Universiteiten willen 160 miljard en nieuwe budgetverdeling voor Horizon Europe

15 juni 2018

Het totale budget voor Horizon Europe moet worden verhoogd naar 160 miljard en de voorgestelde budgetverdeling moet worden herzien. Dat stellen veertien universiteitsnetwerken in een gezamenlijk statement. Daarnaast worden er nog enkele aanbevelingen gedaan.

160 miljard en herziening budgetverdeling

Horizon Europe moet een budget van 160 miljard krijgen en de budgetverdeling binnen het programma moet worden herzien. Dit staat in een gezamenlijk statement ‘Universities united for the best Horizon Europe’ van veertien universiteitsnetwerken. Volgens de universiteiten moet de financiering worden verdeeld met een focus op bestaande programma’s die hun staat van dienst al hebben bewezen, namelijk de Marie Skłodowska Curie Acties en de European Research Council (ERC). Deze programma’s hebben al een duidelijke Europese toegevoegde waarde laten zien, aldus de universiteiten. Verder pleiten de veertien universiteitsnetwerken ook voor een aangepaste budgetverdeling voor de clusters in de tweede pijler.

Europese Onderzoeksruimte en fundamenteel onderzoek

Daarnaast stellen de universiteiten dat het realiseren van de Europese Onderzoeksruimte (ERA) een overkoepelende doelstelling van Horizon Europe moet zijn. Ook moet de rol van universiteiten in de European Innovation Council (EIC) worden versterkt en erkend en moet de link tussen onderzoek, innovatie en onderwijs worden verbeterd. Verder doen de netwerken een oproep voor meer aandacht voor sociale- en geesteswetenschappen (SSH) in Horizon Europe, vooral in sommige clusters van pijler twee. Ook mogen volgens de universiteiten de korte termijn belangen van de industrie geen voorrang krijgen boven de lange termijn voordelen die Horizon Europe kan bieden voor de maatschappij. Ook moeten activiteiten die in nauw verband staan met de markt worden gecomplementeerd met fundamenteel onderzoek.

Context

Dit paper werd opgesteld door veertien universiteitsnetwerken: LERU, EUA, EARMA, The Guild, EASSH, ECIU, Combria Group, Cluster, UNICA, AURORA, CESAER, SEFI, IDEA League en Yerun. Voorafgaand aan dit gezamenlijke statement reageerden enkele universiteitennetwerken al op het Commissievoorstel voor Horizon Europe van 7 juni. Er zullen nu onderhandelingen met de Raad en het Europees Parlement gaan plaatsvinden over de inhoud van Horizon Europe, maar ook over het budget. De onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK) en Horizon Europe zullen parallel aan elkaar verlopen. Het nieuwe kaderprogramma moet van start gaan in 2021.

Meer informatie

Persbericht Universiteiten: ‘Universities united for the best Horizon Europe’
Editorial Neth-ER: EU budget na 2020: work in progress
Artikel Neth-ER: Reacties op voorstel Horizon Europe

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

‘Genderperspectief ontbreekt in innovatiebeleid’

Innovatieprocessen, -studies en -beleidsmaatregelen nemen zelden een genderperspectief aan. Dat stelt de ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation in een rapport met...

Lees meer

Commissie wil dat Nederland O&I-doelen voor klimaat verduidelijkt

Nederland moet de nationale onderzoeksdoelen op het gebied van klimaat toelichten. Deze zijn nu namelijk onvoldoende meetbaar en ongeschikt voor implementatie. Dit is één van de negen aanbevelingen...

Lees meer

Commissie vraagt Europese leiders vaart te maken met MFK-onderhandelingen

Met het oog op de Europese Raad op 20 en 21 juni verzoekt de Europese Commissie de Europese leiders om dringend vaart te maken met de onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel kader. De...

Lees meer

Registratie voor R&I Days nu mogelijk

Het is nu mogelijk je te registreren voor de Europese Research & Innovation Days op 24-26 september. De R&I Days zijn een belangrijk moment in de voorbereiding van Horizon Europe. Aanmelden...

Lees meer