Veel verduistering van Europees onderzoeksgeld

13 juni 2018

Er wordt veel fraude gepleegd met onderzoeksgeld. Dat komt naar voren uit het rapport over fraude in 2017 van het Europese Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). Het gaat hierbij vooral om detachering van onderzoekers in transnationale programma’s.

Verduistering van Europees onderzoeksgeld

Er wordt veel gefraudeerd met Europees onderzoeksgeld. Dat stelt het Europese Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) in haar rapport over fraude met Europees geld in 2017. Vooral de detachering van onderzoekers in transnationale programma’s blijkt een lucratieve onderneming. Hierdoor ontvangen onderzoeksinstituten of –bedrijven Europese financiering voor uitwisselingen die nooit plaatsvinden of projecten die niet worden uitgevoerd. In het rapport noemt OLAF enkele voorbeelden van fraude met Europees onderzoeksgeld.

Context

OLAF publiceert jaarlijks een rapport over fraude met Europese financieringen. In het totaal stelde OLAF in 2017 bijna 200 onderzoeken in en beval aan om meer dan 3 miljard euro terug te vorderen. Ook in het rapport van 2016 wordt fraude met Europees onderzoeksgeld als voorbeeld genoemd. In het rapport van 2017 is er echter aanzienlijk meer aandacht voor.

Meer informatie

Publicatie OLAF: The OLAF report 2017
Publicatie OLAF: The OLAF report 2016

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

CESAER: “universiteiten zijn de motoren voor excellentie, talent en innovatie”

Technische universiteiten zijn essentiële aandrijvers voor excellentie, talent en innovatie maar hun belangrijke rol in onderzoeks- en innovatie-infrastructuren wordt onvoldoende erkend. Dit stelt...

Lees meer

Vereenvoudiging in H2020: Raad vraagt Commissie het werk voort te zetten

Vereenvoudigingsmaatregelen hebben positief resultaat geboekt in Horizion 2020 en moeten worden voortgezet in het toekomstige Horizon Europe. Dit concludeert de Raad naar aanleiding van het rapport...

Lees meer

Geef uw feedback over gendergelijkheid in de EU

De Europese Commissie vraagt om input van een breed scala van belanghebbenden over de huidige stand van zaken betreffende gendergelijkheid in de EU. De Commissie wil de input van deze consultatie...

Lees meer

EU-13 rectoren verwerpen EU van twee onderzoekssnelheden

Kennisinstellingen in EU-13 landen wijzen een EU van twee snelheden op het gebied van onderzoek af. Excellentie moet in Horizon Europe het leidende criterium blijven. In de toekomst moet widening...

Lees meer