Vaardigheden personeel essentieel voor succes van bedrijven

19 juni 2019

Bedrijven staan of vallen met de vaardigheden van het personeel, daarom is het belangrijk dat het onderwijs haar studenten de juiste vaardigheden aanleren. Dit blijkt uit een rapport gepubliceerd door de Europese Commissie. Meer samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs zou een optie zijn om te zorgen dat het studenten met de juiste vaardigheden afstuderen.

Bedrijfsleven afhankelijk van vaardigheden personeel

Het succes van bedrijfsleven hangt af van de vaardigheden van het personeel en daarom is het belangrijk dat het onderwijs de juiste vaardigheden aanleert. Dit blijkt uit het rapport High-Tech skills indurstry: increasing EU’s talent pool and promoting the highest quality standards in support of digital transformation. Om te zorgen dat studenten de juiste vaardigheden aanleren zou het onderwijs meer kunnen samenwerken met het bedrijfsleven. Door meer samen te werken zouden de vaardigheden van net-afgestudeerden beter aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Verder zou samenwerking ervoor kunnen zorgen dat de deskundigheid van het bedrijfsleven beter benut wordt in het onderwijs. Daarnaast zou het om- en bijscholen van werknemers vergemakkelijkt worden. Daarbij zou er ook meer ingezet moeten worden op leven lang leren.

Context

Het rapport is geschreven in opdracht van de Europese Commissie en sluit aan bij de New Skills Agenda die de EU in 2016 presenteerde. Deze agenda zou de skills gap en de skills mismatch in Europa moeten aanpakken.

Meer informatie:

Publicatie Commissie: High-Tech skills indurstry: increasing EU’s talent pool and promoting the highest quality standards in support of digital transformation   

Artikel Neth-ER: Digitalisering vereist dat werknemers makkelijker nieuwe vaardigheden aanleren  
Artikel Neth-ER: Mkb en vaardigheden centraal in vierde industriële revolutie

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Roemeense voorzitterschap boekt bescheiden resultaat

Roemenië heeft in juni 2019 haar eerste voorzitterschap van de Raad van de EU afgesloten. De Roemenen bereikten onder meer een (tussen)akkoord over Horizon Europe en copyright. Op belangrijke...

Lees meer

Europese landen denken anders over bij- en nascholing

De opvattingen en definities van bij- en nascholing verschillen tussen Europese landen en soms zelfs binnen een land. Zo blijkt uit een rapport van Cedefop, waarin zij onderzoek hebben gedaan naar...

Lees meer

OESO: “Geen fiscale prikkels maar publieke financiering nodig in Nederland!”

Er zijn hogere publieke investeringen nodig voor onderzoek & ontwikkeling in Nederland, aldus de OESO in haar jaarlijkse groeirapport. Momenteel stimuleert Nederland de sector vooral door...

Lees meer

Stijgende tekorten aan vaardigheden in de EU

In Europese landen met een goed functionerende arbeidsmarkt is het tekort aan bepaalde vaardigheden de afgelopen jaren toegenomen, aldus de Europese Commissie in een rapport. Om dit tekort aan te...

Lees meer