Upskilling Pathways: meer actie vereist aldus Commissie

4 maart 2019

De lidstaten moeten meer doen om laaggeschoolde volwassenen te helpen in het kader van de aanbeveling Upskilling Pathways, aldus de Europese Commissie, die onderzocht heeft welke maatregelen lidstaten genomen hebben. Het huidige beleid is te kleinschalig opgezet, mist een langetermijnaanpak en bereikt slechts een fractie van de doelgroep. Bovendien gaat te weinig aandacht uit naar het verwerven van basisvaardigheden als geletterdheid en rekenvaardigheid.

Upskilling blijft een grote uitdaging

Ondanks goede initiatieven, zijn de maatregelen die de meeste lidstaten geïntroduceerd hebben niet voldoende. Dit concludeert de Commissie in de publicatie ‘Implementation report on Upskilling Pathways, waarin zij evalueert wat de lidstaten gedaan hebben om gevolg te geven aan de aanbeveling Upskilling Pathways. Doel van deze aanbeveling is om laagopgeleide volwassenen te begeleiden in het ontwikkelen en verwerven van de benodigde vaardigheden en kennis voor de arbeidsmarkt en de maatschappij. De Commissie stelt dat het huidige beleid slechts een fractie van de doelgroep bereikt; die op dit moment 61 miljoen volwassenen telt. In veel lidstaten zijn er enkel initiatieven op kleine schaal die bovendien afhankelijk zijn van financiering uit Europese fondsen. Over het geheel genomen is er dus veel meer actie vereist van lidstaten. Het uitgangspunt van de aanbeveling moet daarbij centraal staan; het opzetten van een coherente en strategische langetermijnaanpak. 

Drie basisvaardigheden als uitgangspunt

De drie basisvaardigheden waarop Upskilling Pathways focust krijgen te weinig prioriteit in nationaal beleid: geletterdheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheden. De Commissie stelt dat deze voorop zouden moeten staan in de skills assessments en de geboden training, terwijl de meeste lidstaten op dit moment inzetten op sectorspecifieke vaardigheden. Ook moet er volgens de Commissie meer aandacht uitgaan naar begeleiding en ondersteuning van volwassenen in het bijscholen, om motivatie te stimuleren en het belang meer te verduidelijken. 

Aanjager voor een ambitieuze agenda

Wel heeft de aanbeveling ook positieve ontwikkelingen in gang gezet; zo hebben een aantal lidstaten een nationale agenda opgesteld die inzet op bijscholing en omscholing van volwassenen in lijn met de doelstellingen van de aanbeveling. Ook zijn in een aantal lidstaten pilots gestart om bestaand beleid te verbeteren. Daarnaast zijn er veel stappen gezet op het gebied van validatie; waarschijnlijk in gang gezet door de aanbeveling waarin lidstaten afspraken vóór 2018 een raamwerk te implementeren. Het Europees Sociaal Fonds ondersteunt veel nationale programma’s, dit zorgt voor een goede afstemming van Europese middelen op Europese en nationale beleidsdoelstellingen.

Ten slotte staat het verwerven van digitale vaardigheden in veel lidstaten hoog op de agenda.

Context

Het initiatief Upskilling Pathways heeft als doel laagopgeleide volwassenen te begeleiden in het ontwikkelen en verwerven van de benodigde vaardigheden en kennis voor de arbeidsmarkt en de maatschappij. Lidstaten hebben afgesproken programma’s op te zetten om actief laaggeschoolde volwassenen te benaderen en te helpen. In deze publicatie wordt geëvalueerd welke maatregelen lidstaten genomen hebben om invulling te geven aan deze aanbeveling.

Upskilling Pathways maakt deel uit van de New Skills Agenda die de Commissie in 2016 presenteerde. Met deze agenda wil zij de skills gap en de skills mismatch in Europa aanpakken, om zo bij te dragen aan Europa’s concurrentiekracht. Eén van de prioriteiten is een goed niveau van basisvaardigheden voor alle Europeanen.

Meer informatie: 

Persbericht Commissie: Stocktaking report on Member States' training and retraining strategies
Publicatie Commissie: Implementation report on Upskilling Pathways
Artikel Neth-ER: ESF kan ondersteunen bij behalen doelstellingen New Skills Agenda
Artikel Neth-ER: New Skills Agenda for Europe gelanceerd

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

OESO: “Geen fiscale prikkels maar publieke financiering nodig in Nederland!”

Er zijn hogere publieke investeringen nodig voor onderzoek & ontwikkeling in Nederland, aldus de OESO in haar jaarlijkse groeirapport. Momenteel stimuleert Nederland de sector vooral door...

Lees meer

Stijgende tekorten aan vaardigheden in de EU

In Europese landen met een goed functionerende arbeidsmarkt is het tekort aan bepaalde vaardigheden de afgelopen jaren toegenomen, aldus de Europese Commissie in een rapport. Om dit tekort aan te...

Lees meer

Commissieverdeling EP bekend: goed nieuws voor het kennisveld

Het Europese Parlement heeft de zetels in de parlementaire commissies verdeeld. Nederlandse Europarlementariërs zijn goed vertegenwoordigd in de commissies die voor het Nederlands kennisveld...

Lees meer

Interne opleidingen in het Nederlands bedrijfsleven verbeterd

Interne opleidingen voor werknemers vertonen een stijgende lijn in Nederland: er zijn meer bedrijven die dit soort opleidingen aanbieden en ook het aantal werknemers dat gebruik maakte van deze...

Lees meer