Verandering van werk vraagt om verandering van het onderwijs

16 mei 2019

Om Europese burgers voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst moet het onderwijssysteem zo ingericht worden dat er meer ruimte komt voor het aanleren van vaardigheden en een leven lang leren. Daarnaast heeft Europa een serieuze achterstand op het gebied van kunstmatige intelligentie, waar nodig werk van gemaakt moet worden. Dit concludeert de Europese Commissie in een studie naar de invloed van kunstmatige intelligentie op de Europese economie en banen. Zij doet op basis daarvan twintig aanbevelingen, als inspiratie voor beleidsmakers. 

Toekomstbestendige omvorming van onderwijssysteem

Om leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst moet het aanleren van vaardigheden, zoals digitale vaardigheden, soft skills en een kritisch denkvermogen, meer ruimte krijgen in het onderwijs. Dat is één van de twintig aanbevelingen uit het rapport van de Europese Commissie The future of work? Work of the future! On how artificial intelligence, robotics and automation are transforming jobs and the economy in Europe, waarin wordt onderzocht wat de invloed is van kunstmatige intelligentie (KI) en robotica op economie en arbeid in Europa. De Commissie raadt daarnaast aan om technische opleidingen en niet-technische opleidingen meer met elkaar te verweven, zodat studenten van beide opleidingen elementen kunnen combineren om zo de noodzakelijke vaardigheden aan te leren. 

Meer aandacht voor volwassenenonderwijs

De vaardigheden waar de arbeidsmarkt om vraagt, zullen door de digitalisering telkens veranderen. De Commissie benadrukt daarom het belang van volwasseneneducatie en een systeem dat is ingericht op een leven lang leren. Werkgevers en overheden zouden met elkaar moeten samenwerken om werknemers voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt in de vorm van bij- en omscholing. Daarnaast zou de grens tussen studie en werk meer kunnen vervagen, door bijvoorbeeld het inpassen van werkervaringsplekken binnen de opleiding. Studenten zouden dan eerst een korte periode een opleiding volgen, vervolgens een periode werken en daarna de opleiding afronden. Zo zouden studenten een beter beeld krijgen van welke vaardigheden er op de werkvloer nodig zijn. Dit sluit aan bij de aanbeveling om werknemers halverwege hun loopbaan opleidingen aan te bieden en zo te anticiperen op de behoefte van de arbeidsmarkt. 

Prioriteit geven aan KI

Europa loopt achter op andere landen op het gebied van onderzoek naar kunstmatige intelligentie (KI) en robotica, aldus de Commissie. Zij doet verschillende aanbevelingen om deze achterstand in te halen; zoals het ontwikkelen van KI-hubs, waarin onderzoekers, wetenschappers en investeerders samen kunnen komen. Verder kunnen specifieke mobiliteitsprogramma’s gecreëerd worden om KI-onderzoekers naar Europa te halen. Daarnaast zouden universiteiten meer opleidingsonderdelen over KI en robotica in hun curriculum op moeten nemen. 

Context

In dit rapport wordt geanalyseerd wat de invloed van KI, robotica en automatisering zal zijn op de Europese economie en arbeidsmarkt. Uit deze analyse volgen twintig aanbevelingen over hoe Europa, de lidstaten, de onderwijsinstellingen en sociale partners kunnen inspelen op deze verandering. Dit rapport is opgesteld op verzoek van Eurocommissaris Juncker, president van de Europese Commissie. 

Meer informatie: 

Publicatie Commissie: The future of work? Work of the future! On how artificial intelligence, robotics and automation are transforming jobs and the economy in Europe  
Artikel Neth-ER: De toekomst van de EU: Commissie adviseert focus op onderzoek en vaardigheden  
Artikel Neth-ER: Zonder focus op onderzoek en onderwijs geen digitale transformatie  
Artikel Neth-ER: Raad ondersteunt plan voor kunstmatige intelligentie

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

OESO: “Geen fiscale prikkels maar publieke financiering nodig in Nederland!”

Er zijn hogere publieke investeringen nodig voor onderzoek & ontwikkeling in Nederland, aldus de OESO in haar jaarlijkse groeirapport. Momenteel stimuleert Nederland de sector vooral door...

Lees meer

De zes ambities van Von der Leyen

Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, heeft zes ambities voor Europe die zij de komende vijf jaar wil waarmaken. Daarbij krijgt onderwijs van haar veel aandacht...

Lees meer

Wint Europa de slag om AI met ethische richtlijnen?

Kunstmatige intelligentie (AI) biedt veel nieuwe kansen, maar op dit moment loopt Europa achter op dit gebied in vergelijking met de VS en China. De EU neemt om die reden allerlei initiatieven,...

Lees meer

Richtlijnen om mobiele werknemers en studenten te beschermen

Werknemers of studenten die naar het buitenland gaan voor werk of studie hebben te maken met veiligheidsrisico’s waar hun hoger onderwijsinstelling hen voor wil behoeden. De Coimbra Group heeft...

Lees meer