Upskilling Pathways: meer actie vereist aldus Commissie

4 maart 2019

De lidstaten moeten meer doen om laaggeschoolde volwassenen te helpen in het kader van de aanbeveling Upskilling Pathways, aldus de Europese Commissie, die onderzocht heeft welke maatregelen lidstaten genomen hebben. Het huidige beleid is te kleinschalig opgezet, mist een langetermijnaanpak en bereikt slechts een fractie van de doelgroep. Bovendien gaat te weinig aandacht uit naar het verwerven van basisvaardigheden als geletterdheid en rekenvaardigheid.

Upskilling blijft een grote uitdaging

Ondanks goede initiatieven, zijn de maatregelen die de meeste lidstaten geïntroduceerd hebben niet voldoende. Dit concludeert de Commissie in de publicatie ‘Implementation report on Upskilling Pathways, waarin zij evalueert wat de lidstaten gedaan hebben om gevolg te geven aan de aanbeveling Upskilling Pathways. Doel van deze aanbeveling is om laagopgeleide volwassenen te begeleiden in het ontwikkelen en verwerven van de benodigde vaardigheden en kennis voor de arbeidsmarkt en de maatschappij. De Commissie stelt dat het huidige beleid slechts een fractie van de doelgroep bereikt; die op dit moment 61 miljoen volwassenen telt. In veel lidstaten zijn er enkel initiatieven op kleine schaal die bovendien afhankelijk zijn van financiering uit Europese fondsen. Over het geheel genomen is er dus veel meer actie vereist van lidstaten. Het uitgangspunt van de aanbeveling moet daarbij centraal staan; het opzetten van een coherente en strategische langetermijnaanpak. 

Drie basisvaardigheden als uitgangspunt

De drie basisvaardigheden waarop Upskilling Pathways focust krijgen te weinig prioriteit in nationaal beleid: geletterdheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden. De Commissie stelt dat deze voorop zouden moeten staan in de skills assessments en de geboden training, terwijl de meeste lidstaten op dit moment inzetten op sectorspecifieke vaardigheden. Ook moet er volgens de Commissie meer aandacht uitgaan naar begeleiding en ondersteuning van volwassenen in het bijscholen, om motivatie te stimuleren en het belang meer te verduidelijken. 

Aanjager voor een ambitieuze agenda

Wel heeft de aanbeveling ook positieve ontwikkelingen in gang gezet; zo hebben een aantal lidstaten een nationale agenda opgesteld die inzet op bijscholing en omscholing van volwassenen in lijn met de doelstellingen van de aanbeveling. Ook zijn in een aantal lidstaten pilots gestart om bestaand beleid te verbeteren. Daarnaast zijn er veel stappen gezet op het gebied van validatie; waarschijnlijk in gang gezet door de aanbeveling waarin lidstaten afspraken vóór 2018 een raamwerk te implementeren. Het Europees Sociaal Fonds ondersteunt veel nationale programma’s, dit zorgt voor een goede afstemming van Europese middelen op Europese en nationale beleidsdoelstellingen.

Ten slotte staat het verwerven van digitale vaardigheden in veel lidstaten hoog op de agenda.

Context

Het initiatief Upskilling Pathways heeft als doel laagopgeleide volwassenen te begeleiden in het ontwikkelen en verwerven van de benodigde vaardigheden en kennis voor de arbeidsmarkt en de maatschappij. Lidstaten hebben afgesproken programma’s op te zetten om actief laaggeschoolde volwassenen te benaderen en te helpen. In deze publicatie wordt geëvalueerd welke maatregelen lidstaten genomen hebben om invulling te geven aan deze aanbeveling.

Upskilling Pathways maakt deel uit van de New Skills Agenda die de Commissie in 2016 presenteerde. Met deze agenda wil zij de skills gap en de skills mismatch in Europa aanpakken, om zo bij te dragen aan Europa’s concurrentiekracht. Eén van de prioriteiten is een goed niveau van basisvaardigheden voor alle Europeanen.

Meer informatie: 

Persbericht Commissie: Stocktaking report on Member States' training and retraining strategies
Publicatie Commissie: Implementation report on Upskilling Pathways
Artikel Neth-ER: ESF kan ondersteunen bij behalen doelstellingen New Skills Agenda
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda for Europe gelanceerd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

CESAER: beginnende onderzoekers moeten hun vaardigheden verbreden

Om hedendaagse ontwikkelingen te kunnen bijhouden moeten jonge onderzoekers een breder scala aan vaardigheden ontwikkelen. Dit concludeert de Conference of European Schools for Advanced Engineering...

Lees meer

Eurydice publiceert overzicht van Europese onderwijssystemen

Eurydice heeft een rapport gepresenteerd met hierin haar jaarlijkse update over de structuur van Europese onderwijssystemen. Het rapport biedt een overzicht van de structuur van verschillende...

Lees meer

UNESCO: geef uw mening over de toekomst van het onderwijs!

UNESCO vraagt uw mening over de toekomst van onderwijs. De International Commission on the Futures of Education lanceert een open consultatie waar u op kunt reageren via een enquête, schriftelijke...

Lees meer

Wat doet de Commissie in 2020

In 2020 gaat de Europese Commissie aan de slag met de Europese onderzoeks- en onderwijsruimtes, de Skills Agenda en de Horizon-missies. Ook is er veel aandacht voor een groen, digitaal en...

Lees meer