“Uitzondering text and data mining moet worden uitgebreid”

27 maart 2018

De huidige uitzondering voor text and data mining (TDM) in het copyrightvoorstel van de Europese Commissie houdt onvoldoende rekening met Europese onderzoeksecosystemen. Dat stellen 28 verschillende organisaties in een open brief. Dit bemoeilijkt bijvoorbeeld de implementatie van de Europese strategie voor kunstmatige intelligentie.

De uitzondering voor TDM moet uitgebreider

Het Europees Parlement moet de uitzondering voor text and data mining (TDM) in de copyright-richtlijn uitbreiden zodat deze zowel voor publiek als privaat onderzoek van toepassing is. Dat is het standpunt van 28 organisaties in een open brief aan de parlementaire commissie voor Juridische Zaken. De goede samenwerking tussen private en publieke organisaties is onder andere het resultaat van een toenemend gebruik van big data en kunstmatige intelligentie. Wanneer de uitzondering blijft zoals het is, worden dit soort succesvolle onderzoeksecosystemen sterk benadeeld.

Dit komt onder andere omdat TDM cruciaal is voor kunstmatige intelligentie. Als computers geen TDM kunnen toepassen is kunstmatige intelligentie niet mogelijk, terwijl juist kunstmatige intelligentie nodig is voor een sterke concurrentiepositie voor Europa. Daarom moet TDM ondersteund worden in zowel in publiek als privaat onderzoek en niet beperkt worden tot niet-commerciële onderzoeksprojecten gericht op publieke belangen. 

Dezelfde groep, met uitzondering van onder andere Science Europe en Communia, heeft ook aan de Europese Commissie een open brief geschreven om hen te overtuigen dat een bredere uitzondering voor TDM in de copyright-richtlijn nodig is. In deze brief is meer aandacht voor het belang van kunstmatige intelligentie en wordt minder aandacht besteed aan de exacte formulering van de artikelen in de richtlijn. Ook benadrukt de groep de belangrijke rol van de European Open Science Cloud voor kunstmatige intelligentie, omdat de toegang tot datasets essentieel is. 

Context

De 28 organisaties die de open brief ondertekend hebben, zijn actief binnen verschillende sectoren. Onder hen zijn LERU, DigitalEurope en EUA. In 2016 kwam de Europese Commissie met een wetsvoorstel om de regelgeving rond copyright te moderniseren. Hierin stelt de Commissie voor om uitzonderingen te maken op de auteursrechtbescherming voor onderzoekers en docenten. Het voorstel wordt op dit moment behandeld in het Europees Parlement. Eerder ondertekende ook Neth-ER een brief over het copyrightvoorstel, omdat het voorstel niet voldoet aan de behoeften van het onderwijs en onderzoek.

Meer informatie

Publicatie 28 organisaties: Open letter to the JURI Committee
Publicatie 23 organisaties: Open letter to the European Commission
Artikel Neth-ER: Uitzonderingen copyright voor onderzoekers en docenten
Artikel Neth-ER: Brief aan EP: Uitzondering onderwijs in copyrightvoorstel moet worden uitgebreid

Lees meer over: 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Duidelijke stellingname kennissector nodig bij implementatie copyrightrichtlijn

De European University Association roept universiteitsverbanden en hun leden op om een actieve rol te spelen in de implementatie van de copyrightrichtlijn. Als houvast heeft de EUA een aantal...

Lees meer

Uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie aangenomen

De herziening van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie is officieel goedgekeurd door de Raad, na eerdere instemming door het Parlement. Door de herziening zullen ook...

Lees meer

Copyrightrichtlijn is nu écht een feit

De herziening van de copyrightrichtlijn is officieel goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie, na eerdere instemming door het Parlement. Hierdoor worden de oude uit 2001 stammende...

Lees meer

EP akkoord met uitbreiding regels voor het hergebruik van overheidsinformatie

Het Europees Parlement heeft ingestemd met het uitbreiden van de reikwijdte van de richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie. De nieuwe regels moeten de ontwikkeling van data-...

Lees meer