Uniform EU octrooi voordelig voor technologieoverdracht in Europa

12 december 2017

Europa heeft een uniform octrooi nodig dat de overdracht van technologieën kan verbeteren en meer buitenlandse investeringen kan aantrekken. Dit blijkt uit een studie van een team economen dat zich heeft gericht op hightech producenten die gebruik maken van intellectuele eigendomsrechten.

EU octrooi kan handelsbarrières wegnemen

Een uniform Europees octrooi, ook wel unitair octrooi genoemd, zou de internationale handelsbarrières verwijderen en de circulatie van nieuwe technologieën in Europa vergroten, blijkt uit een economische studie van het Europees Octrooicentrum. Octrooien hebben al een positief effect op handel en buitenlandse investeringen, maar de nationale aard van de bestaande octrooien weerhoudt landen ervan om meer en sneller toegang te krijgen tot technologieën. Een unitair octrooi dat overal in de EU gelijke werking heeft is daarom essentieel om technologie vrij te laten circuleren binnen Europa.

Daarnaast zou een uniforme, Europese octrooiwetgeving bijdragen aan rechtszekerheid en kosten verlagen voor octrooi-eigenaren. Huidige Europese octrooien moeten in elk land apart geregistreerd worden en zijn vaak alleen in de vier of vijf grootste EU-landen van kracht doordat de validatiekosten zo hoog zijn. Een unitair octrooi wordt voor alle deelnemende landen in één keer geregistreerd. Dit brengt een kostenverlaging met zich mee voor het mkb, universiteiten en onderzoekscentra en maakt het makkelijker om een Europese markt voor innovatie en technologie te realiseren.

Context

De Europese Commissie heeft de ambitie voor een meer gebalanceerd handhavingssysteem voor intellectueel eigendom, onder andere door een efficiënter juridisch handhavingsregime in te voeren. Daarnaast ondersteunt de Commissie samenwerking tussen de EU-lidstaten op alle niveaus en onderstreept zij het belang van een internationale aanpak van het probleem.

Het unitair octrooi is in 2013 al opgezet en zou na het behalen van het minimum aantal ratificaties in 2018 van start gaan, maar door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU blijft inwerkingtreding een vraagteken. Daarnaast speelt er ook mee dat er een bijbehorend rechtbanksysteem moet worden opgezet, het Unified Patent Court. Wanneer het octrooi beschikbaar wordt, hangt af van deze vorderingen en blijft vooralsnog onduidelijk.

Meer informatie

Persbericht IPR: A new study concerning the Unitary Patent published by the EPO
Publicatie Europees Octrooicentrum: Patents, trade and foreign direct investment in the European Union
Artikel Neth-ER: EC presenteert maatregelenpakket tegen inbreuk op intellectueel eigendom
Dossier Neth-ER: Intellectueel eigendom

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

EARTO enthousiast over focus ecosystemen binnen industriestrategie

De European Association of Research & Technology Associations (EARTO) is enthousiast over de focus op industriële ecosystemen in de nieuwe Europese industriestrategie. In een persbericht...

Lees meer

Horizon Europe: een programma met geopolitieke potentie

“Mijn Commissie wordt een geopolitieke Commissie”, aldus de nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen. In een toenemende mate multipolaire wereld heeft de Commissie de ambitie uitgesproken Europa...

Lees meer

EARTO: Horizon Europe heeft toekomstbestendig budget nodig

Horizon Europe heeft een ambitieus budget nodig om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Dit stelt EARTO in een set aanbevelingen voor het toekomstig onderzoeks- en...

Lees meer

ALLEA: Maak publicatie onderzoeksresultaten mogelijk zonder eigendomsrecht op te geven

Vroege publicatie van onderzoeksresultaten moet mogelijk zijn zonder dat daarmee het intellectueel eigendomsrecht over die resultaten verloren gaat. Een hervorming van de Europese regelgeving is...

Lees meer