Toekomst van EU-financiën: focus op EU toegevoegde waarde

29 juni 2017

De toekomstige Europese begroting moet zich focussen op onderwerpen met veel Europese toegevoegde waarde, zoals programma’s voor onderzoek, innovatie en onderwijs. Dit staat in het discussiedocument van de Europese Commissie over de toekomst van de Europese financiën.

Europese toegevoegde waarde

Toekomstige bestedingen vanuit het EU budget moeten een hoge Europese toegevoegde waarde hebben. Dit staat in het discussiedocument Reflection Paper on the Future of EU Finances van de Europese Commissie over de EU-meerjarenbegroting na 2020. De Commissie benoemt Erasmus+ en Horizon 2020 als voorbeelden voor programma’s met een hoge toegevoegde Europese waarde. De EU zou volgens het document geen actie moeten ondernemen wanneer dit op nationaal, regionaal of lokaal niveau effectiever kan. Voor elk beleidsterrein en programma dat wordt gefinancierd door de EU moet helder worden uitgelegd wat ermee moet worden bereikt, hoe dit moet worden bereikt en wat de daadwerkelijke resultaten zijn.

Nieuwe uitdagingen en Brexit

In het discussiedocument wordt benadrukt dat de EU te maken heeft met nieuwe uitdagingen, zoals globalisering, klimaatverandering en veiligheid. Het EU budget moet zo worden ingericht dat het hier op in kan spelen. Daarnaast zal de Brexit leiden tot het wegvallen van de Britse bijdrage aan het EU budget. Deze omstandigheden maken het nodig een intensieve discussie te voeren over de modernisering van het budget, waarbij het nodig zal zijn de traditionele beleidsterreinen waar veel budget naar toe gaat, zoals landbouw- en cohesiebeleid, te hervormen. Ook wil de Commissie graag af van het systeem van kortingen op het EU budget die worden toegekend aan een aantal landen, waaronder Nederland.

Vijf toekomstscenario’s

Dit reflectiepaper sluit aan bij de vijf toekomstscenario’s voor de EU, gepresenteerd door Juncker. Bestedingen voor het versterken van het concurrentievermogen van de EU, waar onderzoek, innovatie en onderwijs onder vallen, zullen in de meeste scenario’s een groter aandeel krijgen in het totaalbudget, behalve in het scenario waar de EU minder zal doen. In dit scenario wordt de suggestie gedaan om programma’s als Erasmus+ en Horizon 2020 op te heffen. Wanneer wordt besloten de EU radicaal te hervormen krijgt de pijler concurrentievermogen, waaronder deze programma’s vallen, juist een aanzienlijk hoger aandeel. In elk van de potentiële scenario’s maken het cohesiebeleid en het landbouwbeleid een kleiner gedeelte uit van het EU-budget dan nu het geval is.

Context

De Commissie heeft eerder dit jaar een White Paper gepubliceerd over de toekomst van de EU naar aanleiding van de Rome-top in maart, waar zowel het 60-jarig verleden als de toekomst van de 27 lidstaten zijn besproken. Als onderdeel van het White Paper zijn vijf discussiedocumenten uitgebracht. Naast deze over financiën, zijn er documenten uitgebracht over de nieuwe sociale pijler van de EU, de gevolgen van globalisering, de economische en monetaire unie en defensie. Verder zullen de Future of Europe Debates plaatsvinden in Europese steden en regio’s. In december 2017 zal de Europese Raad haar eerste conclusies trekken over de toekomst van de EU.

Meer informatie

Publicatie Europese Commissie: Reflection paper on the future of EU finances
Publicatie Europese Commissie: Reflection paper on the future of EU finances: five scenario’s - implications
Persbericht Europese Commissie: An EU budget fit for tomorrow: Commission opens debate on future of EU finances
Artikel Neth-ER: Commissie presenteert vijf toekomstscenario’s voor de EU
Artikel Neth-ER: EC presenteert discussiedocument over de EMU
Artikel Neth-ER: Onderwijs belangrijk onderdeel van nieuwe sociale pijler EU
Artikel Neth-ER: Onderwijs en innovatie tegen de negatieve effecten globalisering
Artikel Neth-ER: Europese defensie: wat zal de toekomst brengen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws.

Meer informatie nodig ?

Stel uw vraag aan één van onze medewerkers

Gerelateerde artikelen

Adviesgroep: FET als motor voor Europees O&I

Er moet meer geld beschikbaar gesteld worden aan het Future and Emerging Technologies (FET) programma en FET moet gepositioneerd worden als motor voor onderzoek en innovatie in Europa. Dat stelt de...

Lees meer

Bohemia: vier transities als kader voor O&I-beleid

Vier transities als referentiekader EU-beleid voor onderzoek en innovatie (O&I) moet aansluiten bij de transities die de maatschappij door zal maken. Dit adviseert het Bohemia consortium in...

Lees meer

Erasmus+ evaluatie van EP in lijn met evaluatie van Commissie

De bevindingen in de evaluatie van Erasmus+ in opdracht van het Europees Parlement zijn grotendeels in lijn met de tussentijdse evaluatie van de Europese Commissie. Uit het rapport komt de sterke...

Lees meer

EC vernieuwt ‘Stairway to Excellence’-initiatief

De Europese Commissie vernieuwt het initiatief ‘Stairway to Excellence’. Dat staat in een persbericht van de Europese Commissie. Dit initiatief helpt regio’s met een achterstand op het gebied van...

Lees meer