelen over KI en robotica in hun curriculum op moeten nemen. 

Context

In dit rapport wordt geanalyseerd wat de invloed van KI, robotica en automatisering zal zijn op de Europese economie en arbeidsmarkt. Uit deze analyse volgen twintig aanbevelingen over hoe Europa, de lidstaten, de onderwijsinstellingen en sociale partners kunnen inspelen op deze verandering. Dit rapport is opgesteld op verzoek van Eurocommissaris Juncker, president van de Europese Commissie. 

Meer informatie: 

Publicatie Commissie: The future of work? Work of the future! On how artificial intelligence, robotics and automation are transforming jobs and the economy in Europe  
Artikel Neth-ER: De toekomst van de EU: Commissie adviseert focus op onderzoek en vaardigheden  
Artikel Neth-ER: Zonder focus op onderzoek en onderwijs geen digitale transformatie  
Artikel Neth-ER: Raad ondersteunt plan voor kunstmatige intelligentie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Cedefop: Coronacrisis raakt gemiddeld gekwalificeerde beroepen extra hard

De komende 10 jaar zal de vraag naar hooggeschoolde en lager geschoolde arbeiders extra toenemen, terwijl de druk op het middensegment zal toenemen. Deze trend zal nog eens versterkt worden door de...

Lees meer

Week 21: update corona

Corona beïnvloedt alle facetten van de Europese besluitvorming. Neth-ER zet elke week het belangrijkste coronanieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied op een rij. Daarnaast vindt u de...

Lees meer

EUA: universiteiten mogelijk gekort door corona, belang Europese programma’s groeit

Veel universiteiten krijgen door de coronacrisis mogelijk te maken met fikse bezuinigingen. Hierdoor groeit het belang van Europese programma’s en verdere samenwerking tussen Europese en nationale...

Lees meer

Commissie: 8 juli nieuwe datum mededeling ERA & onderwijsinitiatieven

De Europese Commissie verwacht op 8 juli een reeks kennisrelevante initiatieven te presenteren. Hieronder vallen de mededeling voor de ERA, alsook de update van de Skills Agenda, het Digital...

Lees meer