Universiteitsbestuur moet zich meer bemoeien met ‘big deals’ uitgeverijen

16 mei 2019

De marktpositie van universiteiten ten opzichte van grote uitgeverijen kan verbeterd worden door universiteitsbesturen aan tafel plaats te laten nemen in het onderhandelingsproces. Dit stelt de European University Association in een tweede rapport over ‘big deals’ tussen universiteiten en uitgeverijen. Ook roept de EUA onderhandelende partijen op om meer informatie te delen, bijvoorbeeld door contracten openbaar te maken of communicatieplatformen op te zetten. 

Zowel experts als bestuur nodig in onderhandelingen  

Een grotere betrokkenheid van het universiteitsbestuur kan de positie van universiteiten verbeteren in de onderhandelingen over ‘big deals’ met academische uitgevers. De European University Association roept hiertoe op in een bijgewerkte versie van het Big Deals Survey Report 2019. Het rapport laat zien dat universiteiten samen op z’n minst meer dan 1 miljard euro besteden aan het aanschaffen van digitale bronnen zoals vaktijdschriften, databases en e-books. De kosten liggen vermoedelijk nog hoger omdat enkel deals met grote uitgeverijen zijn meegenomen in de berekening. Om effectiever te worden in onderhandelingen zal er in de toekomst meer betrokkenheid nodig zijn van zowel hoge bestuursleden als vakmensen zoals bibliothecarissen.

Universiteiten hebben baat bij delen informatie

De onderhandelingspositie van universiteiten staat niet gelijk aan die van uitgeverijen, ondanks de enorme financiële bijdrage aan ‘big deals’. Onderhandelende partijen namens universiteiten moeten zich hiervan bewust zijn, om zo de situatie te kunnen verbeteren. Onderhandelingen zijn nog steeds vertrouwelijk, terwijl de positie van universiteiten juist verbeterd zou kunnen worden door meer informatie met elkaar te delen. Daarom is het nodig dat nationale en Europese regels veranderen, communicatieplatformen opgezet worden voor onderhandelaars en contracten openbaar gemaakt worden. Ook zullen universiteiten en consortia de kosten van aanschaf van wetenschappelijke publicaties beter moeten bijhouden, zodat er een completer overzicht van de nationale en Europese publicatiemarkt komt.

Context

Voor de bijgewerkte versie van het eerste rapport over ‘big deals’ ondervroeg de EUA 31 vertegenwoordigers van kennisinstellingen uit 30 Europese landen. Daarnaast werd er veel informatie en data verzameld over deals met de grootste uitgeverijen, zoals Elsevier en Taylor & Francis. Open Access is een prioriteit van de EU en megadeals met grote uitgeverijen passen niet in dat plaatje. Het doel is om in 2020 al het Europees en nationaal gefinancierde onderzoek Open Access te publiceren, maar de EUA concludeerde eerder in een rapport dat er nog een lange weg te gaan is.

Meer informatie: 

Publicatie: 2019 Big Deals Survey Report

Artikel Neth-ER: EUA: Universiteiten stimuleren Open Access nog niet genoeg

Artikel Neth-ER: EUA: Open Access kan miljoenen besparen

Artikel Neth-ER: Plan S: publiek gefinancierd onderzoek verplicht Open Access na 2020

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

cOAlition S kondigt ambassadeurs voor Plan S aan

De ambassadeurs voor Plan S zijn aangekondigd door cOAlition S. De ambassadeurs zijn actief in de onderzoekswereld en zullen in hun rol gaan fungeren als onafhankelijke experts die de brug zullen...

Lees meer

EUA ondersteunt Helsinki-Initiatief voor meertaligheid in onderzoek

Taaldiversiteit in de academische wereld is noodzakelijk voor het behoud van lokaal relevant onderzoek. Dit vinden de initiatiefnemers van het Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly...

Lees meer

Uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen

De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Raad, na eerdere instemming door het Parlement. Door de herziening zullen ook...

Lees meer

Plan S uitgesteld tot 2021

Plan S zal gelden vanaf 1 januari 2021 in plaats van 2020. Dat maakte cOAlition S bekend in haar gewijzigde richtlijnen voor de implementatie van Plan S. De aanpassingen volgen op een brede...

Lees meer